Koreański/Hangeul/Lekcja 1

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.


Pierwsze kroki z ㅏ i ㄴ[edytuj]

Pierwszą poznaną samogłoską będzie ㅏ, odpowiednik litery a. Rysunek z prawej strony przedstawia sposób jej zapisywania.

W dalszych częściach poznamy także pochodne tej samogłoski, różniące się czasem małym szczegółem w pisowni i wymowie. Wszystkich samogłosek do poznania jest 21, wśród których jest 6 podstawowych samogłosek i ich wersje zmodyfikowane / rozszerzone.


ㄴ jest pierwszą przedstawioną spółgłoską i odpowiada literze n.

Niestety, nie wszystkie samogłoski i spółgłoski koreańskie pokrywają się z odpowiednikami polskimi. Pojawią się nowe głoski, których wymowy trzeba będzie się nauczyć.

Aby ułatwić przyswajanie nowej wiedzy, w części poświęconej nauce alfabetu pojawią się także wyrazy zawierające nowo poznane głoski. Jednak głoska nie jest podstawowym elementem, z którego budujemy wyrazy czy którą można dowolnie umieszczać w zapisie - podstawowym "budulcem" jest sylaba.

Sylaby[edytuj]

Sylaba składa się z samogłoski i jednej lub dwóch spółgłosek. Poniższe zasady powinny przybliżyć nam jak budowane są sylaby:

  1. Sylaba zaczyna się spółgłoską
  2. Sylaba zawiera jedną samogłoskę i jedną lub dwie spółgłoski
  3. Zapisana sylaba musi być dopasowana do kształtu kwadratu
  4. Sylaby zapisywane poziomo tworzą wyrazy, wyrazy rozdzielone odstępami i znakami interpunkcyjnymi tworzą zdania.

Z poznanych nam głosek możemy utworzyć sylabę na:

  (na)

Jak już zostało wspomniane, podstawowym elementem w piśmie koreańskim jest sylaba - jest ona odpowiednikiem litery w naszym alfabecie. Samodzielne głoski nie są używane.

Z tego miejsca blisko nam, aby zapisać pierwszy wyraz po koreańsku - imię Anna. Potrzebne będą nam sylaby an oraz na, których obie głoski poznaliśmy. Przed chwilą jednak pojawił się warunek, aby sylaba zaczynała się spółgłoską, jak więc mamy utworzyć sylabę an?

Spółgłoska O[edytuj]

O

Spółgłoska przypominająca zero - i tak należy ją sobie kojarzyć - jako że jest bezdźwięczna (pomijana w wymowie).

Pełni ona ważną funkcję - używamy O w sylabie przed samogłoską, aby móc zbudować poprawną sylabę. Dzięki czemu możemy zapisać jako sylabę an czy a.

W ten sposób literę (sylabę) a zapiszemy jako:

  (a)

Sylaba z trzech głosek[edytuj]

Korzystając z dotychczasowej wiedzy możemy już zapisać sylabę an. Pierwszą spółgłoską będzie bezdźwięczne O, aby sylaba spełniała zasadę rozpoczynania się spółgłoską. Użyjemy też samogłoski a i drugiej spółgłoski n, dla przypomnienia są to:

O ㅏ ㄴ

Jeśli sylaba ma pełnić rolę litery, nie może tak wyglądać! Nauczymy się jeszcze sposóbu zapisu sylaby, aby miała ona kształt kwadratu. W dalszych częściach będziemy zapisywać także sylaby, które wyglądają w ten sposób:

드,   수 ,   부

Jak widać, elementy mogą być położone też jeden pod drugim - aby finalnie dało się wyobrazić je jako zamknięte w kształt kwadratu. Tak jak do tej pory zapisywaliśmy samogłoskę pionową ㅏ po prawej stronie, tak wystarczy samogłoski "poziome" umieszczać z dolnej strony.

Dzięki tym kilku regułom będziemy mogli zapisać już nawet trzy-głoskową sylabę, umieszczając ㅏ po prawej stronie O i u dołu dopisując ㄴ:

  (an)

Podsumowanie[edytuj]

Na końcu rozdziałów poświęconych alfabetom będą umieszczone wyrazy zawierające poznane głoski, aby łatwiej można było je przyswoić, oraz ćwiczenia wracające do poprzedniego materiału.

Poniżej, wspomniany już wcześniej, wyraz Anna zawierający poznane głoski a oraz n, razem z głoską bezdźwięczną:

안나   (an-na)