Przejdź do zawartości

Materiały do nauk administracyjnych/Historia administracji

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Historia administracji[edytuj]

W nawiązaniu do Huberta Izdebskiego można stwierdzić, iż historia administracji jest jedną z subdyscyplin nauk administracyjnych, która opisuje istniejący dawniej stan administracji publicznej, jej organizację (szczególnie centralną i terytorialną) i środki działania, jak również przyjęty system wartości i istniejący system prawny, ze zwróceniem uwagi na założone cele, faktycznie realizowane zadania, a także skutki działalności administracyjnej, bez pomijania otoczki cywilizacyjnej (społecznej, gospodarczej, politycznej, kulturalnej, narodowościowej itp.). Historia administracji korzysta z dorobku zarówno nauk administracyjnych (np. teorii administracji), jak i historii, która jest dyscypliną nauk humanistycznych. Historię administracji rozumiemy zaś jako subdyscyplinę nauk administracyjnych, gdyż zgodnie z ustawowym podziałem nauk[1], nauki administracyjne mieszczą się jako ogólnie pojęcia dyscyplina w dziedzinie nauk prawnych i obszarze nauk społecznych.

Biorąc pod uwagę stronę dydaktyczną, należy zauważyć, iż nauczając historii administracji nie należy schematycznie opisywać ustrojów państw, lecz pokazywać pewne modele funkcjonowania administracji publicznej na przykładzie danego państwa, np. model administracji publicznej doby absolutyzmu oświeconego na przykładzie Prus w XVIII wieku.


Powrót do spisu treści
  1. Por. rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1065).