Moduł:Cytuj/dane

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
return {
	modes = { "auto", "książkę", "pismo", "stronę", "patent" },
	
	COinS = {
		false,             -- auto
		"info:ofi/fmt:kev:mtx:book",  -- książkę
		"info:ofi/fmt:kev:mtx:journal", -- pismo
		"info:ofi/fmt:kev:mtx:journal", -- stronę
		"info:ofi/fmt:kev:mtx:patent", -- patent
	},

	categories = {
		empty = "[[Kategoria:Szablon cytuj %s bez parametrów]]",
		undetermined = "[[Kategoria:Szablon cytuj %s bez określonego trybu]]",
		missingArg = "[[Kategoria:Szablon cytuj %s w trybie 'cytuj %s' bez obowiązkowych parametrów]]",
		suspectedComma = "[[Kategoria:Szablon cytuj %s zawiera przecinek w polu z opisem autora]]",
		altAuthor = "[[Kategoria:Szablon cytuj %s zastosował alternatywną metodę analizy pola z opisem autora]]",
		altJournal = "[[Kategoria:Szablon cytuj %s zamienił nazwę czasopisma]]",
		unusedUrl = "[[Kategoria:Szablon cytuj %s zawiera nieużywany URL]]",
		unusedPublished = "[[Kategoria:Szablon cytuj %s zawiera pola 'opublikowany' i 'wydawca']]",
		sameJournalAndPublished = "[[Kategoria:Szablon cytuj %s zawiera identyczne pola 'czasopismo' i 'opublikowany']]",
		rejectedUrl = "[[Kategoria:Szablon cytuj %s odrzucił URL]]",
	  wikibooks = "[[Kategoria:Szablon cytuj %s wskazuje na Wikibooksa]]",
		wikipedia = "[[Kategoria:Szablon cytuj %s wskazuje na Wikipedię]]",
		unknownAccess = "[[Kategoria:Szablon cytuj %s zawiera nieznany dostęp]]",
		badDate = "[[Kategoria:Szablon cytuj %s zawiera nieprawidłowy zapis daty]]",
		etal = "[[Kategoria:Szablon cytuj %s nie zawiera wszystkich autorów]]",
	},
	
	--[[
	; name : name of the parameter used in the template
	; used : indicator whether the parameter is used in specific citation mode
		list of modes is declared in variable 'modes' at the top of the module
		the first entry is reserved for automatic full citation mode, which accepts all parameters
		; "!" : mandatory
		; false : not used
		; ''otherwise'' : optional
			; "+" : only in one mode, and written differently for easier notice
			; "*" : additional support in the code (in url and published for now)
	--]]
	params = {
		chapterauthor = {
			name = "autor r",
			used = { true, "+", false, false, false, },
		},
		chapter = {
			name = "rozdział",
			used = { true, "+", false, false, false, },
		},
		author = {
			name = "autor",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		authorextra = {
			name = "autor-dodatek",
			used = { true, false, false, false, false, },
		},
		editor = {
			name = "redaktor",
			used = { true, true, true, true, false, },
		},
		url = {
			name = "url",
			used = { true, true, true, "*", true, },
		},
		title = {
			name = "tytuł",
			used = { true, "!", true, "!", true, },
		},
		patent = {
			name = "patent",
			used = { true, false, false, false, "+" },
		},
		format = {
			name = "format",
			used = { true, true, false, true, false, },
		},
		others = {
			name = "inni",
			used = { true, "+", false, false, true, },
		},
		work = {
			name = "praca",
			used = { true, false, false, "+", false, },
		},
		journal = {
			name = "czasopismo",
			used = { true, false, "!", false, false, },
		},
		mediatype = {
			name = "typ nośnika",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		responsibility = {
			name = "odpowiedzialność",
			used = { true, false, "+", false, false, },
		},
		edition = {
			name = "wydanie",
			used = { true, true, true, false, false, },
		},
		volume = {
			name = "wolumin",
			used = { true, true, true, false, false, },
		},
		issue = {
			name = "numer",
			used = { true, false, "+", false, false, },
		},
		series = {
			name = "seria",
			used = { true, true, false, true, false, },
		},
		description = {
			name = "opis",
			used = { true, "+", false, false, false, },
		},
		place = {
			name = "miejsce",
			used = { true, true, true, false, false, },
		},
		published = {
			name = "opublikowany",
			used = { true, "*", "*", "*", false, },
		},
		publisher = {
			name = "wydawca",
			used = { true, true, true, false, false, },
		},
		date = {
			name = "data",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		p = {
			name = "s",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		doi = {
			name = "doi",
			used = { true, true, true, false, true, },
			link = { "//dx.doi.org/", "//doi.org/", },
		},
		isbn = {
			name = "isbn",
			used = { true, "+", false, false, false, },
		},
		lccn = {
			name = "lccn",
			used = { true, "+", false, false, false, },
			link = "http://lccn.loc.gov/",
		},
		issn = {
			name = "issn",
			used = { true, true, true, false, false, },
			link = "http://worldcat.org/issn/",
		},
		pmid = {
			name = "pmid",
			used = { true, false, "+", false, false, },
			link = "http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/",
		},
		pmc = {
			name = "pmc",
			used = { true, false, "+", false, false, },
			link = "http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC",
		},
		bibcode = {
			name = "bibcode",
			used = { true, false, "+", false, false, },
			link = "http://adsabs.harvard.edu/abs/",
		},
		oclc = {
			name = "oclc",
			used = { true, true, true, false, false, },
			link = { "http://worldcat.org/oclc/", "//www.worldcat.org/oclc/" },
		},
		arxiv = {
			name = "arxiv",
			used = { true, false, true, false, false, },
			link = "//arxiv.org/abs/",
		},
		jstor = {
			name = "jstor",
			used = { true, true, true, false, false, },
			link = "http://www.jstor.org/stable/",
		},
		ol = {
			name = "ol",
			used = { true, true, false, false, false, },
			link = "https://openlibrary.org/works/OL",
		},
		id = {
			name = "id",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		accessdate= {
			name = "data dostępu",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		archive = {
			name = "archiwum",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		archived = {
			name = "zarchiwizowano",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		quotation = {
			name = "cytat",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		lang = {
			name = "język",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		odn = {
			name = "odn",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		accessKind = {
			name = "dostęp",
			used = { true, true, true, true, true, },
		},
		fullStop = {
			name = "kropka",
			used = { true, true, true, true, true, },
		}
	},

	monthparser = {
		["styczeń"] = 1,   ["stycznia"] = 1,   ["sty"] = 1, ["i"] = 1,
		["luty"] = 2,     ["lutego"] = 2,    ["lut"] = 2, ["ii"] = 2,
		["marzec"] = 3,    ["marca"] = 3,     ["mar"] = 3, ["iii"] = 3,
		["kwiecień"] = 4,   ["kwietnia"] = 4,   ["kwi"] = 4, ["iv"] = 4,
		["maj"] = 5,     ["maja"] = 5,            ["v"] = 5,
		["czerwiec"] = 6,   ["czerwca"] = 6,    ["cze"] = 6, ["vi"] = 6,
		["lipiec"] = 7,    ["lipca"] = 7,     ["lip"] = 7, ["vii"] = 7,
		["sierpień"] = 8,   ["sierpnia"] = 8,   ["sie"] = 8, ["viii"] = 8,
		["wrzesień"] = 9,   ["września"] = 9,   ["wrz"] = 9, ["ix"] = 9,
		["październik"] = 10, ["października"] = 10, ["paź"] = 10, ["x"] = 10,
		["listopad"] = 11,  ["listopada"] = 11,  ["lis"] = 11, ["xi"] = 11,
		["grudzień"] = 12,  ["grudnia"] = 12,   ["gru"] = 12, ["xii"] = 12,
	},

	months = {
		[1] = { m="styczeń",   d="stycznia", },
		[2] = { m="luty",    d="lutego", },
		[3] = { m="marzec",   d="marca", },
		[4] = { m="kwiecień",  d="kwietnia", },
		[5] = { m="maj",     d="maja", },
		[6] = { m="czerwiec",  d="czerwca", },
		[7] = { m="lipiec",   d="lipca", },
		[8] = { m="sierpień",  d="sierpnia", },
		[9] = { m="wrzesień",  d="września", },
		[10] = { m="październik", d="października", },
		[11] = { m="listopad",  d="listopada", },
		[12] = { m="grudzień",  d="grudnia", },
	},
	
	exactAuthors = {
		["Praca zbiorowa"] = true,
		["[[Gall Anonim]]"] = true,
	},
	
	lastnamePrefixes = {
		["de"] = true,
		["d'"] = true,
		["d’"] = true,
		["de "] = false,
		["von "] = true,
		["der "] = false,
		["van "] = false,
		["van der "] = false,
	},
	
	js = {
		{ ",? [Jj]r%.?$", "jr." },
		{ ",? [Ss]r%.?$", "sr." },
		{ ",? II$", "II" },
		{ ",? III$", "III" },
		{ ",? IV$", "IV" },
	},

	authorFunc = {
		{
			append = " (red.)",
			prefixes = { "red%.?", "redaktor", "pod red%.?", "pod redakcją", },
			suffixes = { "[%(%[]red%.?[%)%]]", "[%(%[]redaktor[%)%]]", },
		},
		{
			append = " (tłum.)",
			prefixes = { "tł%.?", "tłum%.?", "tłumacz", },
			suffixes = { "[%(%[]tłum%.?[%)%]]", "[%(%[]tłumacz[%)%]]", },
		},
		{
			append = " (ilust.)",
			prefixes = { "il%.?", "ilus%.?", "ilustrator" },
			suffixes = { "[%(%[]il%.?[%)%]]", "[%(%[]ilus%.?[%)%]]", "[%(%[]ilustrator[%)%]]", },
		},
		{
			append = " (oprac.)",
			prefixes = { "oprac%.?", "opracowała?", },
			suffixes = { "[%(%[]oprac%.?[%)%]]", "[%(%[]opracowała?[%)%]]", },
		},
		{
			append = " (reż.)",
			prefixes = { "reż%.?", "reżyser", },
			suffixes = { "[%(%[]reż%.?[%)%]]", "[%(%[]reżyser[%)%]]", },
		},
		{
			append = " (scen.)",
			prefixes = { "scen%.?", "scenariusz", "scenarzysta", },
			suffixes = { "[%(%[]scen%.?[%)%]]", "[%(%[]scenariusz[%)%]]", "[%(%[]scenarzysta[%)%]]", },
		},
		{
			append = " (muz.)",
			prefixes = { "muz%.?", "muzyka", "kompozytor", },
			suffixes = { "[%(%[]muz%.?[%)%]]", "[%(%[]muzyka[%)%]]", "[%(%[]kompozytor[%)%]]", },
		},
		{
			append = " (wyd.)",
			prefixes = { "wyd%.?", "wydawca" },
			suffixes = { "[%(%[]wyd%.?[%)%]]", "[%(%[]wydawca[%)%]]" },
		},
	},

	bibDates = {
		{
			hint = false, -- zwykła data roczna
			show = "%1",
			coins = "%1",
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^([12][0-9][0-9][0-9])$", -- data = 1954
			},
		},
		{
			hint = "brak daty wydania",
			show = "[b.r.]",
			coins = false,
			odn  = false,
			patterns = {
				"^b%.r%.$",   -- data = b.r.
				"^%[b%.r%.%]$", -- data = [b.r.]
				"^s%.a%.$",   -- data = s.a.
				"^%[s%.a%.%]$", -- data = [s.a.]
				"^n%.d%.$",   -- data = n.d.
				"^%[n%.d%.%]$", -- data = [n.d.]
			},
		},
		{
			hint = "rok dystrybucji",
			show = "[dystr. %1]",
			coins = "%1",
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^%[dystr%.?% ([12][0-9][0-9][0-9])%]$", -- data = [dystr. 1954]
				"^dystr%.? ([12][0-9][0-9][0-9])$",   -- data = dystr. 1954
				"^%[dystr%.?%] ([12][0-9][0-9][0-9])$", -- data = [dystr.] 1954
			},
		},
		{
			hint = "rok copyright",
			show = "[cop. %1]",
			coins = "%1",
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^%[cop.?% ([12][0-9][0-9][0-9])%]$", -- data = [cop. 1954]
				"^cop%.? ([12][0-9][0-9][0-9])$",   -- data = cop. 1954
				"^%[cop%.? ([12][0-9][0-9][0-9])%]$", -- data = [cop.] 1954
			},
		},
		{
			hint = "data druku",
			show = "[dr. %1]",
			coins = "%1",
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^%[dr.?% ([12][0-9][0-9][0-9])%]$", -- data = [dr. 1954]
				"^dr%.? ([12][0-9][0-9][0-9])$",   -- data = dr. 1954
				"^%[dr%.? ([12][0-9][0-9][0-9])%]$", -- data = [dr.] 1954
			},
		},
		{
			hint = "data ustalona na podstawie informacji spoza dokumentu",
			show = "[%1]",
			coins = "%1",
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^%[([12][0-9][0-9][0-9])%]$", -- data = [1954]
			},
		},
		{
			hint = "rok przybliżony",
			show = "[ok. %1]",
			coins = "%1",
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^%[ok%.? ([12][0-9][0-9][0-9])%]$", -- data = [ok. 1954]
				"^ok%.? ([12][0-9][0-9][0-9])$",   -- data = ok. 1954
				"^c%.? ([12][0-9][0-9][0-9])$",   -- data = c. 1954
			},
		},
		{
			hint = "rok przypuszczalny",
			show = "[%1?]",
			coins = "%1?",
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^%[([12][0-9][0-9][0-9])%?%]$", -- data = [1954?]
				"^([12][0-9][0-9][0-9])%?$",   -- data = 1954?
			},
		},
		{
			hint = "ustalone dziesięciolecie",
			show = "[%1–]",
			coins = "%1-",
			odn  = false,
			patterns = {
				"^%[([12][0-9][0-9])[%-–—]%]$",  -- data = [195-]
			},
		},
		{
			hint = "przypuszczalne dziesięciolecie",
			show = "[%1–?]",
			coins = "%1-?",
			odn  = false,
			patterns = {
				"^%[([12][0-9][0-9])[%-–—]%?%]$", -- data = [195-?]
			},
		},
		{
			hint = false, -- dzieło wielotomowe ukazujące się przez kilka lat
			show = "%1–%2",
			coins = false,
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^([12]%d%d%d)[%-–—]([12]%d%d%d)$", -- data = 1832-1836
			},
		},
		{
			hint = "wielotomowe dzieło w trakcie wydawania",
			show = "%1–",
			coins = false,
			odn  = "%1",
			patterns = {
				"^([12]%d%d%d)[%-–—]$", -- data = 2011-
			},
		},
		{
			hint = false, -- data sezonowa
			show = "%1 %2",
			coins = "%2",
			odn  = "%2",
			patterns = {
				"^([Ww]iosna) ([12][0-9][0-9][0-9])$",
				"^([Ll]ato) ([12][0-9][0-9][0-9])$",
				"^([Jj]esień) ([12][0-9][0-9][0-9])$",
				"^([Zz]ima) ([12][0-9][0-9][0-9])$",
			},
		},
	},

	etalPatterns = {
		"(.-)( +et +al%.?)$",
		"(.-)( +i +inni)$",
		"(.-)( +i +in%.?)$",
	},
	
	htmlEntities = {
		["&"] = 38,
		["<"] = 60,
		[">"] = 62,
		[" "] = 160,
		["­"] = 173,
		["−"] = 8722,
		[" "] = 8194,
		[" "] = 8195,
		[" "] = 8201,
		["‌"] = 8204,
		["‍"] = 8205,
		["‎"] = 8206,
		["‏"] = 8207,
		["–"] = 8211,
		["—"] = 8212,
	},

	patent = {
		[false] = "patent",
		[true] = "zgłoszenie patentowe",
		inventor = "wynalazca:",
	},
}