Przejdź do zawartości

Kody źródłowe/Tablica kwadratów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Tablica kwadratów • Kod źródłowy
Tablica kwadratów
Kod źródłowy
Kod wyświetlający tablicę w języku Javascript
 <script type="text/javascript">
 document.write("<"+"table style='border:solid 2px silver' border cellspacing='0' cellpadding='4'>");
 for(i=100;i<1000;i++){
  a=i/100;
  if(i%20==0){
   document.write("<"+"tr style='font-weight:bold;background:#eeeeee'>");
   document.write("<"+"td>&amp;nbsp;<"+"/td>");
   document.write("<"+"td>0.000<"+"/td><"+"td>0.001<"+"/td><"+"td>0.002<"+"/td><"+"td>0.003<"+"/td><"+"td>0.004<"+"/td>");
   document.write("<"+"td>0.005<"+"/td><"+"td>0.006<"+"/td><"+"td>0.007<"+"/td><"+"td>0.008<"+"/td><"+"td>0.009<"+"/td>");
   document.write("<"+"/tr>");
   }
  document.write("<"+"tr><"+"td style='font-weight:bold;background:#eeeeee'>"+a+"<"+"/td>");
  for(j=0;j<10;j++) {
   b=j/1000;
   c=(a+b)*(a+b);
   d=c.toPrecision(5);
   document.write("<"+"td>"+d+"<"+"/td>");
  }
  document.write("<"+"/tr>");
 }
 document.write("<"+"/table>");
 </script>


Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.
Kopia tekstu licencji umieszczona została pod hasłem GFDL. Dostepne jest również jej polskie tłumaczenie.

Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.