Moduł:Brudnopis/Persino/test

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja modułu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]
local p={};
function p.TYTAN(frame)
	local nazwa_modulu='Borland C++ Compiler/Wprowadzenie';
	local stronicowyparser_tekst_modul=require("Module:StronicowyParser/Tekst");
	local self={};
 	local tekst_rozwiniety_calego_artykulu=stronicowyparser_tekst_modul.SpreparowanyWikikodStrony(self,nazwa_modulu,true);
 	mw.logObject(self,"TYTAN")
 	local wikikod;
 	local stronicowyparser_zbieraniedanychstron_modul=require("Module:StronicowyParser/ZbieranieDanychStron");
 	local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
 	if(tekst_rozwiniety_calego_artykulu)then
 		local tekst_rozwiniety_calego_artykulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul_uzyskany=szablonowe_modul:KodujWzoryMatematyczneTekstu(tekst_rozwiniety_calego_artykulu);
 		-----
	 	local toc=stronicowyparser_zbieraniedanychstron_modul.SpisRzeczyWedlePodanegoTekstu(nil,tekst_rozwiniety_calego_artykulu,nazwa_modulu,false,true,nil,nil,nil,nil,nil,nil,tablica_obiektow_strony_dany_modul_uzyskany);

 		if(toc)then
 			local nazwa_strony_naglowka=toc.nazwa_strony;
 			for licznik, element_w_tablicy in ipairs(toc)do
 				local naglowek_rozdzialu=element_w_tablicy[1][2];
 				--local numer_link_naglowek=Powtarzane(naglowek_rozdzialu);
 			  local link="#"..element_w_tablicy[1][1];
 			  mw.log(link)
 			  --local poziom_rozdzialu=element_w_tablicy[2];
 			    				   	  	
 			  --local poziom_rozdzialu_sekcji=HNumer(poziom_rozdzialu+m_roznica);
 			  --local id_naglowka,naglowek_rozdzialu=specjalne_modul["PrzetwórzNagłówek"](naglowek_rozdzialu,true,true);
				--table.insert(toc_nowe,{{id_naglowka..((numer_link_naglowek>1) and ("_"..numer_link_naglowek) or ""), naglowek_rozdzialu,}, poziom_rozdzialu_sekcji, })
						 
 			  --wikikod=((wikikod~="")and (wikikod.."\n") or "")..StronaSubstParametr(link,naglowek_rozdzialu,nil,poziom_rozdzialu_sekcji,postep);
 			 end;
	 	end;
 	end;
end;
return p;