Przejdź do zawartości

Kody źródłowe/Rok przestępny

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Rok przestępny • Kod źródłowy
Rok przestępny
Kod źródłowy
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Rok przestępny

C[edytuj]

int czyPrzestepny(unsigned rok)
{
  if ((rok % 4 == 0 && rok % 100 != 0) || (rok % 400 == 0))
    return 1;
  else
    return 0;
}

Wersja krótsza:

int czyPrzestepny(unsigned rok)
{
  return ((rok % 4 == 0 && rok % 100 != 0) || (rok % 400 == 0));
}

C++[edytuj]

W języku C++ lepiej skorzystać z typu logicznego bool:

bool czyPrzestepny(unsigned rok)
{
  return (((rok % 4 == 0) && (rok % 100 != 0)) || (rok % 400 == 0));
}

C#[edytuj]

bool CzyPrzestepny(uint rok)
{
  return (rok % 4 == 0) && (rok % 100 != 0) || (rok % 400 == 0);
}

PHP[edytuj]

function czyPrzestepny(int $rok): bool
{
  return ($rok % 4 == 0 && $rok % 100 != 0 || $rok % 400 == 0);
}

Java[edytuj]

boolean czyPrzestepny(int rok)
{
  return (rok % 4 == 0 && rok % 100 != 0 || rok % 400 == 0);
}

JavaScript[edytuj]

function czyPrzestepny(rok)
{
  return (rok % 4 == 0 && rok % 100 != 0 || rok % 400 == 0);
}

Python[edytuj]

def czyPrzestepny(rok):
  return (rok % 4 == 0) and (rok % 100 != 0) or (rok % 400 == 0)

Pascal[edytuj]

function czyPrzestepny(rok: integer): boolean;
begin
  czyPrzestepny := ( (rok mod 4 = 0) and (rok mod 100 <> 0) ) or ( rok mod 400 = 0 );
end;

Ada[edytuj]

function CzyPrzestepny(rok: integer) return boolean is
begin
  if ( (rok mod 4 = 0) and (rok mod 100 /= 0) ) or ( rok mod 400 = 0 ) then
    return true;
  else
    return false;
  end if;

end CzyPrzestepny;

[edytuj]

  oto CzyPrzestepny :rok
   wynik albo ((reszta :rok 400)=0) (i ((reszta :rok 4)=0) ((reszta :rok 100) <> 0)) 
  już

Swift[edytuj]

func czyPrzestepny(rok: Int) -> Bool {
	return ((rok % 4 == 0 && rok % 100 != 0) || rok % 400 == 0)
}

Go[edytuj]

package przestepny

// czyPrzestepny sprawdza, czy podany rok jest przestępny
func czyPrzestepny(rok int) bool {
	if rok%4 == 0 && rok%100 != 0 || rok%400 == 0 {
		return true
	}
	return false
}

cmd[edytuj]

if %1.==. goto :koniec
set R=%1
set /a "zr=%R% -(4*(%R% %% 4))"
if %R%.==%zr%. (echo rok %R% jest przestepny 
goto :stop
) else (
echo rok %R% jest nieprzestepny
goto :stop
)
:koniec
echo wywołano bez parametru !
echo wywołaj z parametrem RRRR
echo np. skrypt.cmd 2023
echo.
:stop
set zr=