Magnetyczny rezonans jądrowy w chemii organicznej/Czasopisma fachowe

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Czasopisma fachowe[edytuj]

Prace naukowe związane z magnetycznym rezonansem jądrowym w chemii publikowane są w szeregu czasopism chemicznych. W tym miejscu wymienione zostaną tylko tytuły poświęcone wyłącznie technice NMR.

"Concepts in Magnetic Resonance Part A" – czasopismo łączy cały zakres rezonansu magnetycznego w efektywną i łatwą do zrozumienia prezentację dla praktyków. Stanowi forum dla badaczy do dyskusji fundamentalnych aspektów NMR, zarówno starych, jak i nowych, które wiążą się z ich badaniami, ale są trudne do włączenia do artykułów badawczych. Takie artykuły są bardzo wartościowe dla społeczności NMR, ponieważ ułatwiają zrozumienie podstawowych zasad i oczekuje się, że będą przydatną instrukcją przy przyszłych pomiarach. Artykuły powinny zachowywać najwyższe standardy naukowe i edukacyjne. Są skierowane do zaawansowanych studentów i doktorantów, personelu technicznego laboratoriów oraz naukowców nowych w NMR oraz do bardziej doświadczonych naukowców chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat zagadnień związanych z NMR, jako że pole to ciągle się poszerza. Każdy artykuł poza aspektami naukowymi powinien również mieć znaczenie pedagogiczne. IF(2005): ??

"Concepts in Magnetic Resonance Part B: Magnetic Resonance Engineering" – czasopismo jest międzynarodowym forum poświęconym publikacjom oryginalnych badań nad sprzętem i oprogramowaniem aspektów projektowych i fizyki aparatury NMR. Artykuły dotyczą układów analitycznych i klinicznych.

"Journal of Magnetic Resonance" – czasopismo prezentuje oryginalne prace z zakresu spektrometrii NMR, EPR i NQR oraz podobnych technik eksperymentalnych. Publikowane prace obejmują podstawy tych metod, istotne wyniki eksperymentalne (zwłaszcza prowadzące do korelacji spektralnych, które mogłyby być interesujące dla naukowców w tych dziedzinach), opis aparatury, technik eksperymentalnych, procedur analizy spektralnej oraz interpretację i metody obliczeniowe. Od 1997 dołączono metody, dane i substancje interesujące osoby pracujące z systemami o znaczeniu biologicznym. Poza wynikami badań nad strukturą, dynamiką i oddziaływaniami biomolekuł oraz analizami porównawczymi wyników NMR i innych technik czasopismo publikuje również prace o metodach wizualizacji in vivo oraz spektroskopii lokalizowanej. IF (2005): 2.418

"Magnetic Resonance in Chemistry" – czasopismo przeznaczone do szybkiej publikacji prac dotyczących zastosowań spektrometrii NMR, ESR i NQR we wszystkich dziedzinach chemii. IF(2005): 1.553

"Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy" – czasopismo publikuje prace przeglądowe opisujące badania związane z teorią i zastosowaniami spektroskopii NMR. Ta technika jest stosowana z coraz większym powodzeniem w chemii, fizyce, biochemii, naukach materiałowych oraz w wielu obszarach biologii i medycyny. To czasopismo publikuje artykuły przeglądowe obejmujące zastosowania NMR w tych wszystkich dziedzinach i w dziedzinach z nimi związanych oraz dogłębne opracowania fundamentalnej teorii oraz rozwoju instrumentalnego spektroskopii NMR. IF(2005): 6.462

"Solid State Nuclear Magnetic Resonance" – czasopismo publikuje oryginalne prace o wysokiej jakości naukowej dotyczące wszelkich aspektów eksperymentalnych i teoretycznych NMR w stanie stałym. Obejmuje postępy w instrumentacji, rozwój nowych technik eksperymentalnych, metodologii oraz opracowania teoretyczne, nowe sposoby przetwarzania danych i metody symulacji oraz oryginalne zastosowania znanych lub nowych metod do problemów naukowych i rozwoju procedur. IF(2005): 1.410