Przejdź do zawartości

Kody źródłowe/Tablica rozkładu normalnego

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Tablica rozkładu normalnego • Kod źródłowy
Tablica rozkładu normalnego
Kod źródłowy

Kod w SAS 4GL, którym została policzona tabela rozkładu normalnego.

data _null_;
	do while (1);
		retain x1 -4 F2 0.001 x -4 F 0;
		F1=cdf('NORMAL',x1);

		minx=x;
		maxx=50;
		Fs=.;
		do while (1);
			x2=(minx+maxx)/2;
			Fs=cdf('NORMAL',x2);
			if abs(Fs-F2)<1e-9
				then leave;
			if Fs>F2 then
				maxx=x2;
			else
				minx=x2;
		end;

		if x1<x2 then do;
			x=x1;
			F=round(F1,0.0000001);
			if x<-3 or x>=3-0.00001 then
				x1=x1+0.1;
			else x1=x1+0.01;
		end; else do;
			x=round(x2,0.000001);
			F=F2;
			F2=F2+0.001;
		end;
		if x>4
			then leave;
		p=round(pdf('NORMAL',x),0.0000001);
		keep x F p;
		if x eq 0 or not (-1e-7<=x<=1e-7) then do;
			put '|-';
			put '| ' x;
			put '| ' p;
			put '| ' F;
		end;
	end;
run;


Public Domain
Ten tekst nie podlega pod prawa autorskie. Jest zatem własnością publiczną, ponieważ jego autor udostępnił go na licencji public domain.