Moduł:Brudnopis/Persino/List/opis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ten moduł generuje różnego rodzaju listy. Obecnie obsługuje listy wypunktowane, listy niepunktowane, listy poziome, listy uporządkowane (numerowane lub alfabetyczne) oraz listy uporządkowane w poziomie. Pozwala na łatwe stylizowanie css listy lub poszczególnych pozycji listy.

Stosowanie[edytuj]

Szybkie użycie
{{#invoke:list|funkcja|pierwsza pozyzcja|druga pozycja|trzecia pozycja|...}}
Wszystkie parametry
{{#invoke:Brudnopis/Persino/List|funkcja
|pierwszy przedmiot|drugi przedmiot|trzeci przedmiot|...
|zacznij      = numer początkowy dla uporządkowanych list
|typ        = typ operacji dla uporządkowanych list
|typ stylu listy  = rodzaj numeracji list uporządkowanych
|klasy       = klasy
|styl       = style
|styl listy    = style dla list
|styl pozycji   = styl dla wszystkich elementów listy
|styl pozycji 1  = styl dla pierwszego elementu listy |styl pozycji 2 = styl dla drugiego elementu listy |...
|wartość pozycji 1 = wartość dla pierwszego elementu listy |wartość pozycji 2 = wartość dla drugiego elementu listy |...
|wcięcie     = wcięcie dla list poziomych
}}
Argumenty przekazane z szablonu nadrzędnego
{{#invoke:list|function}}
Funkcje
Nazwa funkcji Co robi Wynik Szablon używający
Wypunktowany Listy wypunktowane
 • Pierwsza pozycja
 • Druga pozycja
 • Trzecia pozycja
{{PunktujListy}}
Bez punktowania Niepunktowane listy
 • Pierwsza pozycja
 • Druga pozycja
 • Trzecia pozycja
{{NiepunktujListy}}
Poziome Poziome listy wypunktowane
 • Pierwsza pozycja
 • Druga pozycja
 • Trzecia pozycja
{{HLista}}
Uporządkowane Listy uporządkowane (listy numerowane i listy alfabetyczne)
 1. Pierwsza pozycja
 2. Druga pozycja
 3. Trzecia pozycja
{{UporządkujListy}}
Poziomo uporządkowane Poziome uporządkowane listy
 1. Pierwsza pozycja
 2. Druga pozycja
 3. Trzecia pozycja

Parametry[edytuj]

 • Parametry pozycyjne (1, 2, 3...) - to są elementy listy. Jeśli nie ma żadnych elementów listy, moduł nic nie wyświetli.
 • zacznij - ustawia pozycję początkową dla uporządkowanych list. Może to być numer początkowy dla list numerowanych lub litera początkowa dla list alfabetycznych. Poziome uporządkowane listy obsługują tylko liczby.
 • typ - rodzaj znacznika stosowanego na listach uporządkowanych. Możliwe wartości to „1” dla liczb (domyślnie), „A” dla wielkich liter, „a” dla małych liter, „I” dla wielkich liter Rzymski system zapisywania liczb oraz „i” dla małych cyfr rzymskich. Nieobsługiwane w poziomych listach uporządkowanych. Zobacz także parametr typ stylu listy.
 • typ stylu listy - rodzaj znacznika stosowanego na listach uporządkowanych. Wykorzystuje styl CSS i ma więcej dostępnych typów niż parametr typ, który wykorzystuje html. Możliwe wartości są wymienione na MDN's list-style-type page. Obsługa może się różnić w zależności od przeglądarki. typ-stylu-listy jest aliasem dla tego parametru.
 • klasy - klasa niestandardowa dla tagów < div>...</ div> otaczających listę, np. zwykłe linki.
 • styl - niestandardowy styl css dla tagów < div>...</ div> otaczających listę, np. font-size: 90%;.
 • styl listy - niestandardowy styl css dla samej listy.
 • styl pozycji - niestandardowy styl css dla wszystkich elementów listy (tagi < li>...</ li>).
 • styl pozycji 1, styl pozycji 2, styl pozycji 3... - niestandardowe style css dla każdego elementu listy.
 • wartość pozycji 1, wartość pozycji 2, wartość pozycji 3... - wartość niestandardowa dla podanego elementu listy. Elementy listy następujące po danym zwiększają się od określonej wartości. Wartość powinna być dodatnią liczbą całkowitą. (Pamiętaj, że ta opcja ma wpływ tylko na listy uporządkowane).
 • wcięcie - ten parametr wcina listę, tylko dla list poziomych i uporządkowanych poziomo. Wartość musi być liczbą, np. 2. Wcięcie jest obliczane w jednostakch w typografii, czyli Em, i jest 1,6 razy większe niż określona wartość. Jeśli nie określono wcięcia, wartością domyślną jest zero.

Przykłady[edytuj]

Listy wypunktowane
Code Result
{{#invoke:Brudnopis/Persino/List|wypunktowany|Pierwszy poziom|Drugi poziom|Trzeci poziom}}
 • Pierwszy poziom
 • Drugi poziom
 • Trzeci poziom
{{#invoke:Brudnopis/Persino/List|wypunktowany|Pierwszy poziom|Drugi poziom|Trzeci poziom|styl pozycji=color:blue;}}
 • Pierwszy poziom
 • Drugi poziom
 • Trzeci poziom
{{#invoke:Brudnopis/Persino/List|wypunktowany|Pierwszy poziom|Drugi poziom|Trzeci poziom|styl pozycji 1=background-color:yellow;|styl pozycji 2=background-color:silver;}}
 • Pierwszy poziom
 • Drugi poziom
 • Trzeci poziom
Niepunktowane listy
Kod Wynik
{{#invoke:Brudnopis/Persino/List|niewypunktowany|Pierwszy poziom|Drugi poziom|Trzeci poziom}}
 • Pierwszy poziom
 • Drugi poziom
 • Trzeci poziom
{{#invoke:Brudnopis/Persino/List|niewypunktowany|Pierwszy poziom|Drugi poziom|Trzeci poziom|styl pozycji=color:blue;}}
 • Pierwszy poziom
 • Drugi poziom
 • Trzeci poziom
{{#invoke:Brudnopis/Persino/List|niewypunktowany|Pierwszy poziom|Drugi poziom|Trzeci poziom|styl pozycji 1=background-color:yellow;|styl pozycji 2=background-color:silver;}}
 • Pierwszy poziom
 • Drugi poziom
 • Trzeci poziom
Poziome listy
Kod Wynik
{{#invoke:Brudnopis/Persino/List|poziomy|Pierwszy poziom|Drugi poziom|Trzeci poziom}}
 • Pierwszy poziom
 • Drugi poziom
 • Trzeci poziom
{{#invoke:Brudnopis/Persino/List|poziomy|Pierwszy poziom|Drugi poziom|Trzeci poziom|wcięcie=2}}
 • Pierwszy poziom
 • Drugi poziom
 • Trzeci poziom
Porządkujące listy
Kod Wynik
{{#invoke:Brudnopis/Persino/List|uporządkowany|Pierwszy poziom|Drugi poziom|Trzeci poziom}}
 1. Pierwszy poziom
 2. Drugi poziom
 3. Trzeci poziom
{{#invoke:Brudnopis/Persino/List|uporządkowany|Pierwszy poziom|Drugi poziom|Trzeci poziom|zacznij=3}}
 1. Pierwszy poziom
 2. Drugi poziom
 3. Trzeci poziom
{{#invoke:Brudnopis/Persino/List|uporządkowany|Pierwszy poziom|Drugi poziom|Trzeci poziom|typ=i}
 1. Pierwszy poziom
 2. Drugi poziom
 3. Trzeci poziom
{{#invoke:Brudnopis/Persino/List|uporządkowany|Pierwszy poziom|Drugi poziom|Trzeci poziom|typ stylu listy=lower-greek}}
 1. Pierwszy poziom
 2. Drugi poziom
 3. Trzeci poziom
Poziome porządkujące listy
Kod Wynik
{{#invoke:Brudnopis/Persino/List|poziomo uporządkowany|Pierwszy poziom|Drugi poziom|Trzeci poziom}}
 1. Pierwszy poziom
 2. Drugi poziom
 3. Trzeci poziom
{{#invoke:Brudnopis/Persino/List|poziomo uporządkowany|Pierwszy poziom|Drugi poziom|Trzeci poziom|zacznij=3}}
 1. Pierwszy poziom
 2. Drugi poziom
 3. Trzeci poziom
{{#invoke:Brudnopis/Persino/List|poziomo uporządkowany|Pierwszy poziom|Drugi poziom|Trzeci poziom|wcięcie=2}}
 1. Pierwszy poziom
 2. Drugi poziom
 3. Trzeci poziom