Przejdź do zawartości

Kody źródłowe/Obserwator (wzorzec projektowy)

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Obserwator (wzorzec projektowy) • Kod źródłowy
Obserwator (wzorzec projektowy)
Kod źródłowy
Kody źródłowe programów stosujących wzorzec projektowy obserwatora
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Obserwator

Java[edytuj]

Obserwowany.java:

public interface Obserwowany 
{
	public void dodajObserwatora( Obserwator obserwator );
	public void usunObserwatora( Obserwator obserwator );
	public void powiadomObserwatorow();
}

Obserwator.java:

public interface Obserwator
{
	public void uaktualnij();
}

ObserwowanyKonkretny.java:

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class ObserwowanyKonkretny implements Obserwowany
{
	protected List<Obserwator> obserwatorzy = new ArrayList<Obserwator>();
	private StanObserwowanego stanObserwowanego;
	
	public void dodajObserwatora( Obserwator obserwator ) {
		obserwatorzy.add( obserwator );
	}

	public void powiadomObserwatorow() {	
		Iterator<Obserwator> it = obserwatorzy.iterator();
		while( it.hasNext() )
		{
			it.next().uaktualnij();
		}
	}

	public void usunObserwatora( Obserwator obserwator ) {
		obserwatorzy.remove( obserwator );
	}

	public StanObserwowanego pobierzStan() {
		return stanObserwowanego;
	}
	
}

ObserwatorKonkretny.java:

public class ObserwatorKonkretny implements Obserwator
{
	private StanObserwatora stanObserwatora;
	private ObserwowanyKonkretny obserwowany;
	
	public ObserwatorKonkretny( ObserwowanyKonkretny obserwowany ) {
		this.obserwowany = obserwowany;
	}
	
	public void uaktualnij() {	
		StanObserwowanego stanObserwowanego = obserwowany.pobierzStan();
		// Na podstawie stanuObserwowanego ustawia stanObserwatora
	}

}

C++[edytuj]

#include <iostream>
#include <string>
#include <list>


Obserwator:

class Obserwator {
public:
  virtual void update() = 0;
};

Obserwowany:

class Obserwowany {
protected:
  std::list <Obserwator*> obserwatorzy;
public:
  void dodaj(Obserwator *o) {
    obserwatorzy.push_back (o);
  }
  void usun(Obserwator *o) {
    obserwatorzy.remove (o);
  }
 
  void powiadom () {
    std::list<Obserwator *>::iterator it;
    for (it = obserwatorzy.begin(); it != obserwatorzy.end(); it++) {
      (*it)->update ();
    }
  }
};

Obserwowany Konkretny:

Dziedziczenie wielokrotne dostępne w C++ jest często używane w wzorcu Obserwatora

class Miod {
protected:
  int ilosc;
public:
  Miod (int q) {
    ilosc = q;
  }
 
  int pobierzIlosc () {
    return ilosc;
  }
 
  void ustawIlosc (int q) {
    ilosc = q;
  }
};
 
class ObserwowanyMiod : public Obserwowany, public Miod {
  std::string stan;
public:
  ObserwowanyMiod (int q) : Miod(q) {
  }
 
  std::string pobierzStan () {
    return stan;
  }
 
  void ustawStan (const std::string& s) {
    stan = s;
    std::cout << "Stan: " << stan << std::endl;
    powiadom();
  }
};


Obserwator Konkretny:

class ObserwatorMis : public Obserwator {
protected:
  int misId;
  ObserwowanyMiod *miod;
public:
  ObserwatorMis (ObserwowanyMiod *h, int id) {
    miod = h;
    misId = id;
  }
  void update () {
    std::string stan = miod->pobierzStan();
    if (!stan.compare ("Sa ludzie blisko miodu")) {
      std::cout << "Mis" << misId << ": Czekam w ukryciu" << std::endl;
    } else if (!stan.compare ("Nie ma ludzi blisko miodu")) {
      std::cout << "Mis" << misId << ": Kradne miod" << std::endl;
      miod->ustawIlosc(miod->pobierzIlosc()-1);
    } else if (!stan.compare ("Ida ludzie")) {
      std::cout << "Mis" << misId << ": Uciekam" << std::endl;
    }
  }
};


Przykład użycia:

int main() {
  ObserwowanyMiod miod (5);
  Obserwator *mis1 = new ObserwatorMis(&miod, 1);
  Obserwator *mis2 = new ObserwatorMis(&miod, 2);
 
  miod.dodaj(mis1);
  miod.dodaj(mis2);
 
  std::cout << "Ilosc miodu: " << miod.pobierzIlosc() << std::endl;
 
  miod.ustawStan("Sa ludzie blisko miodu");
  miod.ustawStan("Nie ma ludzi blisko miodu");
  miod.ustawStan("Ida ludzie");
 
  std::cout << "Ilosc miodu: " << miod.pobierzIlosc() << std::endl;
  delete mis1;
  delete mis2;
  return 0;
}