Przejdź do zawartości

Kody źródłowe/Metoda szablonowa (wzorzec projektowy)

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Metoda szablonowa (wzorzec projektowy) • Kod źródłowy
Metoda szablonowa (wzorzec projektowy)
Kod źródłowy
Kody źródłowe programów stosujących wzorzec projektowy metody szablonowej
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Metoda szablonowa


C#[edytuj]

/// <summary>
/// Abstrakcyjna klasa wspólna dla wielu gier, w których
/// gracze grają przeciwko sobie, ale tylko jeden z nich 
/// wykonuje w danej chwili ruch.
/// </summary>
public abstract class Gra
{
  private int liczbaGraczy;
  protected abstract void InicjalizujGrę();
  protected abstract void ZróbRuch(int gracz);
  protected abstract bool KoniecGry();
  protected abstract void WyświetlZwycięzcę();
  /// <summary>
  /// Metoda szablonu
  /// </summary>
  public void ZagrajRaz(int liczbaGraczy)
  {
    this.liczbaGraczy = liczbaGraczy;
    InicjalizujGrę();
    int j = 0;
    while (!KoniecGry())
    {
      ZróbRuch(j);
      j = (j + 1) % liczbaGraczy;
    }
    WyświetlZwycięzcę();
  }
}
public class Monopoly : Gra
{
  #region Gra
  protected override void InicjalizujGrę()
  {
    throw new Exception("The method or operation is not implemented.");
  }
  protected override void ZróbRuch(int gracz)
  {
    throw new Exception("The method or operation is not implemented.");
  }
  protected override bool KoniecGry()
  {
    throw new Exception("The method or operation is not implemented.");
  }
  protected override void WyświetlZwycięzcę()
  {
    throw new Exception("The method or operation is not implemented.");
  }
  #endregion
}
public class Szachy : Gra
{
  #region Gra
  protected override void InicjalizujGrę()
  {
    throw new Exception("The method or operation is not implemented.");
  }
  protected override void ZróbRuch(int gracz)
  {
    throw new Exception("The method or operation is not implemented.");
  }
  protected override bool KoniecGry()
  {
    throw new Exception("The method or operation is not implemented.");
  }
  protected override void WyświetlZwycięzcę()
  {
    throw new Exception("The method or operation is not implemented.");
  }
  #endregion
}