Linux Mint/Kompilacja programu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

C++[edytuj]

Teraz na naszym pulpicie komputera tworzymy katalog o nazwie program (z małej litery żeby było łatwiej). Najedź na puste miejsce w pulpicie (tam gdzie nie ma ikony) i wciśnij prawy przycisk myszy. Ukaże ci się okno z opcjami. Kliknij - Utwórz nowy katalog.

Na pulpicie pojawi ci się katalog o nazwie - Katalog bez nazwy - zmień jego nazwę pisząc - program i wciśnij klawisz Enter.

Następnie kliknij ten katalog dwa razy szybko lewym klawiszem myszy by go otworzyć. Tam w katalogu znów wciśnij prawy przycisk myszy i ukaże ci się okno z opcjami. Wybierz - Utwórz nowy dokument -> Pusty dokument. Po czym zmień jego nazwę na main.cpp (pamiętaj o kropce między main a cpp) Tak więc w katalogu o nazwie program mamy plik main.cpp

Następnie najeżdżamy strzałką na plik main.cpp i wciskamy prawy przycisk myszy. Ukaże się na okno z opcjami. Klikamy na - Otwórz za pomocą Edytora tekstu. Uruchomi się nam edytor tekstu gedit. Tam wpisujemy nasz kod programu w języku c++

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 cout << "Witaj świecie!" << endl;

 return 0;
}

Następnie zapisujemy plik. Menu -> Zapisz. Zamykamy edytor.

Teraz przechodzimy do kompilacji naszego programu używając kompilatora g++ z lini poleceń terminala. Uruchomiamy terminal Menu -> Akcesoria - Terminal

Teraz musimy wejść do naszego utworzonego katalogu program, który jest na pulpicie komputera.

Wpisujemy

 ls

Zostaną wyświetlone katalogi do których możesz przejść, w tym wypadku przechodzimy do Pulpitu wpisując

 cd Pulpit

Znów wpisujemy

 ls

WIdzimy jakie katalogi są na pulpicie, w tym nasz program.

Wpisujemy (wielkość liter ma znaczenie)

 cd program

Wpisujemy ponownie

ls

I widzimy że w katalogu mamy plik main.cpp

Teraz przystępujemy do kompilacji naszego programu. Najpierw musimy sprawdzić czy plik się bezbłędnie skompiluje - to znaczy czy nie ma w naszym kodzie błędów. W tym celu wpisujemy.

 g++ main.cpp

Jeśli wszystko dobrze pójdzie w naszym katalogu program zostanie utworzony plik a.out w którym zostanie umieszczony twój program . Jeśli nie to twój kod programu zawiera błędy.Plik a.out (assembler output) – jest to format plików wykonywalnych używany w Linuksie.

Teraz uruchomiamy nasz program wpisując

 ./a.out

Jeśli chcemy zmienić nazwę pliku wykonawczego a.out na przykład na - nazwamojegoprogramu - to wpisujemy

 g++ -o nazwamojegoprogramu main.cpp

Teraz w katalogu program, powinieneś mieć plik wykonawczy o nazwie - nazwamojegoprogramu. Żeby go uruchomić w terminalu wpisz

 ./nazwamojegoprogramu

Twój program się uruchomił i wyświetlił zdanie- Witaj świecie

GRATULACJE!! WŁAŚNIE SKOMPILOWAŁEŚ SWÓJ PIERWSZY PROGRAM W LINUKSIE.CZY TO BYŁO TRUDNE?

C[edytuj]

Teraz na naszym pulpicie komputera tworzymy katalog o nazwie program (z małej litery żeby było łatwiej). Najedź na puste miejsce w pulpicie (tam gdzie nie ma ikony) i wciśnij prawy przycisk myszy. Ukaże ci się okno z opcjami. Kliknij - Utwórz nowy katalog.

Na pulpicie pojawi ci się katalog o nazwie - Katalog bez nazwy - zmień jego nazwę pisząc - program i wciśnij klawisz Enter.

Następnie kliknij ten katalog dwa razy szybko lewym klawiszem myszy by go otworzyć. Tam w katalogu znów wciśnij prawy przycisk myszy i ukaże ci się okno z opcjami. Wybierz - Utwórz nowy dokument -> Pusty dokument. Po czym zmień jego nazwę na main.c (pamiętaj o kropce między main a c) Tak więc w katalogu o nazwie program mamy plik main.c

Następnie najeżdżamy strzałką na plik main.cpp i wciskamy prawy przycisk myszy. Ukaże się na okno z opcjami. Klikamy na - Otwórz za pomocą Edytora tekstu. Uruchomi się nam edytor tekstu gedit. Tam wpisujemy nasz kod programu w języku c

#include <stdio.h>
int main (void)
{
  puts ("Witaj w języku C!");
  getchar ();
  return 0;
}

Następnie zapisujemy plik. Menu -> Zapisz. Zamykamy edytor.

Teraz przechodzimy do kompilacji naszego programu używając kompilatora gcc z lini poleceń terminala. Uruchomiamy terminal Menu -> Akcesoria - Terminal

Teraz musimy wejść do naszego utworzonego katalogu program, który jest na pulpicie komputera.

Wpisujemy

 ls

Zostaną wyświetlone katalogi do których możesz przejść, w tym wypadku przechodzimy do Pulpitu wpisując

 cd Pulpit

Znów wpisujemy

 ls

WIdzimy jakie katalogi są na pulpicie, w tym nasz program.

Wpisujemy (wielkość liter ma znaczenie)

 cd program

Wpisujemy ponownie

ls

I widzimy że w katalogu mamy plik main.c

Teraz przystępujemy do kompilacji naszego programu. Najpierw musimy sprawdzić czy plik się bezbłędnie skompiluje - to znaczy czy nie ma w naszym kodzie błędów. W tym celu wpisujemy.

 gcc main.c

Jeśli wszystko dobrze pójdzie w naszym katalogu program zostanie utworzony plik a.out w którym zostanie umieszczony twój program . Jeśli nie to twój kod programu zawiera błędy.Plik a.out (assembler output) – jest to format plików wykonywalnych używany w Linuksie.

Teraz uruchomiamy nasz program wpisując

 ./a.out

Jeśli chcemy zmienić nazwę pliku wykonawczego a.out na przykład na - nazwamojegoprogramu - to wpisujemy

 gcc -o nazwamojegoprogramu main.c

Teraz w katalogu program, powinieneś mieć plik wykonawczy o nazwie - nazwamojegoprogramu. Żeby go uruchomić w terminalu wpisz

 ./nazwamojegoprogramu

Twój program się uruchomił i wyświetlił zdanie- Witaj w języku C!

Pascal[edytuj]

Aby sprawdzić czy masz kompilator w systemie kliknij Menu -> Administracja -> Synaptic Menedżer pakietów Następnie wyszukaj w polu wyszukiwania fpc. Jeśli jest zainstalowany to widniejący obok niego kwadracik będzie wypełniony kolorem.

Teraz na naszym pulpicie komputera tworzymy katalog o nazwie program (z małej litery żeby było łatwiej). Najedź na puste miejsce w pulpicie (tam gdzie nie ma ikony) i wciśnij prawy przycisk myszy. Ukaże ci się okno z opcjami. Kliknij - Utwórz nowy katalog.

Na pulpicie pojawi ci się katalog o nazwie - Katalog bez nazwy - zmień jego nazwę pisząc - program i wciśnij klawisz Enter.

Następnie kliknij ten katalog dwa razy szybko lewym klawiszem myszy by go otworzyć. Tam w katalogu znów wciśnij prawy przycisk myszy i ukarze ci się okno z opcjami. Wybierz - Utwórz nowy dokument -> Pusty dokument. Po czym zmień jego nazwę na main.p (pamiętaj o kropce między main a p) Tak więcw katalogu o nazwie program mamy plik main.p

Następnie najeżdżamy strzałką na plik main.p i wciskamy prawy przycisk myszy. Ukaże się na okno z opcjami. Klikamy na - Otwórz za pomocą Edytora tekstu. Uruchomi się nam edytor tekstu gedit. Tam wpisujemy nasz kod programu w języku Free Pascal

program Mojprogram;
begin
Writeln('Witamy w języku Pascal');
Readln;
end.

Następnie zapisujemy plik. Menu -> Zapisz. Zamykamy edytor.

Teraz przechodzimy do kompilacji naszego programu używając kompilatora fpc z lini poleceń terminala. Uruchomiamy terminal Menu -> Akcesoria - Terminal

Teraz musimy wejść do naszego utworzonego katalogu program, który jest na pulpicie komputera.

Wpisujemy

 ls

Zostaną wyświetlone katalogi do których możesz przejść, w tym wypadku przechodzimy do Pulpitu wpisując

 cd Pulpit

Znów wpisujemy

 ls

WIdzimy jakie katalogi są na pulpicie, w tym nasz program.

Wpisujemy (wielkość liter ma znaczenie)

 cd program

Wpisujemy ponownie

ls

I widzimy że w katalogu mamy plik main.p

Teraz przystępujemy do kompilacji naszego programu. Najpierw musimy sprawdzić czy plik się bezbłędnie skompiluje - to znaczy czy nie ma w naszym kodzie błędów. W tym celu wpisujemy.

 fpc main.p

Jeśli wszystko dobrze pójdzie w naszym katalogu program zostanie utworzony plik main w którym zostanie umieszczony twój program . Jeśli nie to twój kod programu zawiera błędy. Ponadto zostanie utworzony plik main.o

Teraz uruchomiamy nasz program wpisując

 ./main

Java[edytuj]

Aby sprawdzić czy masz kompilator w systemie kliknij Menu -> Administracja -> Synaptic Menedżer pakietów . Następnie wyszukaj w polu wyszukiwania gcj-jdk. Jeśli jest zainstalowany to widniejący obok niego kwadracik będzie wypełniony kolorem. Możemy go też zainstalować z poziomu terminalu wpisując

 sudo apt-get install gcj-jdk

Teraz na naszym pulpicie komputera tworzymy katalog o nazwie program (z małej litery żeby było łatwiej). Najedź na puste miejsce w pulpicie (tam gdzie nie ma ikony) i wciśnij prawy przycisk myszy. Ukaże ci się okno z opcjami. Kliknij - Utwórz nowy katalog.

Na pulpicie pojawi ci się katalog o nazwie - Katalog bez nazwy - zmień jego nazwę pisząc - program i wciśnij klawisz Enter.

Następnie kliknij ten katalog dwa razy szybko lewym klawiszem myszy by go otworzyć. Tam w katalogu znów wciśnij prawy przycisk myszy i ukarze ci się okno z opcjami. Wybierz - Utwórz nowy dokument -> Pusty dokument. Po czym zmień jego nazwę na mojprogram.java (pamiętaj o kropce między mojprogram a java) Tak więcw katalogu o nazwie program mamy plik mojprogram.java

Następnie najeżdżamy strzałką na plik main.java i wciskamy prawy przycisk myszy. Ukaże się na okno z opcjami. Klikamy na - Otwórz za pomocą Edytora tekstu. Uruchomi się nam edytor tekstu gedit. Tam wpisujemy nasz kod programu w języku c++

class PierwszyProgram
{
 public static void main(String args[])
 {
   System.out.println("Witaj świecie");
  }
}

Następnie zapisujemy plik. Menu -> Zapisz. Zamykamy edytor.

Teraz przechodzimy do kompilacji naszego programu używając kompilatora gcj z lini poleceń terminala. Uruchomiamy terminal Menu -> Akcesoria - Terminal

Teraz musimy wejść do naszego utworzonego katalogu program, który jest na pulpicie komputera.

Wpisujemy

 ls

Zostaną wyświetlone katalogi do których możesz przejść, w tym wypadku przechodzimy do Pulpitu wpisując

 cd Pulpit

Znów wpisujemy

 ls

WIdzimy jakie katalogi są na pulpicie, w tym nasz program.

Wpisujemy (wielkość liter ma znaczenie)

 cd program

Wpisujemy ponownie

ls

I widzimy że w katalogu mamy plik mojprogram.java

Teraz przystępujemy do kompilacji naszego programu. Najpierw musimy sprawdzić czy plik się bezbłędnie skompiluje - to znaczy czy nie ma w naszym kodzie błędów. W tym celu wpisujemy.

 gcj -c mojprogram.java

Jeśli wszystko dobrze pójdzie w naszym katalogu program zostanie utworzony plik mojprogram.o w którym zostanie umieszczony twój program . Jeśli nie to twój kod programu zawiera błędy.

Teraz zlinkujemy nasz program wpisując. Za main=wpisz nazwę klasy - patrz kod powyższego programu - class PierwszyProgram

 gcj --main=PierwszyProgram -o mojprogram mojprogram.o

Teraz w katalogu program, powinieneś mieć plik wykonawczy o nazwie - mojprogram. Żeby go uruchomić w terminalu wpisz

 ./mojprogram

Twój program się uruchomił i wyświetlił zdanie- Witaj świecie