Logika i teoria mnogości/Algebra zbiorów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podstawowe wiadomości[edytuj]

Jeśli a jest elementem zbioru , zapisujemy to .

Zamiast , w skrócie zapisujemy .

jest skrótem zapisu .

Zbiory definiuje się poprzez określenie ich elementów. Z aksjomatu jednoznaczności wynika, że jeśli dwa zbiory mają te same elementy, to są identyczne. Elementy zbioru można określić przez ich wyliczenie, w ten sposób to zbiór zawierający jedynie a, b, c i d. Zbiór można również zdefiniować za pomocą warunku, który muszą spełniać jego elementy. Mając więc jakiś warunek (własność) np. podzielność przez 7 można zdefiniować zbiór w następujący sposób :

Tak zdefiniowany zbiór można zapisać również :

(co czytamy "zbiór to zbiór takich x, że spełniony jest warunek ")

Zbiór elementów x należących do zbioru i spełniających warunek oznaczamy przez

Rodziny zbiorów[edytuj]

Zbiory również mogą być elementami innych zbiorów. Nazywa się je rodzinami zbiorów.

Przyjmuje się, że nie istnieje taka rodzina zbiorów , że , skąd w szczególności wynika .

Inkluzja[edytuj]

Piszemy , jeśli każdy element zbioru A jest też elementem zbioru B, tzn. :

Mówimy wtedy, że zbiór A jest podzbiorem zbioru B. Jeśli ponadto , to A jest podzbiorem właściwym zbioru B. Relacja nazywana jest inkluzją. Ma ona następujące własności:

Działania na zbiorach[edytuj]

Ze zbiorów A i B możemy utworzyć nowe zbiory:

  • sumę :
  • iloczyn :
  • różnicę :

Określa się je w następujący sposób:

Ponadto zbiory są rozłączne, jeśli .

Jeżeli wszystkie zbiory są podzbiorami pewnego zbioru, to zbiór ten nazywamy przestrzenią i oznaczamy przez .

Dopełnieniem zbioru A nazywamy , co można zapisać przez lub lub .

Różnicą symetryczną określamy

Para uporządkowana. Uporządkowane krotki[edytuj]

Przez parę uporządkowaną rozumiemy , która spełnia pewną szczególną własność :

Konstrukcję za pomocą zbiorów obiektu o takiej własności podał polski matematyk Kazimierz Kuratowski. Wygląda ona następująco :

Uporzadkowaną trójką nazywamy zbiór .

Uporządkowaną n-tką (krotką) nazywamy zbiór .

Iloczyn kartezjański[edytuj]

Iloczyn kartezjański definiujemy następująco :