Przejdź do zawartości

ModPlug Tracker/Słowniczek

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Lista formatów, w których zapisuje się moduły muzyczne

[edytuj]
 • 669 – format zapisu modułów z 669 Composera
 • BMX – format zapisu modułów z Buzz Trackera
 • DBM – format zapisu modułów z amigowego DigiBooster'a Pro
 • FAR – format zapisu modułów z Farandole Composera
 • IT – format zapisu modułów z Impulse Trackera 2
 • ITI – format zapisu instrumentów z Impulse Trackera 2
 • ITS – format zapisu sampli z Impulse Trackera 2
 • MED – format zapisu modułów z programu Med Sound Studio
 • MOD – format zapisu modułów z Pro Trackera
 • MT2 – format zapisu modułów z Mad Trackera 2
 • MTM – format zapisu modułów z Multi Trackera
 • NST – format zapisu modułów z Noise Trekkera
 • PSY – format zapisu modułów z programu Psycle
 • S3I – format zapisu sampli z Scream Trackera
 • S3M – format zapisu modułów z Scream Trackera (wersja rozszerzona)
 • STM – format zapisu modułów z Scream Trackera (wersja podstawowa)
 • UMX – format zapisu modułów pochodzących z gry „Unreal”
 • XI – format zapisu instrumentów z Fast Trackera 2
 • XM – format zapisu modułów z Fast Trackera 2

Pojęcia

[edytuj]

W tej części słownika znajdą się objaśnienia terminów czysto trackerowych typu „pattern”, „sampel”, czy „moduł muzyczny”.

 • cut-out envelope – jest to wykres, który określa powyżej jakiej częstotliwości mają zostać wycięte wszystkie fale (np. cut out na 523 Hz oznacza, że dźwięki powyżej C-5 (523 Hz) mają zostać wycięte podczas odgrywania instrumentu)
 • instrument – jest to zapis zmian, jakie mają odbywać się podczas odgrywania sampla; przy edycji instrumentu ustala się również, które sample odpowiadają danym nutom
 • envelopes – są to „wykresy” odgrywania sampli; służą one do określania zmian w głośności, panningu i cut-out'cie lub częstotliwości odgrywania danej próbki dźwiękowej
 • moduł muzyczny – jest to określenie używane dla utworów napisanych na trackerach
 • new note actions (NNA) – jest to zestaw specjalnych komend sterujących odtwarzaniem instrumentów, które informują, co ma się stać, gdy zostanie odegrana nowa nuta na danym kanale
 • panning – ustawienia panningu są to ustawienia pozycji odgrywania dźwięku w panoramie stereo
 • pattern – jest to jednostka, na której buduje się utwór w muzyce elektronicznej. Coś na kształt taktu w „tradycyjnej”. To właśnie na patternie zapisuje się melodię trackerową.
 • player – czyli „odgrywajka”; playery służą do odtwarzania muzyki na komputerze (tu – modułów muzycznych)
 • sampel – sample, próbka dźwiękowa, na podstawie której generowane jest brzmienie instrumentu
 • track – inaczej ścieżka. Jest to część patternu, na której zapisane są kolejne komendy. Jedna ścieżka = jedna nuta jednocześnie grana (no może nie do końca)
 • tracker – program do komponowania muzyki, w którym melodie zapisuje się na kanałach (ścieżkach, trackach...), układając ją w poszczególne patterny.