Przejdź do zawartości

Moduł:Pudełko

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
return{
 ["CzyNiepoprawnaNazwa"]=function(nazwa_jednostki)
 	local html_dane_modul=mw.loadData("Module:Html/dane");
 	return mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"[{}<>|%[%]#\n"..html_dane_modul.znak_127.."]+") or mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"~~~") or mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"&(%a+);");
 end;
 ["Nazwa przestrzeni nazw"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0);  	
	local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	return pudelko_pomocne_modul.Nazwa_przestrzeni_nazw(frame,0, czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,liczba_numer_jednostki);
 end,	
 ["Nazwa przedmiotowej przestrzeni nazw"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0);  
	local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	return pudelko_pomocne_modul.Nazwa_przestrzeni_nazw(frame,1, czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,liczba_numer_jednostki);
 end,
 ["Nazwa przestrzeni nazw dyskusji"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0);  
	local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	return pudelko_pomocne_modul.Nazwa_przestrzeni_nazw(frame,2, czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,liczba_numer_jednostki);
 end,
 ["Nazwa przestrzeni nazw 2"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
 	local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
  return pudelko_pomocne_modul.Nazwa_przestrzeni_nazw_2(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
 end,
 ["Nazwa przedmiotowej przestrzeni nazw 2"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
 	local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
	return pudelko_pomocne_modul.Nazwa_przestrzeni_nazw_przedmiotowa_dyskusji_2(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i,"przedmiotowa");
 end,
 ["Nazwa przestrzeni nazw dyskusji 2"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
 	local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
	return pudelko_pomocne_modul.Nazwa_przestrzeni_nazw_przedmiotowa_dyskusji_2(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i,"dyskusja");
 end,
 ["Pełna nazwa dyskusji jednostki"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0); 
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul["Nazwa przestrzeni nazw dyskusji"](frame,liczba_numer_jednostki);
 	local nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame,liczba_numer_jednostki);
  if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Pełna nazwa przedmiotowa jednostki"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0); 
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul["Nazwa przedmiotowej przestrzeni nazw"](frame,liczba_numer_jednostki);
 	local nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame,liczba_numer_jednostki);
  if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Pełna nazwa jednostki"]=function(frame,i)
  	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0); 	
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul["Nazwa przestrzeni nazw"](frame,liczba_numer_jednostki);
 	local nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame,liczba_numer_jednostki);
  if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Pełna nazwa dyskusji jednostki 2"]=function(frame,i)
  	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0);  	
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul["Nazwa przestrzeni nazw dyskusji 2"](frame,liczba_numer_jednostki);
 	local nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki 2"](frame,liczba_numer_jednostki);
  if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Pełna nazwa przedmiotowa jednostki 2"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0); 	
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul["Nazwa przedmiotowej przestrzeni nazw 2"](frame,liczba_numer_jednostki);
 	local nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki 2"](frame,liczba_numer_jednostki);
  if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Pełna nazwa jednostki 2"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0);
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul["Nazwa przestrzeni nazw 2"](frame,liczba_numer_jednostki);
 	local nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki 2"](frame,liczba_numer_jednostki);
  if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Pełna nazwa dyskusji jednostki 3"]=function(frame,i)
   local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki)) or 0);
	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
	 nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki=pudelko_pomocne_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,2,liczba_numer_jednostki);
	 if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Pełna nazwa przedmiotowa jednostki 3"]=function(frame,i)
   local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki)) or 0);
	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
	 local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki=pudelko_pomocne_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,1,liczba_numer_jednostki);
	 if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Pełna nazwa jednostki 3"]=function(frame,i)
   local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki)) or 0);
	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");	 
	 local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki=pudelko_pomocne_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,0,liczba_numer_jednostki);
	 if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then return nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki;else return nazwa_jednostki;end;
 end,
 ["Nazwa jednostki"]=function(frame,i)
 	local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	return pudelko_pomocne_modul.Nazwa_jednostki(frame,i);
 end,
 ["Nazwa jednostki 2"]=function(frame,i)
 	  local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
    return pudelko_pomocne_modul.Jaka_nazwa_jednostki(frame,i,nil);
  end,
 ["Nazwa przedmiotowa jednostki 2"]=function(frame,i)
 	  local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
    return pudelko_pomocne_modul.Jaka_nazwa_jednostki(frame,i,"przedmiotowa");
 end,
 ["Nazwa dyskusji jednostki 2"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	 return pudelko_pomocne_modul.Jaka_nazwa_jednostki(frame,i,"dyskusja");
 end,
 ["Nazwa przestrzeni nazw 3"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
 	 local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numeru_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki)) or 0);
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
	 return pudelko_pomocne_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,0,liczba_numeru_jednostki,nil,1);
 end,	
 ["Nazwa przedmiotowej przestrzeni nazw 3"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
   local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numeru_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki)) or 0);
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
	 return pudelko_pomocne_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,1,liczba_numeru_jednostki,nil,1);
  end,
 ["Nazwa przestrzeni nazw dyskusji 3"]=function(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
   local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numeru_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki)) or 0);
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
	 return pudelko_pomocne_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,2,liczba_numeru_jednostki,nil,1);
 end;
 ["Nazwa jednostki 3"]=function(frame,i)
 	 local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numeru_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki)) or 0);
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
	 return pudelko_pomocne_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,0,liczba_numeru_jednostki,nil,2);
 end;
 ["Nazwa przedmiotowa jednostki 3"]=function(frame,i)
 	 local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numeru_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0);
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
	 return pudelko_pomocne_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,1,liczba_numeru_jednostki,nil,2);
 end;
 ["Typ jednostki"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
   return pudelko_pomocne_modul.Typ_jednostki(frame,0,i,0);
 end,
 ["Typ jednostki 2"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	 return pudelko_pomocne_modul.Typ_jednostki(frame,0,i,1);
 end,
 ["Typ jednostki 3"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	 return pudelko_pomocne_modul.Typ_jednostki(frame,0,i,nil);
 end,
 ["Przedmiotowy typ jednostki"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
   return pudelko_pomocne_modul.Typ_jednostki(frame, 1,i,0);
 end,
 ["Przedmiotowy typ jednostki 2"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	 return pudelko_pomocne_modul.Typ_jednostki(frame, 1,i,1);
 end,
 ["Przedmiotowy typ jednostki 3"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	 return pudelko_pomocne_modul.Typ_jednostki(frame, 1,i,nil);
 end,
 ["Dyskusyjny typ jednostki"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
   return Typ_jednostki(frame, 2,i,0);
 end,
 ["Dyskusyjny typ jednostki 2"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	 return pudelko_pomocne_modul.Typ_jednostki(frame, 2,i,1);
 end,
 ["Dyskusyjny typ jednostki 3"]=function(frame,i)
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	 return pudelko_pomocne_modul.Typ_jednostki(frame, 2,i,nil);
 end,
 ["Cecha pudełka"] = function(frame)
 	 local pudelko_potrzebne_modul=require("Module:Pudełko/Potrzebne");
 	 return pudelko_potrzebne_modul.Cecha_kontenerowa_szablonowa(frame,"Błędy pudełka");
 end;
 ["Przedmiotowa cecha pudełka"] = function(frame)
 	 local pudelko_potrzebne_modul=require("Module:Pudełko/Potrzebne");
 	 return pudelko_potrzebne_modul.Cecha_kontenerowa_szablonowa(frame,"Przedmiotowe błędy pudełka");
 end;
 ["Dyskusyjna cecha pudełka"] = function(frame)
 	 local pudelko_potrzebne_modul=require("Module:Pudełko/Potrzebne");
 	 return pudelko_potrzebne_modul.Cecha_kontenerowa_szablonowa(frame,"Dyskusyjne błędy pudełka");
 end; 
 ["Ogólne pudełko"]= function(frame)
 	local pudelko_potrzebne_modul=require("Module:Pudełko/Potrzebne");
 	return pudelko_potrzebne_modul.Generalny_kontener_szablonowy(frame);
 end;
 ["Tekst pudełka"] = function (frame)
 	return frame.args["tekst"];
 end;
 ["Błędy pudełka"]=function(frame)
 	local pudelko_potrzebne_modul=require("Module:Pudełko/Potrzebne");
 	return pudelko_potrzebne_modul.Problemy_kontenerowe_szablonowe(frame,0);
 end,
 ["Przedmiotowe błędy pudełka"]=function(frame)
 	local pudelko_potrzebne_modul=require("Module:Pudełko/Potrzebne");
 	return pudelko_potrzebne_modul.Problemy_kontenerowe_szablonowe(frame,1);
 end,
 ["Dyskusyjne błędy pudełka"]=function(frame)
 	local pudelko_potrzebne_modul=require("Module:Pudełko/Potrzebne");
 	return pudelko_potrzebne_modul.Problemy_kontenerowe_szablonowe(frame,2);
 end,
 ["Nazwa strony głównej projektu"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
 	local i=(numer_jednostki)and tonumber(numer_jednostki) or 0;
 	local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	local kod_jezyka,kod_projektu=pudelko_pomocne_modul.Wikikody_kontenera(frame,i);
 	return pudelko_pomocne_modul.Nazwa_strony_bazowej_projektu_ze_zmiennej(frame,i,kod_jezyka,kod_projektu)
 	    or pudelko_pomocne_modul.Nazwa_strony_bazowej_projektu_z_wikidanych(kod_jezyka,kod_projektu);
 end,
 ["Nazwa strony głównej dla dzieci projektu"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
 	local i=(numer_jednostki)and tonumber(numer_jednostki) or 0;
 	local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	local kod_jezyka,kod_projektu=pudelko_pomocne_modul.Wikikody_kontenera(frame,i);
 	return pudelko_pomocne_modul.Nazwa_strony_bazowej_dla_dzieci_ze_zmiennej(frame,i,kod_jezyka)
 	    or pudelko_pomocne_modul.Nazwa_strony_bazowej_dla_dzieci_z_wikidanych(kod_jezyka);
 end,
 ["Kod języka"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
 	local i=(numer_jednostki)and tonumber(numer_jednostki) or 0;
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local wartosc_domyslna=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
 	local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	return pudelko_pomocne_modul.Kod_jezyka(frame,i,wartosc_domyslna);
 end,
 ["Kod projektu"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
 	local i=(numer_jednostki)and tonumber(numer_jednostki) or 0;
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local wartosc_domyslna=pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
 	local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	return pudelko_pomocne_modul.Kod_projektu(frame,i,wartosc_domyslna);
 end,
 ["Klucz projektu"]=function(frame,i)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
 	local i=(numer_jednostki)and tonumber(numer_jednostki) or 0;
 	local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	return pudelko_pomocne_modul.Klucz_projektu(frame,i);
 end,
 ["Inny niż język bieżący wiki"]=function(frame)
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
   return pudelko_pomocne_modul.Analiza_interwiki_czy_projekt_aktualny(frame,true,false);
 end;
 ["Inne niż lokalne wiki"]=function(frame)
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
   return pudelko_pomocne_modul.Analiza_interwiki_czy_projekt_aktualny(frame,false,true);
  end;
 ["Inne niż bieżące wiki"]=function(frame)
 	 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
   return pudelko_pomocne_modul.Analiza_interwiki_czy_projekt_aktualny(frame,true,true);
 end;
 ["Podano parametry nienazwane"]=function(frame)
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame);
 	for i,_ in pairs(args)do
 		if(type(i)=="number")then return "tak";end;
 	end;
 	return;
 end;
 ["Podano parametry numerowane"]=function(frame)
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame);
 	for i,_ in ipairs(args)do
 		return "tak";
 	end;
 	return;
 end;
 ["Podano parametry nazwane"]=function(frame)
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame);
 	for name,_ in pairs(args)do
 		if(type(name)=="string")then
 			return "tak";
 		end;
 	end;
 	return;
 end;
 ["Kod projektu tego projektu"]=function(frame)
 	return "b";
 end,
 ["Kod języka tego projektu"]=function(frame)
 	return "pl"
 end,
 ["Klucz projektu tego projektu"]=function(frame)
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	return pudelko_modul["Kod języka tego projektu"](frame)..":"..pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"](frame);
 end;
 ["Strona główna tego projektu"] = function(frame)
 	local komunikat = mw.message.new('Mainpage', '');
 	if(not komunikat:exists())then return "Wikibooks:Strona główna";end;
  local zawartosc_komunikatu=komunikat:plain();
  zawartosc_komunikatu=mw.getCurrentFrame():preprocess(zawartosc_komunikatu);
  return zawartosc_komunikatu;
 end;
 ["Strona główna dla dzieci tego projektu"] = function(frame)
 	return "Wikijunior:Strona główna";
 end;
 ["Nazwa strony głównej dla dzieci projektu 2"] = function(frame)
 	local args=frame and (frame.args or frame) or {};
  local kod_jezyka=args[1];
 	local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	return pudelko_pomocne_modul.Nazwa_strony_bazowej_dla_dzieci_z_wikidanych(kod_jezyka);
 end;
  ["Nazwa strony głównej projektu 2"] = function(frame)
  	local args=frame and (frame.args or frame) or {};
  	local kod_jezyka=args[1];
  	local kod_projektu=args[2];
 	local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	return pudelko_pomocne_modul.Nazwa_strony_bazowej_projektu_z_wikidanych(kod_jezyka,kod_projektu);
  end;
}