Kody źródłowe/Pusty Obiekt (wzorzec projektowy)

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pusty Obiekt (wzorzec projektowy) • Kod źródłowy
Pusty Obiekt (wzorzec projektowy)
Kod źródłowy
Kody źródłowe programów stosujących wzorzec projektowy Pustego Obiektu
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Pusty Obiekt

Java[edytuj]

/** AbstractObject */
public interface Shape2D {

  void move(double x, double y);
}

/** RealObject */
public class Circle implements Shape2D {

  @Override
  public void move(double x, double y) {
    System.out.println("Shape has been moved by vector(" + x + "," + y + ")");
  }
}

/** NullObject */
public class NullShape2D implements Shape2D {

  @Override
  public void move(double x, double y) {
    // do nothing
  }
}

/** Client program */
public class NullObjectExample {

  public static void main(String[] args) { 

    Shape2D[] shapes = { new NullShape2D(), new Circle(), new NullShape2D(), new Circle() };

    /* zamiast za każdym razem sprawdzać warunek, czy referencja posiada wartość pustą
     *for (int i = 0; i < shapes.length; i++) {
     *  if (shapes[i] != null) {
     *   shapes[i].move(i, i);
     *  }
     *}
     * Stosuje się wzorzec Pusty Obiekt
     */
    for (int i = 0; i < shapes.length; i++) {
      shapes[i].move(i, i);
    }
  }
}

C#[edytuj]

using System;
 
/** AbstractObject */
interface IAnimal
{
  void MakeSound();
}
 
/** RealObject */
class Dog : IAnimal
{
  public void MakeSound()
  {
    Console.WriteLine("Woof!");
  }
}
 
/** NullObject */
class NullAnimal : IAnimal
{
  public void MakeSound()
  {
    // Purposefully provides no behaviour.
  }
}
 
/** Client program */
static class Program
{
  static void Main()
  {
    IAnimal dog = new Dog();
    dog.MakeSound(); // outputs "Woof!"
 
    /* Instead of using C# null, use a NullAnimal instance.
     * This example is simplistic but conveys the idea that if a NullAnimal instance is used then the program
     * will never experience a .NET System.NullReferenceException at runtime, unlike if C# null was used.
     */
    IAnimal unknown = new NullAnimal(); //<< replaces: IAnimal unknown = null;
    unknown.MakeSound(); // outputs nothing, but does not throw a runtime exception    
  }
}