Przejdź do zawartości

Kody źródłowe/Mediator (wzorzec projektowy)

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Mediator (wzorzec projektowy) • Kod źródłowy
Mediator (wzorzec projektowy)
Kod źródłowy
Kody źródłowe programów stosujących wzorzec projektowy mediatora
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Mediator

Java

[edytuj]

Przykładowy program w Javie ilustrujący wzorzec mediatora. Wynik działania:

Przesyłanie wiadomości od kim do toni: Hello world.
Wiadomość odebrana przez toni: Hello world.
Przesyłanie wiadomości od rene do kim: Witaj!
Wiadomość odebrana przez kim: Witaj!
import java.util.*;
 
interface Mediator {
  public void wyślij(String id, String wiadomość);
 }
 
class RzeczywistyMediator implements Mediator {
  private HashMap<String, Kolega> koledzy = new HashMap<String, Kolega>();
 
  public void zarejestrujKolegę(Kolega k) {
    k.zarejestrujMediatora(this);
    koledzy.put(k.getId(), k);
  }
 
  public void wyślij(String id, String wiadomość) {
    koledzy.get(id).odbierz(wiadomość);
  }
 }
 
class Kolega {
  private Mediator mediator;
  private String id;
 
  public Kolega(String id) { this.id = id; }
  public void zarejestrujMediatora(Mediator mediator) { this.mediator = mediator; }
  public String getId() { return id; }
   
  public void wyślij(String id, String wiadomość) {
    System.out.println("Przesyłanie wiadomości od "+this.id+" do "+id+": "+wiadomość);
    mediator.wyślij(id, wiadomość); // Rzeczywista komunikacja odbywa się za pośrednictwem mediatora!!!
  }
 
  public void odbierz(String wiadomość) {
    System.out.println("Wiadomość odebrana przez "+id+": "+wiadomość);
  }
 }
 
class PrzykładoweUżycieMediatora {
  public static void main(String[] args) {
    Kolega rene = new Kolega("rene");
    Kolega toni = new Kolega("toni");
    Kolega kim = new Kolega("kim");
     
    Mediator m = new RzeczywistyMediator();
    m.zarejestrujKolegę(rene);
    m.zarejestrujKolegę(toni);
    m.zarejestrujKolegę(kim);
 
    kim.wyślij("toni", "Hello world.");
    rene.wyślij("kim", "Witaj!");
  }
 }