Libertarianizm/Czy prywatyzacja mienia komunalnego zwiększy wolność?

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Z libertariańskiego punktu widzenia prywatyzacja własności komunalnej może zwiększyć wolność, ponieważ pozwala jednostkom na większą kontrolę nad ich własnością i zasobami. Kiedy własność komunalna jest własnością rządu lub kolektywu, jednostki mogą nie mieć możliwości korzystania z tej własności i zarządzania nią w sposób zgodny z ich własnymi interesami i wartościami.

Kiedy własność komunalna jest sprywatyzowana i jest własnością osób fizycznych lub firm, mają one możliwość korzystania z nieruchomości i zarządzania nią według własnego uznania, co może zwiększyć wolność i wybór. Prawa własności prywatnej zapewniają jednostkom możliwość korzystania i rozporządzania swoją własnością według własnego uznania oraz zawierania dobrowolnych umów z innymi.

Ponadto prywatyzacja może również zwiększyć wydajność i produktywność. Właściciele prywatni mają większą motywację do efektywnego zarządzania zasobami i inwestowania w ulepszenia, ponieważ odniosą bezpośrednie korzyści ze wzrostu wartości. W przeciwieństwie do tego, własność komunalna może podlegać „tragedii wspólnego dobra”, gdy jednostki mają niewielką motywację do ochrony i ulepszania zasobów, ponieważ nie odnoszą one bezpośrednich korzyści z żadnych ulepszeń.

Należy jednak zauważyć, że prywatyzacja mienia komunalnego może mieć potencjalne wady. Na przykład niektórzy krytycy twierdzą, że prywatyzacja może prowadzić do nierówności w dostępie do zasobów, ponieważ ci, których nie stać na własność, mogą zostać wykluczeni z jej korzyści. Ponadto mogą wystąpić przypadki, w których interes publiczny w zachowaniu mienia komunalnego przeważa nad potencjalnymi korzyściami z prywatyzacji.