Przejdź do zawartości

Kody źródłowe/LZW

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Algorytm kompresji LZW • Kod źródłowy
Algorytm kompresji LZW
Kod źródłowy
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło

Poniższy program napisany w języku Python koduje dane metodą LZW (LZW_encode) a następnie dekoduje (LZW_decode) i na końcu stwierdza, czy proces kodowania i dekodowania przebiegł prawidłowo, wyświetlając przy okazji podsumowanie.

Przykładowe wynik działania programu, gdy kompresji zostało poddane źródło artykułu Python:

$ python LZW.py python-artykul.txt 
Liczba kodów: 8297
Maks. liczba bitów potrzebna do zapisania kodu: 14
Rozmiar danych wejściowych: 23805 bajtów
Rozmiar danych skompresowanych: 14520 bajtów
Stopień kompresji: 39.00%

Uwaga: stopień kompresji zależy również od sposobu zapisu kodów - w tym programie do obliczeń rozmiaru danych skompresowanych i stopnia kompresji założono, że każdy kod zajmuje stałą liczbę bitów. W praktycznych aplikacjach rozwiązania mogą być inne, zwykle kody słów są zmiennej długości.

# -*- coding: iso-8859-2 -*-

def LZW_encode(data):

	# krok. 1
	D = {}	# D - słownik: ciąg -> kod
	n = 0	# n - kod ciągu (liczba)
	for i in xrange(256):
		D[chr(i)] = n
		n = n + 1

	# krok 2.
	c = data[0]
	result = []

	# krok 3.
	for s in data[1:]:
		if c + s in D:
			# przypadek 1. (c+s w słowniku)
			c = c + s
		else:
			# przypadek 2.
			result.append(D[c])
			D[c + s] = n
			n = n + 1
			c = s

	# krok 4.
	result.append(D[c])

	# zwrócenie wyniku
	return result


def LZW_decode(data):
	# krok 1.
	D = {}	# D - słownik: kod -> ciąg
	n = 0	# n - kod ciągu (liczba)
	for i in xrange(256):
		D[n] = chr(i)
		n = n + 1

	# krok 2.
	pk = data[0]

	# krok 3.
	result = [D[pk]]

	# krok 4.
	for k in data[1:]:
		pc = D[pk]
		if k in D:
			# przypadek pierwszy: D[k] istnieje
			D[n] = pc + D[k][0]
			n = n + 1
			result.append(D[k])
		else:
			# przypadek specjalny: dekodowany jest
			# ciąg postaci scscs
			D[n] = pc + pc[0]
			n = n + 1
			result.append( pc + pc[0] )
		pk = k
		
	return ''.join(result)	


if __name__ == '__main__':
	import sys
	from math import log, ceil

	if len(sys.argv) < 2:
		print "Podaj nazwę pliku"
		sys.exit(1)

	data = open(sys.argv[1]).read()
	comp = LZW_encode(data)
	decomp = LZW_decode(comp)

	if data == decomp:
		k = len(comp)
		n = int(ceil(log(max(comp), 2.0)))

		l1 = len(data)
		l2 = (k*n + 7)/8

		print "Liczba kodów: %d" % k
		print "Maks. liczba bitów potrzebna do zapisania kodu: %d" % n
		print "Rozmiar danych wejściowych: %d bajtów" % l1
		print "Rozmiar danych skompresowanych: %d bajtów" % l2
		print "Stopień kompresji: %.2f%%" % (100.0*(l1-l2)/l1)
		# print data
		# print decomp
	else:
		print "Wystąpił jakiś błąd!"


Public Domain
Ten tekst nie podlega pod prawa autorskie. Jest zatem własnością publiczną, ponieważ jego autor udostępnił go na licencji public domain.