Moduł:Html

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
function p.TransformacjaKlasyZnakowej(wyrazenie_do_transformacji)
    wyrazenie_do_transformacji=mw.ustring.gsub(wyrazenie_do_transformacji,"([%[%]%(%)%+%-%*%?%.%^%$%%'])",function (s) return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(s))..";";end)
	return wyrazenie_do_transformacji;
end;
p["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"]=function(wyrazenie_do_transformacji)
	return mw.ustring.gsub(wyrazenie_do_transformacji,"&#(%d+);",function (s) return tostring(mw.ustring.char(s));end)
end;
function p.KodHTMLZnaku(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local parametr1;local parametr2;
	if(type(frame)=="table")then
		local args=(frame.getParent and (parametry_modul.CzyTak(frame["wyspecjalizowana"])and frame or frame:getParent()) or frame).args or frame;
		parametr1=args[1];parametr2=args[2];
	else
		parametr1=frame;
	end;
	
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local czy_tak=parametry_modul["CzyTakCiąg"](parametr2);
	if(czy_tak)then
		return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(parametr1))..";";
	else
		return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(parametr1))..";";
	end;
	
end;
p["KodyHTMLZnakówWikiCiągu"] = function (frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local parametr1;local parametr2;
	if(type(frame)=="table")then
		local args=(frame.getParent and (parametry_modul.CzyTak(frame["wyspecjalizowana"])and frame or frame:getParent()) or frame).args or frame;
		parametr1=args[1];parametr2=args[2];
	else
		parametr1=frame;
	end;
	local tabznakow={
		["|"]=p.KodHTMLZnaku{"|",parametr2},
		["["]=p.KodHTMLZnaku{"[",parametr2},
		["]"]=p.KodHTMLZnaku{"]",parametr2},
		["{"]=p.KodHTMLZnaku{"{",parametr2},
		["}"]=p.KodHTMLZnaku{"}",parametr2},
		["<"]=p.KodHTMLZnaku{"<",parametr2},
		[">"]=p.KodHTMLZnaku{">",parametr2},
		["="]=p.KodHTMLZnaku{"=",parametr2},
	};
   local ciag,_=mw.ustring.gsub(parametr1,"(.)",tabznakow);
   return ciag;
end;
return p;