Przejdź do zawartości

Kaszubski/Zaawansowany/Lekcja w trakcie tworzenia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Z kaszëbsczi Wikipediji...

Óstną grańcã Pòmòrsczi wëznôcziwô rzéka Wisła, pôłniową Notec ë Warta, a zôpadną Reknica. Do Pòmòrsczi słëchają trzë wiôldżé òstrowë: Rana, Ùznôm ë Wòlin ôs czile miészëch. Nôwikszima gardama w Pòmòrsce są: Gduńsk, Sztetëno, Gdiniô, Kòszalëno, Stôłpsk, Stôrgard. W ùszłocë zacht znaczënk miałë téż: Dirlowò, Grifiô, Kòlberg, Słôwno, Strzélowò.

W strzédnowiekù mô sã wësztôłconé pòdzélënk na Pòrénkòwą Pòmòrską ze stolëcą w Gduńskù, zwóną téż Gduńsczim Pòmòrzã, ôs Zôpadną Pòmòrską ze stolëcą w Sztetënie. Nen pòdzélënk je sparłãczony z pòliticznyma kawlama nëch òbéńdów: w historëji Pòrénkòwi Pòmòrsczi je widzec wikszé pòlsczé wpłiwë, zato w Zôpadny Pòmòrsce nôpierwi wikszé tendencëje do samòstójnoscë a pózni wikszé miemiecczé wpłiwë.

Òbéńda w òkòlim gardów Lãbòrg ë Bëtowò mô dosc skòmplikòwóną historëjã ë czile razë zmienia przënôleżnosc, tak tedë grãdo je ją definitiwno zarechòwac do Pòrénkòwi abò Zôpadny Pòmòrsczi. Òd 1999 rokù Lãbòrskò-Bëtowskô administracëjno pòdlégô pòd Gduńsk.

Òkróm negò spòdlowégò pòdzélënkù, w Pòmòrsce jistnieje czile miészëch regionów: etnicznëch, jãzëkòwëch, kùlturnëch ë jinëch. Nôwôżniészima z nich są: Kaszëbskô, Kòcéwskô, Bòrë w Pòrénkòwi Pòmòrsce ë tak zwónô Przédnô Pòmòrskô w Zôpadny Pòmòrsce.

Słowôrzk[edytuj]

  • wësztôłconé - wykształcony
    • sztôłt - kształt
  • òbéńda - region, obszar
  • zarechòwac - zaliczyć
    • rechòwanié - liczenie

Cwiczënczi[edytuj]

  1. Wëpiszë wszëtczé geògrafné miona z tekstu ë zdolmaczë je na pòlsczi.
  2. Na jaczi dzéle mòże pòdzélëc Pòmòrskô?
  3. Jaczé krôje môsz nalazłé w teksce?