Libertarianizm/Co sprawia, że rasizm bywa usprawiedliwiany?

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

W społeczeństwie wolnościowym jednostki mają swobodę zrzeszania się z kimkolwiek chcą, bez względu na rasę czy pochodzenie etniczne. Rasizm i dyskryminacja są nie tylko moralnie złe, ale także sprzeczne z zasadami wolności jednostki i swobodnego zrzeszania się. Prawdziwie wolne i sprawiedliwe społeczeństwo to takie, które ceni i szanuje wrodzoną wartość i godność każdej jednostki, niezależnie od jej rasy czy pochodzenia etnicznego.

krytycy ideologii wolnego rynku argumentują, że nieuregulowane rynki mogą prowadzić do nierówności ekonomicznych oraz koncentracji bogactwa i władzy w rękach nielicznych, co może pogłębiać istniejące podziały i nierówności społeczne, w tym rasowe. Twierdzą, że może to wywołać poczucie frustracji i rozczarowania wśród pozbawionych praw obywatelskich, co może podsycać tendencje rasistowskie i inne formy bigoterii i nietolerancji.

Inni argumentują, że ideologia wolnego rynku, jeśli jest wdrażana bez względu na sprawiedliwość społeczną lub ochronę praw jednostki, może utrwalać rasizm systemowy poprzez wzmacnianie historycznych nierówności i brak zajęcia się barierami strukturalnymi, które uniemożliwiają marginalizowanym grupom osiągnięcie mobilności gospodarczej i społecznej.

Należy jednak zauważyć, że zasady wolnego rynku i wolności jednostki nie są z natury rasistowskie ani dyskryminujące. W rzeczywistości libertarianie argumentują, że prawdziwie wolne i sprawiedliwe społeczeństwo to takie, w którym jednostki mogą zrzeszać się z kimkolwiek zechcą, bez względu na rasę czy pochodzenie etniczne, oraz że zasady wolnego rynku i wolności jednostki mogą pomóc w stworzeniu bardziej zróżnicowanej i integracyjnego społeczeństwa. Tylko wtedy, gdy zasady te są wdrażane bez względu na sprawiedliwość społeczną lub prawa jednostki, mogą utrwalać systemowy rasizm i inne formy nierówności.