Libertarianizm/Czy libertarianie przeciwstawiają się walkom narodowowyzwoleńczym?

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Libertarianie nie mają jednolitego stanowiska w sprawie walk narodowowyzwoleńczych, ponieważ w społeczności libertariańskiej istnieją różne opinie na ten temat. Jednak wielu libertarian popiera zasadę samostanowienia, czyli prawo ludzi do wyboru własnego systemu politycznego i społecznego.

Walki narodowowyzwoleńcze można postrzegać jako wyraz samostanowienia, w którym grupa ludzi dąży do ustanowienia własnego niezależnego państwa lub rządu. Libertarianie generalnie popierają ideę samostanowienia, ponieważ wierzą w znaczenie indywidualnej wolności i autonomii.

Jednak libertarianie podkreślają również znaczenie pokojowych i dobrowolnych środków osiągnięcia samostanowienia, a nie metod przemocy lub przymusu. Uważają, że jednostki i grupy powinny mieć swobodę zrzeszania się i odłączania według własnego uznania, a stosowanie przemocy lub przymusu w celu osiągnięcia celów politycznych jest niezgodne z zasadą wolności jednostki.

Ogólnie rzecz biorąc, chociaż libertarianie popierają zasadę samostanowienia i mogą sympatyzować z celami walk narodowowyzwoleńczych, podkreślają znaczenie pokojowych i dobrowolnych środków osiągnięcia tych celów. Sprzeciwiają się stosowaniu przemocy lub przymusu w celu osiągnięcia celów politycznych i opowiadają się za polityką zagraniczną, która promuje wolny handel, nieinterwencję oraz poszanowanie praw i wolności jednostki.