Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad5tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 5 ( 3 pkt)

Co roku, w dzień swoich urodzin, Ania otrzymywała tyle róż, ile miała lat. Jej mama każdorazowo zasuszała wszystkie róże i starannie je przechowywała. Obecnie ma 120 zasuszonych róż. Ile lat ma Ania?


Wybierz odpowiedź

A. 20 B.15 C. 14 D. 12 E.10