Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad4tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 4 ( 3 pkt)

Z czterech jednakowych sześcianów zbudowano prostopadłościan taki jak na rysunku. Pole powierzchni każdego z szcześcianów jest równe 24 cm 2 . Ile jest równe pole powierzchni prostopadłościanu?


Wybierz odpowiedź

A. 80 cm 2 B. 64 cm 2 C. 40 cm 2 D. 32cm 2 E. 24 cm 2