Przejdź do zawartości

Kody źródłowe/Problem Collatza

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Problem Collatza • Kod źródłowy
Problem Collatza
Kod źródłowy
Program ilustrujący problem Collatza.
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Problem Collatza

C++[edytuj]

#include <iostream>
#include <list>

using namespace std;

int collatz(unsigned int c) {
 return (c % 2 == 0) ? c/2 : (3 * c) + 1;
}

int main() {
 unsigned long int c;
 list<unsigned int> data;
 cout << "Wpisz liczbe c:\n";
 cin >> c;
 while (c != 1) {
  c = collatz(c);
  data.push_back(c);
 }
 for (unsigned int i : data) {
  cout << i << '\n';
 }

 return 0;
}

Lisp[edytuj]

(defun collatz (c)
 (if (= (% c 2) 0)
   (/ c 2)
  (+ (* 3 c) 1)))
collatz


(defun collatz-to-1 (l)
 (do ((arg l)
   (wynik nil))
   ((= arg 1) (cons l (reverse wynik)))
  (setq arg (collatz arg))
  (setq wynik (cons arg wynik))))

Python[edytuj]

def collatz(c):
  while c > 1:
    if c % 2:
      c = 3 * c + 1
    else:
      c /= 2
    yield c

for i in collatz(6):
  print(i)