Kategoria:Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Cele kształcenia/V

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
V. Pogłębianie znajomości uwarunkowań zdrowia człowieka
»
IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych VI. Rozwijanie postawy szacunku wobec przyrody i środowiska
Odniesienie do podstawy programowej:
V. Pogłębianie znajomości uwarunkowań zdrowia człowieka.
Uczeń:
  1. planuje działania prozdrowotne;
Zadania realizujące ten punkt
  2. rozumie znaczenie badań profilaktycznych i rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej;
Zadania realizujące ten punkt
  3. rozumie zagrożenia wynikające ze stosowania środków dopingujących i psychoaktywnych;
Zadania realizujące ten punkt
  4. rozumie znaczenie poradnictwa genetycznego i transplantologii;
Zadania realizujące ten punkt
  5. dostrzega znaczenie osiągnięć współczesnej nauki w profilaktyce chorób.
Zadania realizujące ten punkt

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących cel Pogłębianie znajomości uwarunkowań zdrowia człowieka: