LaTeX/Kolory

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Dodawanie nowych kolorów w LaTeX można osiągnąć przez załadowanie pakietu color. Dzięki niemu można zmienić zarówno kolor tekstu jak i kolor tła strony. Można użyć jeden z predefiniowanych kolorów (white, red czy yellow), lub zdefiniować swoje własne.

Dodawanie pakietu color[edytuj]

Aby móc korzystać z opcji oferowanych przez pakiet należy w preambule wpisać:

\usepackage{xcolor}

Możesz także w preambule dodać (poniżej komendy ładującej pakiet color):

\usepackage[usenames,dvipsnames,svgnames,table]{xcolor}

Dzięki tym dodatkowym funkcjom dostajemy możliwość używania 16 podstawowych kolorów, jakie używane są w języku HTML (usenames). Opcja dvipsnames umożliwia korzystanie z kolejnych 64 kolorów, svgnames - 150 kolorów oraz tables, który pozwala dodawać kolory do tabel.

Jeśli potrzebujesz więcej kolorów, możesz załadować pakiet x11names, który umożliwi korzystanie z ponad 300 zdefiniowanych kolorów.

Zmiana koloru tekstu[edytuj]

Najprostszym sposobem na zmianę koloru tekstu jest:

\textcolor{kolor}{tekst}

gdzie "kolor" określa nazwę koloru wcześniej zdefiniowanego.

Innym sposobem jest:

{\color{kolor} tekst}

który zmieni cały standardowy kolor tekstu na podany. Zmiana koloru będzie obowiązywać do końca danej grupy. Przykład:

\emph{some black text, {\color{red}followed by a red fragment}, going black again.}

Różnica między \textcolor a \color jest taka sama jak między \texttt a \ttfamily. Możesz używać tej, która jest wygodniejsza.

Zmianę koloru tła całej strony można osiągnąć w następujący sposób:

\pagecolor{kolor}

Dodawanie tła do tekstu[edytuj]

\colorbox{kolor_tła}{tekst}

Jeśli chcemy zmienić zarówno kolor tła jak i kolor tekstu:

\colorbox{kolor_tła}{\color{kolor_tekstu}tekst}

Istnieje także komenda \fcolorbox, która dodaje ramkę do tła tekstu. Można nadać jej inny kolor niż tła:

\fcolorbox{kolor_ramki}{kolor_tła}{tekst}

Zdefiniowane kolory[edytuj]

Zdefiniowane kolory to:

white(biały), black(czarny), red(czerwony), green(zielony), blue(niebieski), cyan(cyjan), magenta(magenta), yellow(żółty).

Możliwe, że na Twoim systemie masz zdefiniowaną większą ilość koloró, jedna te są dostępne zawsze.

Jeśli chcesz użyć inny kolor, niż te wymienione powyżej, możesz użyć jeden z 68 kolorów dvpi, lub zdefiniować swój własny. Opcje te opisano poniżej.

Podstawowe 68 kolorów[edytuj]

Na początku należy załadować pakiet xcolor. Jeśli używasz pakietu tikz, musisz zadeklarować pakiet z kolorami wcześniej (w innym przypadku nie będzie działać).

\usepackage[usenames,dvipsnames]{xcolor}

Poniżej przedstawiono 68 kolorów wraz z ich nazwami.

Apricot
Aquamarine
Bittersweet
Black
Blue
BlueGreen
BlueViolet
BrickRed
Brown
BurntOrange
CadetBlue
CarnationPink
Cerulean
CornflowerBlue
Cyan
Dandelion
DarkOrchid
Emerald
ForestGreen
Fuchsia
Goldenrod
Gray
Green
GreenYellow
JungleGreen
Lavender
LimeGreen
Magenta
Mahogany
Maroon
Melon
MidnightBlue
Mulberry
NavyBlue
OliveGreen
Orange
OrangeRed
Orchid
Peach
Periwinkle
PineGreen
Plum
ProcessBlue
Purple
RawSienna
Red
RedOrange
RedViolet
Rhodamine
RoyalBlue
RoyalPurple
RubineRed
Salmon
SeaGreen
Sepia
SkyBlue
SpringGreen
Tan
TealBlue
Thistle
Turquoise
Violet
VioletRed
White
WildStrawberry
Yellow
YellowGreen
YellowOrange

Definiowanie nowych kolorów[edytuj]

Jeśli zdefiniowane kolory są nieodpowiednie może zdefiniować własne. Nowe kolory powinny być definiowane w preambule. Dzięki temu uniknie się konfliktów z innymi pakietami, które używają kolorów jako argumentów.

Metoda[edytuj]

W skrócie kolory definiujemy w następujący sposób:

\definecolor{''nazwa''}{''model''}{''określenie_koloru''}

gdzie:

  • nazwa jest nazwą koloru. Możesz go nazwać jak tylko chcesz.
  • model sposób opisu koloru (patrz tabela poniżej).
  • określenie_koloru definicja koloru.

Modele[edytuj]

Wśród modeli które opisują kolory, można użyć m.in. te przedstawione poniżej:

Modele
Model Opis Definicja koloru Przykład
gray Odcienie szarości Liczba pomiędzy 0 (czarny) i 1 (biały), więc 0.95 będzie bardzo jasno-szarym, a 0.30 ciemno-szarym. \definecolor{light-gray}{gray}{0.95}
rgb Red, Green, Blue Trzy liczby określające ilość danego koloru (kolejno czerwony, zielony, niebieski). Liczby od 0 do 1. \definecolor{orange}{rgb}{1,0.5,0}
RGB Red, Green, Blue Trzy liczby określające ilość danego koloru (kolejno czerwony, zielony, niebieski). Liczby od 0 do 255. \definecolor{orange}{RGB}{255,127,0}
HTML Red, Green, Blue Sześć liczb zapisanych szesnatkowo w formie RRGGBB; podobne do języka HTML. \definecolor{orange}{HTML}{FF7F00}
cmyk Cyan, Magenta, Yellow, Black Cztery liczby określające ilość danego koloru (kolejno cyjan, magenta, żółty i czarny) Liczby od 0 do 1. \definecolor{orange}{cmyk}{0,0.5,1,0}

Przykłady[edytuj]

Aby zdefiniować kolor, przepisz poniższą komendę. Zdefiniuje ona dla Ciebie kolor pomarańczowy, ustawiając czerwony odcień na maksimum, zielony na połowę maksymalnej wartości a minimalną ilość niebieskiego.

\definecolor{orange}{rgb}{1,0.5,0}

Poniżej ten sam przykład, przy użyciu innego modelu.

\definecolor{orange}{RGB}{255,127,0}

Jeśli załadowałeś pakiet xcolor, możesz mieszać istniejące kolory.

Pierwszy przykład określa użycie 20% niebieskiego, drugi mieszaninę 20% niebieskiego i 80% czarnego. Trzeci przykład to (20*0,3)% niebieskiego i (30*0,3)% czarnego i 70% zielonego

\color{blue!20}
\color{blue!20!black}
\color{blue!20!black!30!green}

Pakiet xcolor pozwala definiować zmieszane kolory:

\colorlet{notgreen}{blue!50!yellow}

Przechwytywanie kolorów[edytuj]

Jeśli znajdziesz ciekawy kolor w innym dokumencie, możesz użyć jednego z dwóch opisanych poniżej sposobów.

Jeśli używasz systemy Unixowego, możesz użyć narzędzia gcolor2, który przechwyci dla Ciebie wskazany kolor.

Przeglądając internet, możesz używać dodatku do przeglądarki Firefox o nazwie colorzilla.

Źródła[edytuj]

Przypisy