Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad3tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 3 ( 5 pkt)

Sumy liczb w każdym z wierszy tablicy są równe. Jaka liczba kryje się pod znakiem * ?


Wybierz odpowiedź

A. 1010 B. 2110 C. 1910 D. 1990 E. 2120