Moduł:Pudełko

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
function Ogolna_funkcja_przestrzeni_nazw(frame,namespace)
  return Nazwa_przestrzeni_nazw(frame,namespace,false);
end
function Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)
	return mw.ustring.gsub((namespace)and title.subjectNsText or title.nsText,"_"," ");
end;
function Czy_ta_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,sp)		
 	local pf=frame:getParent();
 	local i=1;
 	sp=mw.ustring.gsub(sp,"_"," ");
 	while(frame.args[i])do
 	  if(sp==mw.ustring.gsub(frame.args[i],"_"," "))then
 	  	  return true;
 	  	end;
 	  i=i+1;
 	end;
 	return false;	
 end;
function Nazwa_przestrzeni_nazw(frame,namespace,czy_nil)
		local pf=frame:getParent()
		local nazwa=(frame.args["nazwa przestrzeni nazw"])and frame.args["nazwa przestrzeni nazw"] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw"];
		local title=mw.title.getCurrentTitle();
		nazwa=(not nazwa)and title.nsText or nazwa;
		local nstext;
		if(namespace)then
		  nstext=mw.getCurrentFrame():callParserFunction{name='#invoke:Ns',args={"Tłumaczenie",nazwa,przedmiotowa="tak"}};
		else
		  nstext=mw.getCurrentFrame():callParserFunction{name='#invoke:Ns',args={"Tłumaczenie",nazwa}};
		end;
		local ns=mw.site.namespaces[nstext];
		if(ns)then
		 return nstext;
		else
			if(czy_nil)then
				if(frame.args[2])then
					return frame.args[2];
				else
					return nstext;
				end;
			else
				return nil;
			end;
		end;
end;
function Box_i_Typ_Box(frame,par1, par2, namespace)
 	local pf=frame:getParent();
 	local title=mw.title.getCurrentTitle();
 	local nazwa=(frame.args["nazwa jednostki"])and frame.args["nazwa jednostki"] or pf.args["nazwa jednostki"];
  nazwa=(not nazwa)and title.text or nazwa;
  if(nazwa=="")then return par1;end;
 	local sp=Ogolna_funkcja_przestrzeni_nazw(frame,namespace);
 	if(not sp)then return par1;end;
 	local swit=Czy_ta_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,sp)
 	if(not swit)then return par1;end;
 	local pf=frame:getParent();
 	local prze=(frame.args["nazwa przestrzeni nazw"])and frame.args["nazwa przestrzeni nazw"] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw"];
 	local nazw=(frame.args["nazwa jednostki"])and frame.args["nazwa jednostki"] or pf.args["nazwa jednostki"];
 	prze=(not prze)and title.nsText or prze;
 	nazw=(not nazw)and title.text or nazw;
 	if(nazw=="")then return par1;end;
  title=mw.title.makeTitle('',prze..":"..nazw);
  if((prze=="")and(title.nsText~=""))then return par1;end;
  local wl=frame.args["nieobsługiwane strony"];
  local swit1=(Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="Wikibooks")and Czy_ta_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,"Wikibooks");
  if(swit1)then
  	local projekt=(frame.args["strona główna projektu"])and frame.args["strona główna projektu"] or pf.args["strona główna projektu"];
 		projekt=(not projekt)and "Strona główna" or projekt;
 		if(projekt=="")then return par1;end;
 		if(not mw.ustring.match(projekt,"^[^/]+$"))then return par1;end;
  	if((wl)and(wl~=""))then
  		if((Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="Wikibooks")and(title.text==projekt))then return par1;end;
  	end;
  end;
  local swit2=(Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="Wikijunior") and Czy_ta_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,"Wikijunior");
  if(swit2)then
  	local swit=Czy_ta_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,"Wikijunior");
 		local junior=(frame.args["strona główna dla dzieci"])and frame.args["strona główna dla dzieci"] or pf.args["strona główna dla dzieci"];
 		junior=(not junior)and "Strona główna" or junior;
 		if(junior=="")then return par1;end;
 		if(not mw.ustring.match(junior,"^[^/]+$"))then return par1;end;
  	if((wl)and(wl~=""))then
  		if((Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="Wikijunior")and(title.text==junior))then return par1;end;
  	end;
  end;
  local swit3=(Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="Wikipedysta") and Czy_ta_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,"Wikipedysta");
  if(swit3)then
  	 if(mw.ustring.match(title.text,"^[^/]+$"))then
  	 	 return par1;
  	 end;
  end;
  local naz=(frame.args["nazwij jednostką"])and frame.args["nazwij jednostką"] or pf.args["nazwij jednostką"];
 	if(((not naz)or(naz==""))and((Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="")or((swit2)and(Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="Wikijunior"))))then
 	  typ_jed=Typ_jednostki(frame, namespace);
 	  if(not typ_jed)then return par1;end;
 	  local wl=frame.args["nieobsługiwane strony"];
 	  if(((swit2)and(typ_jed=="strona główna")and(not wl))or(typ_jed=="podręcznik")or(typ_jed=="artykuł"))then
 	    local dot=frame.args["dodatkowy warunek"];
 		  if(dot)then
 			  return dot;
 		  else 
 			  return par2;
 		  end;
 		else
 			return par1;
 	  end;
 	else
 		local dot=frame.args["dodatkowy warunek"];
 		if(dot)then
 			return dot;
 		else 
 			return par2;
 		end;
 	end;
 end; 
function Typ_jednostki(frame, namespace)
 	 local title=mw.title.getCurrentTitle();
   local pf=frame:getParent();
   local typ=(frame.args["typ jednostki"])and frame.args["typ jednostki"] or pf.args["typ jednostki"];
   if(typ)then
    return typ;
   end
 	 local prze=(frame.args["nazwa przestrzeni nazw"])and frame.args["nazwa przestrzeni nazw"] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw"];
 	 local nazw=(frame.args["nazwa jednostki"])and frame.args["nazwa jednostki"] or pf.args["nazwa jednostki"];
 	 prze=(not prze)and title.nsText or prze;
 	 nazw=(not nazw)and title.text or nazw;
 	 if(nazw~="")then
  	title=mw.title.makeTitle('',prze..":"..nazw)
  	if((title.nsText=="")and(prze~=""))then return nil;end;
  	if(Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="Wikijunior")then
   		local str=(frame.args["strona główna dla dzieci"])and frame.args["strona główna dla dzieci"] or pf.args["strona główna dla dzieci"];
   		str=(not str)and "Strona główna" or str;
   		if(str==title.text)then return "strona główna";end;
  	end;
  	if((Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="")or(Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="Wikijunior"))then
    	local it=mw.ustring.match(title.text,"^[^/]+$");
    	if(it)then return "podręcznik";else return "artykuł";end;
  	end;
   end;
   return nil;
 end;
function Bledy_pudelka(frame, namespace)
 	local pf=frame:getParent();
 	local bezkategorii=(frame.args["bez kategorii"])and frame.args["bez kategorii"] or pf.args["bez kategorii"];
 	local _string="";
 	local sp=Ogolna_funkcja_przestrzeni_nazw(frame,namespace);
 	if(not sp)then
 		_string="<li>Wartość zmiennej <code>nazwa przestrzeni nazw</code> jest nieprawidłowa.</li>";
 		if((not bezkategorii)or(bezkategorii==""))then
 			_string=_string.."[[Kategoria:{{{pierwszy człon kategorii błędu}}} - nieprawidłowa nazwa przestrzeni nazw]]";
 		end; 
  end;
   local i=1;
   local title=mw.title.getCurrentTitle();
   local prze=(frame.args["nazwa przestrzeni nazw"])and frame.args["nazwa przestrzeni nazw"] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw"];
   prze=(not prze)and title.nsText or prze;
 	 local nazw=(frame.args["nazwa jednostki"])and frame.args["nazwa jednostki"] or pf.args["nazwa jednostki"];
 	 nazw=(not nazw)and title.text or nazw;
 	 if(nazw=="")then
 	 	_string=_string.."<li>Wartość zmiennej <code>nazwa jednostki</code> jest pusta.</li>";
 	 	if((not bezkategorii)or(bezkategorii==""))then
 			_string=_string.."[[Kategoria:{{{pierwszy człon kategorii błędu}}} - pusta nazwa jednostki]]";
 		end; 
   end;
   if(sp)then
    local fu=Czy_ta_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,sp)
  	if(not fu)then
   		_string=_string.."<li>Szablon nie obsługuje podanej przestrzeni nazw.</li>";
   		if((not bezkategorii)or(bezkategorii==""))then
 				_string=_string.."[[Kategoria:{{{pierwszy człon kategorii błędu}}} - nieobsługiwana przestrzeń nazw]]";
 			end; 
  	end;
   end;
   if((prze=="")and(nazw~=""))then
   	 title=mw.title.makeTitle('',prze..":"..nazw);
   	 if(title.nsText~="")then
   	 	 _string=_string.."<li>Zmienna <code>nazwa jednostki</code> zawiera w sobie przestrzeń.</li>";
   	 	 if((not bezkategorii)or(bezkategorii==""))then
 			  _string=_string.."[[Kategoria:{{{pierwszy człon kategorii błędu}}} - nazwa jednostki zawierająca w sobie przestrzeń]]";
 		   end; 
   	 end;
   elseif(nazw~="")then
   	 title=mw.title.makeTitle('',prze..":"..nazw);
   end;
   local swit2=true;
   local mo=Typ_jednostki(frame, namespace);
   if(nazw~="")then
  	local swit1=((Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="Wikibooks")and(Czy_ta_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,"Wikibooks")));
  	if(swit1)then
  		local projekt=(frame.args["strona główna projektu"])and frame.args["strona główna projektu"] or pf.args["strona główna projektu"];
  		projekt=(not projekt)and "Strona główna" or projekt;
  		if(projekt=="")then
   			_string=_string.."<li>Nazwa strony głównej projektu Wikibooks w zmiennej <code>strona główna projektu</code> jest pusta.</li>";
   			if((not bezkategorii)or(bezkategorii==""))then
 		  		 _string=_string.."[[Kategoria:{{{pierwszy człon kategorii błędu}}} - pusta nazwa strony głównej projektu]]";
 				end; 
  		elseif(not mw.ustring.match(projekt,"^[^/]+$"))then
 	  		 _string=_string.."<li>Nazwa strony głównej projektu Wikibooks w zmiennej <code>strona główna projektu</code> zawiera w sobie prawe ukośniki.</li>";
   	  	if((not bezkategorii)or(bezkategorii==""))then
 		  		_string=_string.."[[Kategoria:{{{pierwszy człon kategorii błędu}}} - nieprawidłowa nazwa strony głównej projektu]]";
 				end; 
			end;
			if(nazw~="")then
				local wl=frame.args["nieobsługiwane strony"];
  			if((wl)and(wl~=""))then
  				if((title.text==projekt)and(Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="Wikibooks"))then
   					_string=_string.."<li>Wstawiono szablon na stronę wskazywaną przez zmienną <code>strona główna projektu.</code></li>";
   					if((not bezkategorii)or(bezkategorii==""))then
 		  				_string=_string.."[[Kategoria:{{{pierwszy człon kategorii błędu}}} - nieobsługiwana strona główna projektu]]";
 						end; 
					end; 
	  		end;
			end;
		end
		local swit2=((Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="Wikijunior")and (Czy_ta_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,"Wikijunior")));
		if(swit2)then
			local junior=(frame.args["strona główna dla dzieci"])and frame.args["strona główna dla dzieci"] or pf.args["strona główna dla dzieci"];
			junior=(not junior)and "Strona główna" or junior;
			if(junior=="")then
	   		_string=_string.."<li>Nazwa strony głównej dla dzieci w zmiennej <code>strona główna dla dzieci</code> jest pusta.</li>";
  	 		if((not bezkategorii)or(bezkategorii==""))then
 			  	 _string=_string.."[[Kategoria:{{{pierwszy człon kategorii błędu}}} - pusta nazwa strony głównej dla dzieci]]";
 				end; 
  		elseif(not mw.ustring.match(junior,"^[^/]+$"))then
 	    	_string=_string.."<li>Nazwa strony głównej dla dzieci w zmiennej <code>strona główna dla dzieci</code> zawiera w sobie prawe ukośniki.</li>";
   			if((not bezkategorii)or(bezkategorii==""))then
 		  		_string=_string.."[[Kategoria:{{{pierwszy człon kategorii błędu}}} - nieprawidłowa nazwa strony głównej dla dzieci]]";
 				end; 
  		end; 
			if(nazw~="")then
				local wl=frame.args["nieobsługiwane strony"];
  			if((wl)and(wl~=""))then
  				if(((title.text==junior)or(mo=="strona główna"))and(Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="Wikijunior"))then
   						if(((frame.args["typ jednostki"])and frame.args["typ jednostki"] or pf.args["typ jednostki"])~="strona główna")then
   						  _string=_string.."<li>Wstawiono szablon na stronę wskazywaną przez zmienną <code>strona główna dla dzieci</code>.</li>";
   						else
   							_string=_string.."<li>Wstawiono szablon na stronę z ustawioną wartością <code>typ jednostki = strona główna</code>.</li>";
   						end
   					if((not bezkategorii)or(bezkategorii==""))then
 		  				_string=_string.."[[Kategoria:{{{pierwszy człon kategorii błędu}}} - nieobsługiwana strona główna dla dzieci]]";
 						end; 
					end; 
				end;
			end;
		end;
	end;
	local swit3=(Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="Wikipedysta") and Czy_ta_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,"Wikipedysta");
  if(swit3)then
  	local wl=frame.args["nieobsługiwane strony"];
    if((wl)and(wl~=""))then
  	 if(mw.ustring.match(title.text,"^[^/]+$"))then
  	 	 _string=_string.."<li>Wstawiono szablon na stronę główną użytkownika albo uzyskano to za pomocą co najmniej jednej ze zmiennej: <code>nazwa przestrzeni nazw</code> i <code>nazwa jednostki</code>.</li>";
   	 	 if((not bezkategorii)or(bezkategorii==""))then
 		  	  _string=_string.."[[Kategoria:{{{pierwszy człon kategorii błędu}}} - nieobsługiwana strona główna użytkownika]]";
 			 end; 
		end;
	 end;
  end;
	local naz=(frame.args["nazwij jednostką"])and frame.args["nazwij jednostką"] or pf.args["nazwij jednostką"];
  if(((not naz)or(naz==""))and((sp)and(nazw~="")))then
   	title=mw.title.makeTitle('',prze..":"..nazw);
   	if((Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="")or((swit2)and(Normalnie_czy_przedmiotowa_przestrzen_nazw(title, namespace)=="Wikijunior")))then
  		if((mo~="artykuł")and(mo~="podręcznik")and(mo~="strona główna"))then
   	  	_string=_string.."<li>Podana wartość zmiennej <code>typ jednostki</code> jest nieprawidłowa.</li>";
   			if((not bezkategorii)or(bezkategorii==""))then
 					 _string=_string.."[[Kategoria:{{{pierwszy człon kategorii błędu}}} - nieprawidłowa wartość parametrów]]";
 				end;   	
			end;	
		end;
	 end;
 	 local dot=frame.args["dodatkowy warunek"];
   if((dot)and(dot~=""))then
 	  _string=_string.."<li>Błąd wywołania szablonu.</li>";
 	  if((not bezkategorii)or(bezkategorii==""))then
 		   _string=_string.."[[Kategoria:{{{pierwszy człon kategorii błędu}}} - błędne wywołania]]";
 		end;
   end;
   local sz=frame.args["pierwszy człon kategorii błędu"];
   _string=mw.ustring.gsub(_string,"{{{pierwszy człon kategorii błędu}}}",sz);
   return _string;
 end;
 
return{
 ["Nazwa przestrzeni nazw"]=function(frame)
 	return Nazwa_przestrzeni_nazw(frame,false, true);
 end,	
 ["Nazwa przedmiotowej przestrzeni nazw"]=function(frame)
 	return Nazwa_przestrzeni_nazw(frame,true, true);
 end,
 ["Typ jednostki"]=function(frame)
   return Typ_jednostki(frame,false);
 end,
 ["Przedmiotowy typ jednostki"]=function(frame)
   return Typ_jednostki(frame,true);
 end, 
 ["Nazwa pudełka"]=function(frame)
   return Box_i_Typ_Box(frame,"ombox","mbox", false);
 end,
 ["Przedmiotowa nazwa pudełka"]=function(frame)
   return Box_i_Typ_Box(frame,"ombox","mbox", true);
 end,
 ["Typ pudełka"]=function(frame)
 	 return Box_i_Typ_Box(frame,"poważny","zawartość", false);
 end,
 ["Przedmiotowy typ pudełka"]=function(frame)
 	 return Box_i_Typ_Box(frame,"poważny","zawartość", true);
 end,
 ["Grafika pudełka"]=function(frame)
 	return Box_i_Typ_Box(frame,"poważny",frame.args["grafika"], false);
 end,
 ["Przedmiotowa grafika pudełka"]=function(frame)
 	return Box_i_Typ_Box(frame,"poważny",frame.args["grafika"], true);
 end,
 ["Błędy pudełka"]=function(frame)
 	return Bledy_pudelka(frame,false);
 end,
 ["Przedmiotowe błędy pudełka"]=function(frame)
 	return Bledy_pudelka(frame,true);
 end,
}