Linux/modprobe

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

modprobe - Polecenie służące do wysokopoziomowej obsługi modułów

Składnia[edytuj]

modprobe [ -adnqv ] [ -C konfiguracja ] moduł [ symbol=wartość ... ]

modprobe [ -adnqv ] [ -C konfiguracja ] [ -t typ ] wzorzec

modprobe -l [ -C konfiguracja ] [ -t typ ] wzorzec

modprobe -c [ -C konfiguracja ]

modprobe -r [ -dnv ] [ -C konfiguracja ] [ moduł ...]

modprobe -V

Opcje[edytuj]

-a, --all -załaduje wszystkie moduły pasujące do wzorca, nie zatrzymując się po pierwszym pomyślnym załadowaniu

-c, --showconfig -pokaże używaną obecnie konfigurację

-d, --debug -pokaże info o wewn. reprezentacji modułów

-k, --autoclean -ustawi autoczyszczenie dla załadowanych modułów. Używane przez jądro

podczas wywoływania modprobe aby zapewnić brakujące właściwości (dostępne jako moduły). Opcja -k

włącza też -q. Opcje te są automatycznie przekazywane do insmoda

-l, --list -wypisze pasujące moduły

-n, --show -wykonuje symulację, nie podejmując żadnej akcji

-q, --quiet -nie wyświetla komunikatów o niepomyślnej instalacji modułu przez insmoda. Kontynuuje,

umożliwiając modprobe testowanie innych możliwości. Opcja ta jest automatycznie przekazywana do

insmoda.

-r, --remove -usuwa moduł (stos modułów) lub wykonuje autoczyszczenie, w

zależności od tego, czy podano jakieś

moduły w linii poleceń, czy nie.

-s, --syslog -wyprowadza wszystkie informacje do syslog zamiast na standardową diagnostykę. Opcja ta jest automatycznie

przekazywana do insmoda.

-t, --type typmodułu -Operuje jedynie na modułach danego typu. modprobe będzie szukać jadynie takich modułów, których

katalog w ścieżce zawiera “/typmodułu/". typmodułu może zawierać więcej niż jedną nazwę katalogu,

np. -t drivers/net wypisze moduły z xxx/drivers/net/ i jego podkatalogów.

-v, --verbose -wypisuje wszystkie uruchamiane polecenia.

-V, --version -wypisuje wersję modprobe.

-C, --config plikkonf -korzysta z pliku plikkonf zamiast z (opcjonalnego) /etc/modules.conf dla określenia

konfiguracji. Do wybrania (i narzucenia) innego pliku konfiguracyjnego niż domyślny

/etc/modules.conf (lub (przestarzały) /etc/conf.modules) można również użyć zmiennej środowiska

MODULECONF.

Ogólny opis[edytuj]

Programy narzędziowe modprobe i depmod służą do zarządzania zmodularyzowanym jądrem

Linuksa przez zwykłych użytkowników, administratorów i twórców dystrybucji.

modprobe w celu automatycznego ładowania właściwych, spośród zbioru modułów dostępnych w

predefiniowanych drzewach katalogów, korzysta z pliku podobnego do "Makefile", tworzonego przez

depmod . modprobe jest używany do załadowania: pojedynczego modułu, zbioru powiązanych

modułów, lub wszystkich modułów oznaczonych podanym znacznikiem.

modprobe automatycznie załaduje wszystkie moduły podstawowe, wymagane przez zbiór modułów, zgodnie

z opisem w pliku powiązań modules.dep. Jeśli ładowanie jednego z tych modułów się nie powiedzie,

cały zbiór modułów załadowanych w bieżącej sesji zostanie automatycznie rozładowany.

modprobe może ładować moduły na dwa różne sposoby. Jeden to taki, że modprobe spróbuje

załadować moduł z podanej listy (zdefiniowany przez wzorzec ). modprobe zatrzyma się jeśli uda mu

się załadować jeden z modułów. W ten sposób można automatycznie ładować sterownik karty

Ethernet jako jeden z listy. Inny sposób użycia modprobe to załadowanie wszystkich modułów z listy.


Zobacz PRZYKŁADY poniżej.

Gdy poda się opcję -r, modprobe automatycznie usunie zbiór modułów, podobnie jak by to zostało

wykonane przez rmmod -r. Należy zauważyć, że wydanie polecenia modprobe -r spowoduje

wyczyszczenie nieużywanych, automatycznie załadowanych modułów a także wykonanie poleceń pre- i

post-remove z pliku konfiguracyjnego /etc/modules.conf.

Jeżeli opcja -l zostanie połączona z opcją -t, wypisana zostanie lista wszystkich dostępnych

modułów określonego typu.

Opcja -c wypisuje całą bieżącą konfigurację (ustawienia domyślne + plik konfiguracyjny).

Przykłady użycia[edytuj]

modprobe net

Załaduje jeden z modułów, który znajduje się w katalogu oznaczonym "net". Każdy moduł jest

wypróbowywany aż do momentu kiedy któryś z nich zostanie załadowany (standardowo: /lib/modules/net).

modprobe -t net

Załaduje jeden z modułów znajdujących się w katalogu “net". Próbuje wszystkich modułów po kolei. jednym się uda.


modprobe -a -t boot

Załaduje wszystkie moduły znajdujące się w katalogach oznaczonych przez boot


modprobe slip

Polecenie to spowoduje próbę załadowania modułu slhc.o o ile nie został uprzednio załadowany,

ponieważ moduł slip wymaga funkcjonalności modułu slhc. Ta zależność będzie opisana w pliku

“modules.dep” utworzonym wcześniej automatycznie przez polecenie depmod.

modprobe -r slip

Usunie moduł slip. Usunie również automatycznie moduł slhc, o ile nie jest on również używany

przez jakiś inny moduł (np. ppp).

Zobacz też[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]