LaTeX/Tabele

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Do składania tabel służy środowisko tabular. Ma ono jeden parametr, określający liczbę kolumn i sposób ich justowania. Dla każdej kolumny należy wstawić jedną z liter l,r,c, oznaczające wyrównanie do lewej, prawej lub centrowanie zawartości kolumny. Litery można oddzielać znakiem '|' co spowoduje wstawienie pionowych linii pomiędzy kolumnami. Szerokość kolumn zostanie dobrana automatycznie chyba, ze zadeklarujemy szerokość kolumny zapisem p{szerokość}.

Wewnątrz środowiska wpisujemy zawartość poszczególnych kolumn oddzielając je znakiem &, a linie kończymy \\ . Poszczególne wiersze tabeli można przedzielać linią poziomą komendą \hline.

Przykład:

\begin{tabular}{|r|l|}
  \hline 
  w1k1 & w1k2\\
  \hline
  w2k1 & w2k2 \\
  \hline
\end{tabular} 

Tabele umieszcza się zwykle wewnątrz otoczenia table, aby móc je uzupełnić o podpis, odnośnik, itp. Najprostsze użycie:

\begin{table}[t]
\caption{podpis do tabeli}
\label{nazwa odnośnika, która potem użyjemy do cytowania tabeli}
\begin{tabular}{....}
 ...
\end{tabular}
\end{table}