Przejdź do zawartości

Koncepcje programowania/Debugowanie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Typowe błędy programistyczne i sposoby ich naprawy[edytuj]

Programowanie może być trudne, a nawet najbardziej doświadczeni programiści popełniają błędy. Typowe błędy programistyczne mogą prowadzić do błędów, awarii i luk w zabezpieczeniach aplikacji. Na szczęście wiele błędów programistycznych ma proste rozwiązania, gdy wiesz, czego szukać. W tym artykule omówimy niektóre z najczęstszych błędów programowania i sposoby ich naprawy.

 • Błędy składniowe

Błędy składniowe są prawdopodobnie najczęstszym rodzajem błędów programistycznych. Te błędy występują, gdy popełnisz błąd w składni języka programowania. Na przykład pominięcie średnika na końcu wiersza lub błędna pisownia słowa kluczowego może spowodować błąd składniowy. Najlepszym sposobem naprawienia błędów składniowych jest uważne przejrzenie kodu i wyszukanie literówek lub brakujących znaków. Większość zintegrowanych środowisk programistycznych (IDE) podświetli błędy składni, ułatwiając ich znalezienie i naprawienie.

 • Błędy logiczne

Błędy logiczne występują, gdy kod nie zachowuje się zgodnie z zamierzeniami, ale nie ma błędów składniowych. Na przykład Twój program może generować nieprawidłowe dane wyjściowe lub utknąć w nieskończonej pętli. Błędy te mogą być trudne do zidentyfikowania, ponieważ kod będzie działał bez awarii, ale dane wyjściowe będą nieprawidłowe. Aby naprawić błędy logiczne, musisz przejrzeć swój kod i zidentyfikować część, która nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Jedną z technik jest użycie instrukcji print do śledzenia przepływu kodu i sprawdzania, gdzie występuje problem.

 • Błędy czasu wykonania

Podczas wykonywania kodu występują błędy środowiska wykonawczego i dzieje się coś nieoczekiwanego. Na przykład twój program może napotkać nieoczekiwane dane wejściowe lub dzielić przez zero. Te błędy mogą spowodować awarię programu i mogą być trudne do debugowania. Aby naprawić błędy w czasie wykonywania, musisz zidentyfikować warunki, które powodują wystąpienie błędu, i dodać obsługę błędów do swojego kodu. Może to obejmować dodanie instrukcji if w celu sprawdzenia nieoczekiwanych danych wejściowych lub użycie bloków try-catch do obsługi wyjątków.

 • Wskaźniki zerowe

Wskaźniki zerowe pojawiają się, gdy próbujesz uzyskać dostęp do zmiennej lub obiektu, który nie istnieje. Może się to zdarzyć, gdy zapomnisz zainicjować zmienną lub gdy spróbujesz uzyskać dostęp do obiektu, który został usunięty z pamięci. Aby naprawić błędy zerowego wskaźnika, musisz upewnić się, że wszystkie zmienne są poprawnie zainicjowane i że nie uzyskujesz dostępu do usuniętych obiektów. Jedną z technik jest użycie asercji w celu sprawdzenia, czy zmienne mają poprawne wartości przed użyciem ich w kodzie.

 • Błędy pojedyncze

Błędy off-by-one występują, gdy popełnisz błąd podczas liczenia lub indeksowania. Na przykład możesz wykonać iterację tablicy o jeden raz za dużo lub uzyskać dostęp do niewłaściwego indeksu. Te błędy mogą być trudne do wykrycia, ponieważ mogą generować prawidłowe dane wyjściowe, ale dane wyjściowe będą nieprawidłowe. Aby naprawić błędy pojedyncze, musisz dokładnie przejrzeć swój kod i sprawdzić liczenie i indeksowanie. Jedną z technik jest użycie debugera do przechodzenia przez kod i sprawdzania, czy każda iteracja lub indeks jest poprawny.

 • Luki w zabezpieczeniach

Luki w zabezpieczeniach pojawiają się, gdy kod jest podatny na ataki, takie jak ataki wstrzykiwania lub przepełnienia bufora. Błędy te mogą mieć poważne konsekwencje, w tym naruszenie danych i naruszenie bezpieczeństwa systemu. Aby naprawić luki w zabezpieczeniach, należy postępować zgodnie z najlepszymi praktykami dotyczącymi bezpiecznego kodowania, takimi jak sprawdzanie poprawności danych wejściowych, właściwa alokacja pamięci i bezpieczne przechowywanie poufnych danych.

Podsumowując, błędy programistyczne są powszechne, ale przy odrobinie praktyki i dbałości o szczegóły można je łatwo naprawić. Dzięki zrozumieniu typów błędów, które mogą się pojawić i sposobów ich naprawy, możesz pisać lepszy kod i unikać wielu pułapek związanych z tworzeniem oprogramowania.

Strategie debugowania kodu[edytuj]

Debugowanie jest niezbędną umiejętnością dla każdego programisty. Debugowanie to proces znajdowania i ustalania błędów, tzw. bugów w twoim kodzie. Debugowanie jest procesem iteracyjnym, który wymaga cierpliwości, dbałości o szczegóły i wytrwałości. W tym artykule omówimy kilka wskazówek i najlepszych praktyk debugowania kodu.

 • Użyj debugera

Debuger to narzędzie oprogramowania, które pozwala przejść przez linię kodu po wierszu, sprawdzić wartości zmiennych i ustawić punkty przerwania. Korzystanie z debuggera może znacznie ułatwić i szybszy proces debugowania. Większość zintegrowanych środowisk programistycznych (IDES) ma wbudowany debugger, a także samodzielne debugery dostępne dla różnych języków programowania.

 • Zrozum komunikat o błędzie

Po napotkaniu błędu w kodzie pierwszym krokiem jest odczyt i zrozumienie komunikatu o błędzie. Komunikaty o błędach zwykle zawierają pomocne informacje, takie jak lokalizacja błędu i opis błędu. Zrozumienie komunikatu o błędzie może pomóc zidentyfikować podstawową przyczynę problemu i znaleźć rozwiązanie.

 • Uprość problem

Jeśli napotkasz błąd w kodzie, pomocne może być uproszczenie problemu poprzez zmniejszenie kodu do najmniejszego możliwego przykładu, który wciąż odtwarza błąd. Izolując problem, możesz skoncentrować swoje wysiłki debugowania na konkretnym obszarze kodu, który powoduje problem.

 • Użyj instrukcji drukowania

Instrukcje drukowania są prostym i skutecznym sposobem debugowania kodu. Dodając instrukcje drukowania do kodu, możesz wydrukować wartości zmiennych i zobaczyć, jak program jest wykonywany. Instrukcje drukowania mogą pomóc w ustaleniu, gdzie program się nie rozdaje i jakie wartości powodują problem.

 • Sprawdź swoje założenia

Kiedy napotkasz błąd, ważne jest, aby sprawdzić swoje założenia dotyczące działania programu. Być może nieprawidłowe założenie o tym, jak działa funkcja lub zmienna, co powoduje problem. Dwukrotnie sprawdzając swoje założenia, możesz uniknąć marnowania czasu debugowania w złym kierunku.

 • Użyj kontroli wersji

Systemy kontroli wersji, takie jak git, mogą być cennym narzędziem do debugowania kodu. Korzystając z kontroli wersji, możesz śledzić zmiany kodu w czasie i w razie potrzeby powrócić do poprzedniej wersji. Kontrola wersji ułatwia również współpracę z innymi programistami i udostępnianie kodu.

 • Rób przerwy

Debugowanie może być frustrującym i czasochłonnym procesem i łatwo jest się sfrustrować lub spalić. Ważne jest, aby regularnie robić przerwy, aby oczyścić umysł i ponownie skupić się na wysiłkach. Zajęcie się może pomóc w podejściu do problemu ze świeżymi oczami i szybciej znaleźć rozwiązanie.

Podsumowując, debugowanie jest niezbędną umiejętnością dla każdego programisty. Postępując zgodnie z tymi wskazówkami i najlepszymi praktykami, możesz poprawić swoje umiejętności debugowania i stać się bardziej skutecznym programistą. Pamiętaj, aby być cierpliwym, wytrwałym i dokładnym w swoich wysiłkach debugowania i nie bój się prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujesz.

Testy jednostkowe i programowanie sterowane testami[edytuj]

Testy jednostkowe i programowanie sterowane testami (TDD) to praktyki tworzenia oprogramowania, które pomagają zapewnić jakość kodu i łatwość konserwacji. W tym artykule przyjrzymy się podstawom testów jednostkowych i TDD oraz tym, w jaki sposób mogą one przynieść korzyści w projektach tworzenia oprogramowania.

Czym są testy jednostkowe? Testy jednostkowe to praktyka testowania oprogramowania, w której poszczególne jednostki kodu, takie jak funkcje lub metody, są testowane w izolacji od reszty systemu. Celem testów jednostkowych jest upewnienie się, że każda jednostka kodu zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami i wyłapanie wszelkich błędów lub błędów, zanim trafią one do produktu końcowego. Testy jednostkowe są zazwyczaj zautomatyzowane i uruchamiane za każdym razem, gdy kod jest zmieniany, dzięki czemu zmiany nie wprowadzają nowych błędów.

Co to jest programowanie sterowane testami (TDD)? Programowanie sterowane testami to proces programistyczny, w którym testy jednostkowe są pisane przed wdrożeniem kodu. Cykl TDD zazwyczaj obejmuje następujące kroki:

Napisz test: Deweloper pisze test jednostkowy, który definiuje pożądane zachowanie fragmentu kodu. Uruchom test: test kończy się niepowodzeniem, ponieważ kod jeszcze nie istnieje, aby zaimplementować pożądane zachowanie. Napisz kod: Deweloper pisze kod, aby przejść test. Refaktoryzacja: Deweloper dokonuje refaktoryzacji kodu, aby poprawić jego jakość bez zmiany jego zachowania. Powtórz: programista pisze nowy test i powtarza cykl. Ideą TDD jest to, że najpierw pisząc testy, programiści są zmuszeni pomyśleć o zachowaniu swojego kodu, zanim go napiszą. Może to prowadzić do lepiej zaprojektowanego i łatwiejszego w utrzymaniu kodu. TDD zachęca również do małych, przyrostowych zmian, które mogą ułatwić debugowanie i konserwację kodu w miarę upływu czasu.

Korzyści z testów jednostkowych i TDD Testy jednostkowe i TDD mogą zapewnić kilka korzyści projektom tworzenia oprogramowania, w tym:

Lepsza jakość kodu: testując poszczególne jednostki kodu w izolacji, programiści mogą wykryć błędy i błędy, zanim trafią one do produktu końcowego. Może to prowadzić do wyższej jakości kodu i mniejszej liczby błędów.

Szybsze debugowanie: wyłapując błędy na wczesnym etapie procesu programowania, programiści mogą je debugować szybciej i przy mniejszym wysiłku.

Łatwiejszy w utrzymaniu kod: Pisząc najpierw testy i regularnie refaktoryzując kod, programiści mogą tworzyć kod, który jest łatwiejszy w utrzymaniu w miarę upływu czasu.

Lepsza współpraca: Pisząc testy, które definiują zachowanie fragmentu kodu, programiści mogą wyraźniej informować o oczekiwanym zachowaniu kodu.

Wniosek Testy jednostkowe i programowanie oparte na testach to potężne narzędzia do tworzenia oprogramowania, które mogą pomóc poprawić jakość kodu i łatwość konserwacji. Wyłapując błędy na wczesnym etapie procesu programowania i tworząc kod, który jest łatwiejszy do utrzymania w czasie, programiści mogą tworzyć lepsze oprogramowanie, które jest bardziej niezawodne i łatwiejsze w utrzymaniu.