Przejdź do zawartości

Kody źródłowe/Tablica rozkładu F Snedecora

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Tablica rozkładu F Snedecora • Kod źródłowy
Tablica rozkładu F Snedecora
Kod źródłowy
Tabele zostały wygenerowane przy pomocy poniższego kodu w języku SAS 4GL:


%macro licz_tabele(kwantyl);
	put "== Kwantyl &kwantyl. ==";
	put '{|class="wikitable"';
	put '!';
	do v2=1 to 30;
		put '!' v2;
	end;
	put '!';

	do v1=1 to 30;
		put '|-';
		put '!' v1;
		do v2=1 to 30;
			format x 8.6;
			x=finv(&kwantyl.,v1,v2);
			put '|' x;
		end;
		put '!' v1;
	end;
	put '!';
	do v2=1 to 30;
		put '!' v2;
	end;
	put '!';
	put '|}';
	put;
%mend;

data _null_;
	%licz_tabele(0.9);
	%licz_tabele(0.95);
	%licz_tabele(0.98);
	%licz_tabele(0.99);
	%licz_tabele(0.995);
	%licz_tabele(0.999);
run;


Public Domain
Ten tekst nie podlega pod prawa autorskie. Jest zatem własnością publiczną, ponieważ jego autor udostępnił go na licencji public domain.