Linux/Model warstwowy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Model warstwowy

Tworzenie systemu polega na podzieleniu go na moduły, które są połączone w warstwy. Każda warstwa spełnia funkcje, które zależą tylko od warstwy znajdującej się pod spodem. Podział na moduły zmniejsza stopień wzajemnych zależności między różnymi składowymi systemu, pozwala uniknąć niepożądanych powiązań.W modelu warstwowym system podzielony jest na 4 warstwy: sprzęt, jadro, biblioteki + powłoka + programy, użytkownicy.


JĄDRO

- zawiera m.in. program szeregujący oraz sterowniki urządzeń

- zarządza pamięcią operacyjną

- w nowszych systemach sterowniki rzadziej występujących urządzeń dostępne są w postaci zewnętrznych modułów (tzw. modułów ładowalnych), które można wybiórczo załadować do jadra dzięki temu jego rozmiary są mniejsze

- jadro ma bezpośredni dostęp do wszystkich zasobów komputera


BIBLIOTEKI

- zawierają zestawy podprogramów (zwykle napisanych w języku C), wykonujących różne, często stosowane, operacje (mogą to być np. zestawy funkcji matematycznych, procedury, umożliwiające obsługę monitora czy też operacje na dysku)

- biblioteki współdzielone umożliwiają wielu programom korzystanie ze znajdujących się w nich procedur, co wydatnie oszczędza pamięć

- inną zaletą bibliotek współdzielonych jest możliwość wymiany starszej wersji biblioteki na nowsza, bez konieczności rekonsolidacji korzystających z niej programów (których może być bardzo dużo)


POWŁOKA

- nazwa pochodzi stąd, że warstwa ta oddziela wewnętrzna część systemu operacyjnego od użytkownika

- powłoka zawiera interpreter poleceń, który umożliwia komunikację z użytkownikiem (jest to odpowiednik programu command.com z DOS'a)

- interpreter poleceń uruchamia polecenia systemu operacyjnego oraz programy użytkowe


PROGRAMY

- procesy uruchamiane przez użytkownika

- zarządzane przez jadro

- mogą być przerwane w dowolnym momencie, np. komendą kill

- każdy ma przydzielony odpowiedni obszar pamięci i priorytet, jeśli proces użytkownika próbuje dostać się do cudzego obszaru pamięci, zostaje przerwany, a system wyświetla komunikat: segmentation fault.