Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad9tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 9 ( 3 pkt)

Wczoraj na lekcji matematyki nauczyciel powiedział, że jest to dzień jego urodzenia i że iloczyn liczby lat, jakie ukończył i liczby lat, jakie ma jego ojciec jest równy 2010. W którym roku urodził sie nauczyciel?Wybierz odpowiedź

A. 1943 B. 1953 C. 1980 D. 1981 E. 1995