Koreański/Sylaby

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Powrót do: Spis treści

Sylaby w Hangul[edytuj]

Słowo w języku koreańskim zapisany w Hangulu jest podzielone na bloki znaków. Każdy blok reprezentuje jedną sylabę.

Dla przykładu, słowo określające tradycyjną potrawę koreańską - kimchi. Słowo to posiada dwie sylaby i jest podzielone na dwa bloki znaków hangul: 김치 (wymawiane po angielsku: "gim chee", wersja polska - "gim czi").

Blok pierwszy 김 utworzony został trzech znaków hangul. Pierwszy to spółgłoska ㄱ (g). Następnie samogłoska ㅣ (i). I ostatni znak to spółgłoska końcowa (położenie spółgłoski na początku bądz końcu bloku powoduje niewielkie zmiany w ich wymowie), określana mianem batchim to ㅁ (m).

Drugi blok 치 jest stworzony z dwóch znaków hangul. Pierwszy to spółgłoska ㅊ (ch), a następnie samogłoska ㅣ (i). Zauważ, że nie ma spółgłoski końcowej.

Utworzony blok może zawierać od jednej do trzech spółgłosek i jedną lub dwie samogłoski.

Przykłady:

  • Chińska liczba 4 - 사 (wymawiana jako "sa") posiada tylko jedną spółgłoskę i jedną samogłoskę.
  • Chińska liczba 3 - 삼 (wymawiana jako "sam") posiada dwie spółgłoski i jedną samogłoskę.
  • Życie - 삶 (wymawiane jako "sam") posiada trzy spółgłoski i jedną samogłoskę.
  • Dlaczego - 왜 (wymawiane jako "wae") posiada jedną spółgłoskę i dwie samogłoski.
  • Kurczak - 닭 (wymawiane jako "dak") posiada trzy spółgłoski i jedną samogłoskę.

W przypadku sylaby niezawierającej spółgłoski, na przykład chińskiej liczby dwa (wymawianej ee) używa się niemej spółgłoski początkowej ㅇ: 이. ㅇ jest specjalną spółgłoską, kiedy występuje jako spółgłoska początkowa jest niema, gdy jest natomiast końcową (batchim) brzmi jak "ng".

Przykłady:

  • Ogórek - 오이 ("oh ee")
  • Król - 왕 ("wang")
  • Pokój - 방 ("bang")