Przejdź do zawartości

Magnetyczny rezonans jądrowy w chemii organicznej/Inne techniki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Widma Korelacyjne[edytuj]

Widma wielowymiarowe[edytuj]

Widma dwuwymiarowe[edytuj]

Widma dwuwymiarowe dzielą się na widma korelacyjne homojądrowe i heterojądrowe.

  • Widma homojądrowe, takie jak 1H-1H COSY zawierają dwa rodzaje sygnałów: sygnały położone na diagonalnej i leżące poza nią. Sygnały leżące na diagonalnej odpowiadają sygnałom widma jednowymiarowego i mają takie same wartości przesunięć chemicznych w obu wymiarach. Sygnały leżące poza diagonalną pozwalają na korelowanie sygnałów pochodzących od różnych jąder za pomocą sprzężeń dipolowych lub sprzężeń skalarnych w zależności od przyjętej techniki.
  • Widma Heterojądrowe – pozwalają na korelowanie sygnałów pochodzących od jąder atomów różnych pierwiastków. Wartości przesunięć chemicznych w obu wymiarach, są zazwyczaj bardzo różne. Najczęściej wykonuje się widma dwuwymiarowe za pomocą techniki HSQC.

Widma trójwymiarowe[edytuj]

Widma trójwymiarowe to widma pozwalające na korelowanie sygnałów pochodzących od jąder atomów różnych pierwiastków w trzech wymiarach.

Widma pseudodwuwymiarowe[edytuj]

Widma, które wykonuje się tak jak widma jednowymiarowe, a które obrazuje się w dwóch wymiarach. Do technik pseudodwuwymiarowych należy technika DOSY.

Widma COSY[edytuj]

Widma NOESY[edytuj]

Widma INADEQUATE[edytuj]

INADEQUATE jest skrótem od angielskiego wyrażenia Insensitive Natural Abundance DoublE QUAntum Transfer Experiment, które oznacza eksperyment z przekazaniem intensywności sygnału od jąder o dużej naturalnej zawartości w naturze do jąder o małej zawartości w naturze, normalnie słabo wykrywalnych w eksperymentach NMR. Ta technika NMR polega na zastosowaniu odpowiedniej sekwencji impulsów o częstotliwości radiowej, w wyniku czego z widma usunięty zostaje główny pik rezonansowy od danego jądra 13C, a pozostają tylko jego piki satelitarne. Występuje w odmianie jednowymiarowej (1D-INADEQUATE) oraz dwuwymiarowej (2D-INADEQUATE). Pierwsza z nich jest stosowana do wyznaczania stałych sprzężeń między jądrami 13C-13C, a druga do ustalania sieci wiązań między atomami węgla w cząsteczce. Ze względu na niewielką zawartość jąder 13C w cząsteczkach (ok. 1%) rejestracja widm INADEQUATE jest stosunkowo czasochłonna i przez to nie są one zbyt często stosowaną techniką NMR.

Widma NOE[edytuj]