Przejdź do zawartości

Kody źródłowe/Md5

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Md5 • kod źródłowy do aplikacji konsolowej
Md5
kod źródłowy do aplikacji konsolowej

C#[edytuj]

Kod do aplikacji konsolowej.
Aplikacja jako parametr przyjmuje nazwę pliku (lub ścieżkę do niego) wypisując następnie MD5 tego pliku w postaci heksadecymalnej.

using System;
using System.Runtime.Remoting.Metadata.W3cXsd2001;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Security.Cryptography;

namespace Digest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        if (args.Length == 0)
          throw new Exception("No args provided"); // Jeśli nie podano argumentu (nazwy pliku) wyrzuć błąd
        string file = args[0];
        if (!File.Exists(file)) 
          throw new Exception("File " + file + " doesn't exist."); // Jeśli plik nie istnieje wyrzuć błąd
        Stream inputStream = File.OpenRead(file); // Otwiera plik do czytania
        HashAlgorithm algorithm = MD5.Create();
        byte[] hash = algorithm.ComputeHash(inputStream); // Wyliczenie MD5 otwartego pliku
        SoapHexBinary output = new SoapHexBinary(hash); // Zamiana hashu z postaci dziesiętnej na heksadecymalną
        Console.Write(output); // Wypisanie hashu na ekran
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Error: " + e.Message);
        Environment.Exit(1);
      }
    }
  }
}