MediaWiki:Gadget-HotCat.js/local defaults

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

//

// Lokalne komunikaty
if (typeof (HotCat) != 'undefined') {
 
 HotCat.messages.cat_removed  = 'Usunięto kategorię "$1"';
 HotCat.messages.template_removed = 'Usunięto {{[[Kategoria:$1]]}}';
 HotCat.messages.cat_added   = 'Dodano kategorię "$1"';
 HotCat.messages.cat_keychange = 'nowy klucz sortowania [[Kategoria:$1]]: ';
 HotCat.messages.cat_notFound = 'Nie znaleziono kategorii "$1"';
 HotCat.messages.cat_exists  = 'Kategoria "$1" już jest w haśle; nie dodano';
 HotCat.messages.cat_resolved = ' (za przekierowaniem [[Kategoria:$1]])';
 HotCat.messages.uncat_removed = 'usunięto {{kategoria}}';
 HotCat.messages.using     = ' za pomocą HotCat';
 HotCat.messages.multi_change = '$1 kategorii';
 
 HotCat.category_regexp   = '[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]|[Kk][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Ii][Aa]';
 HotCat.category_canonical = 'Kategoria';
 HotCat.disambig_category  = null;
 HotCat.redir_category   = null;
 HotCat.uncat_regexp    = /\{\{\s*([Kk]ategoria)\s*\}\}\n?/g ;
 HotCat.template_regexp   = '[Tt][Ee][Mm][Pp][Ll][Aa][Tt][Ee]|[Ss][Zz][Aa][Bb][Ll][Oo][Nn]';
 HotCat.template_categories = {};
 
 HotCat.no_autocommit = true;
} // end if

//