Moduł:Książka:Zbiór zadań maturalnych

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja modułu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie[edytuj]

Opis parametrów[edytuj]

Przykład[edytuj]

Błędy[edytuj]

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Parametry szablonu (strukturyzacja Wizualnego Edytora)[edytuj]

Zobacz też[edytuj]


-- W tym miejscu moduł koduje zaznaczenie odpowiedniej komórki w tabeli
local p = {}

function p.zaznacz_komorke(frame)
    
    local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    local html_modul=require("Module:Html");
    local nazwa_strony=frame.args[1];
    
    nazwa_strony=parametry_modul.CzyTak(nazwa_strony) and html_modul["TransformacjaKoduHtmlDoZnakuCiągu"](nazwa_strony) or nil;
    	
    nazwa_strony=parametry_modul["CzyTakCiąg"](nazwa_strony) 
                  and parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_strony,[2]="tak",}
                     or html_modul["TransformacjaKoduHtmlDoZnakuCiągu"](mw.title.getCurrentTitle().text);
    
    local styl_przedmiotu;
		if(mw.ustring.find(nazwa_strony, "[Bb][Ii][Oo][Ll][Oo][Gg][Ii][Aa]"))then 
			styl_przedmiotu="background-color: #52E47D !important;";
		elseif(mw.ustring.find(nazwa_strony, "[Mm][Aa][Tt][Ee][Mm][Aa][Tt][Yy][Kk][Aa]"))then 
			styl_przedmiotu="background-color: #FF6A6F !important;";
		elseif(mw.ustring.find(nazwa_strony, "[Nn][Ii][Ee][Mm][Ii][Ee][Cc][Kk][Ii]"))then 
 			styl_przedmiotu="background-color: #808000 !important;";
 		end;
						
	  return "border-top:5px solid black;border-right:5px solid black;border-bottom:5px solid black;"..(styl_przedmiotu or "");
end

function p.numer(frame)
  local przedmiot = frame.args[1]
  if(not przedmiot)then return end;
  
  local numer_zadania = frame.args[2] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[2])) or nil;
  if(not numer_zadania)then return end;
  
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local tabela_przedmioty={["biologia"]=true,}
  setmetatable(tabela_przedmioty,parametry_modul.metatablica_dla_elementowych_miar_tablicy_wedle_niewielkich_liter);

	if(tabela_przedmioty[przedmiot])then
    if 0 < numer_zadania and numer_zadania < 10 then
    	return '00'
    elseif 9 < numer_zadania and numer_zadania < 100 then
    	return '0'
    end;
    return;
  end
end

function p.opis_szablonu(frame)
  local przedmiot = frame.args[1];
  if(not przedmiot) then return end;
  
  local tabela_przedmioty={["biologia"]="Biologii",["matematyka"]="Matematyki",["niemiecki"]="Języka niemieckiego",}
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  setmetatable(tabela_przedmioty,parametry_modul.metatablica_dla_elementowych_miar_tablicy_wedle_niewielkich_liter);
  ----
  local wartosc=tabela_przedmioty[przedmiot];
  return wartosc;
  ----
end;

function p.poziom_przedmiotu(frame)
  local poziom = frame.args[1];
  local result;
  
  if(not poziom)then result=nil;
  elseif(poziom == "PP")then result = "poziomu podstawowego";
  elseif(poziom == "PR")then result = "poziomu rozszerzonego";end
  	
  return result;
end

function p.poziom_przedmiotu2(frame)
  local poziom = frame.args[1];
  local result=nil;
  
  if(not poziom)then result = "Poziom podstawowy i rozszerzony";
  elseif(poziom == "PP")then result = "Poziom podstawowy";
  elseif(poziom == "PR")then result = "Poziom rozszerzony";
  elseif(poziom == "DJ")then result = "Poziom dwujęzyczny";end
  	
  return result;
end

function p.T_C(frame)
  local T_C = frame.args[1];
  local result=nil;
  
  if(not T_C) then result=nil;
  elseif(T_C == "T")then result = "treści nauczania";
  elseif(T_C == "C")then result = "celów kształcenia";end
  	
  return result;
end

return p