Moduł:Rozmieniarka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja modułu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie[edytuj]

Opis parametrów[edytuj]

Przykład[edytuj]

-- Przykładowe użycie:
local amount = 123.45;
local limits = {
  [10] = 2, -- limit dla nominału 10
  [0.2] = 5, -- limit dla nominału 0.2
};
local result = calculateNominals(amount, limits);

local str="Kwota: "..amount.."\n";
str=str.."Nominały: \n";
for _, entry in ipairs(result) do
  str=str..entry.nominal.." x "..entry.count.."\n";
end;
return str;

Błędy[edytuj]

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Parametry szablonu (strukturyzacja Wizualnego Edytora)[edytuj]

Brak opisu.

Parametry szablonu

ParametrOpisTypStatus
Nie podano parametrów

Zobacz też[edytuj]


-- Funkcja 'calculateNominals' służy do jednoznacznego ustalania takiej konfiguracji nominałów, aby były one jak najgrubsze (tym samym wydajemy kwotę możliwie najmniejszą ilością monet i/lub banknotów).
local p = {}

function p.calculateNominals(frame)
  local amount = frame.args[1] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[1])) or 0
  local limits = {
    [500]  = frame.args[2] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[2])) or 0, -- limit dla nominału 500 zł
    [200]  = frame.args[3] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[3])) or 0, -- limit dla nominału 200 zł 
    [100]  = frame.args[4] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[4])) or 0, -- limit dla nominału 100 zł
    [50]  = frame.args[5] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[5])) or 0, -- limit dla nominału 50 zł
    [20]  = frame.args[6] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[6])) or 0, -- limit dla nominału 20 zł
    [10]  = frame.args[7] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[7])) or 0, -- limit dla nominału 10 zł
    [5]   = frame.args[8] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[8])) or 0, -- limit dla nominału  5 zł
    [2]   = frame.args[9] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[9])) or 0, -- limit dla nominału  2 zł
    [1]  = frame.args[10] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[10])) or 0, -- limit dla nominału  1 zł
    [0.5] = frame.args[11] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[11])) or 0, -- limit dla nominału 50 gr
    [0.2] = frame.args[12] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[12])) or 0, -- limit dla nominału 20 gr
    [0.1] = frame.args[13] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[13])) or 0, -- limit dla nominału 10 gr
    [0.05] = frame.args[14] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[14])) or 0, -- limit dla nominału  5 gr
    [0.02] = frame.args[15] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[15])) or 0, -- limit dla nominału  2 gr
    [0.01] = frame.args[16] and tonumber(mw.text.trim(frame.args[16])) or 0 -- limit dla nominału  1 gr
  }

  local nominals = {500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01}
  local result = {}

  for _, nominal in ipairs(nominals) do
    local count = math.floor(amount / nominal)

    if limits[nominal] ~= nil and type(limits[nominal]) == 'number' then
      count = math.min(count, limits[nominal])
    end

    if count > 0 then
      table.insert(result, {nominal = nominal, count = count})
      amount = amount - (nominal * count)
    end
  end
	
  local str="Kwota: "..amount..", ";
	str=str.."Nominały: ";
	local str2=nil;
	for _, entry in ipairs(result) do
  	str2=(str2 and (str2..", ") or "")..entry.nominal.." x "..entry.count;
	end;
	return str..(str2 or "brak")..".";
end

return p