Moduł:S

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local function Parametry(args, modyfikator, link)
	local wywolanie="{{"..(((modyfikator)and(modyfikator~=""))and (modyfikator..":") or "")..link;
	for name,value in ipairs(args)do
		if(name~=1)then
			wywolanie=wywolanie.."|"..value;
		end;
	end;
	local wywolanie=wywolanie.."}}";
	return wywolanie;
end;
local function Dwukropek_na_poczatku(klucz_projektu)
	if(klucz_projektu~="")then
		local dwukropek=mw.ustring.match(klucz_projektu,"^:")
		if(not dwukropek)then
			return ":"..klucz_projektu;
		end;
	end;
	return klucz_projektu;
end
local function Dwukropek_na_konczu(klucz_projektu)
	if(klucz_projektu~="")then
		local dwukropek=mw.ustring.match(klucz_projektu,":$")
		if(not dwukropek)then
			return klucz_projektu..":";
		end;
	end;
	return klucz_projektu;
end
local function Dwukropek(klucz_projektu)
	if(klucz_projektu)then
		klucz_projektu=Dwukropek_na_poczatku(klucz_projektu);
		return Dwukropek_na_konczu(klucz_projektu);
	else
		return "";
	end;
end;
local function Szablon(args,przedrostek,modyfikator, rozwazane)
  local odstepy_przed,odstepy_po=mw.ustring.match(rozwazane,"^(%s*).-(%s*)$")
	rozwazane=mw.text.trim(rozwazane);
	local template=mw.ustring.match(rozwazane,"^:?([Tt][Ee][Mm][Pp][Ll][Aa][Tt][Ee]:)");
	if(template)then
		 local nazw,_=mw.ustring.gsub(rozwazane,"^:?[Tt][Ee][Mm][Pp][Ll][Aa][Tt][Ee]:","");
		 local nazw2=mw.getContentLanguage():ucfirst(nazw);
		 return Parametry(args,modyfikator,odstepy_przed.."[["..przedrostek.."Template:"..nazw2.."|"..nazw.."]]"..odstepy_po);
	else
		local template2=mw.ustring.match(rozwazane,"^:?([Ss][Zz][Aa][Bb][Ll][Oo][Nn]:)");
	  if(template2)then
		  local nazw,_=mw.ustring.gsub(rozwazane,"^:?[Ss][Zz][Aa][Bb][Ll][Oo][Nn]:","");
		  local nazw2=mw.getContentLanguage():ucfirst(nazw);
			return Parametry(args,modyfikator,odstepy_przed.."[["..przedrostek.."Template:"..nazw2.."|"..nazw.."]]"..odstepy_po);
	  else
			local rozwazane0=mw.ustring.match(rozwazane,"^:");
			if(not rozwazane0)then
			  local nazwa_przestrzeni=require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENIFUN"](rozwazane);
        if((nazwa_przestrzeni~="Szablon")and(nazwa_przestrzeni~=""))then
        	   local pelna_nazwa_strony=require("Module:Nazwy")["PEŁNANAZWASTRONYFUN"](rozwazane);
        	 	 return Parametry(args,modyfikator,odstepy_przed.."[["..przedrostek..pelna_nazwa_strony.."|"..pelna_nazwa_strony.."]]"..odstepy_po);
			  else
			 		local rozwazane2,_=mw.ustring.gsub(rozwazane,"^:","");
			 	  local rozwazane22=mw.getContentLanguage():ucfirst(rozwazane2);
			 		return Parametry(args,modyfikator,odstepy_przed.."[["..przedrostek.."Template:"..rozwazane22.."|"..rozwazane2.."]]"..odstepy_po);
			 	end;
			 else
			    local nazwa_przestrzeni=require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENIFUN"](rozwazane);
			    local pelna_nazwa_strony=require("Module:Nazwy")["PEŁNANAZWASTRONYFUN"](rozwazane);
			    if(nazwa_przestrzeni~="")then
			 			return Parametry(args,modyfikator,odstepy_przed.."[["..przedrostek..pelna_nazwa_strony.."|"..pelna_nazwa_strony.."]]"..odstepy_po);
			 		else
			 			return Parametry(args,modyfikator,odstepy_przed..":[["..przedrostek..pelna_nazwa_strony.."|"..pelna_nazwa_strony.."]]"..odstepy_po);
			 		end;
			 end;
		end
	end;
end;
local function Modul(args,przedrostek, modyfikator, rozwazane)
  local odstepy_przed,odstepy_po=mw.ustring.match(rozwazane,"(%s*).-(%s*)$")
	rozwazane=mw.text.trim(rozwazane);
  local odstepy_przed,odstepy_po=mw.ustring.match(rozwazane,"(%s*).-(%s*)$")
	rozwazane=mw.text.trim(rozwazane);
	local module1=mw.ustring.match(rozwazane,"^:?([Mm][Oo][Dd][Uu][Ll][Ee]:)");
	if(module1)then
	  local nazw,_=mw.ustring.gsub(rozwazane,"^:?[Mm][Oo][Dd][Uu][Ll][Ee]:","");
	  local nazw2=mw.getContentLanguage():ucfirst(nazw);
		return Parametry(args,modyfikator,odstepy_przed.."[["..przedrostek.."Module:"..nazw2.."|"..nazw.."]]"..odstepy_po);
	else
	  local module2=mw.ustring.match(rozwazane,"^:?([Mm][Oo][Dd][Uu][Łł]:)");
	  if(module2)then
			 local nazw,_=mw.ustring.gsub(rozwazane,"^:?[Mm][Oo][Dd][Uu][Łł]:","");
			 local nazw2=mw.getContentLanguage():ucfirst(nazw);
			 return Parametry(args,modyfikator,odstepy_przed.."[["..przedrostek.."Module:"..nazw2.."|"..nazw.."]]"..odstepy_po);
	  else
			 rozwazane=mw.ustring.gsub(rozwazane,"^:","");
			 local rozwazane2=mw.getContentLanguage():ucfirst(rozwazane);
			 return Parametry(args,modyfikator,odstepy_przed.."[["..przedrostek.."Module:"..rozwazane2.."|"..rozwazane.."]]"..odstepy_po);
	  end;
  end;	
end;
local function int(args,przedrostek,rozwazane,modyfikator)
  local odstepy_przed,odstepy_po=mw.ustring.match(rozwazane,"(%s*).-(%s*)$")
	rozwazane=mw.text.trim(rozwazane);
	local mediawiki=mw.ustring.match(rozwazane,"^:?([Mm][Ee][Dd][Ii][Aa][Ww][Ii][Kk][Ii]:)");
	if(mediawiki)then
		local nazw,_=mw.ustring.gsub(rozwazane,"^:?[Mm][Ee][Dd][Ii][Aa][Ww][Ii][Kk][Ii]:","");
		local nazw2=mw.getContentLanguage():ucfirst(nazw);				
		return Parametry(args,modyfikator,odstepy_przed.."[["..przedrostek.."MediaWiki:"..nazw2.."|"..nazw.."]]"..odstepy_po);
	else
		rozwazane=mw.ustring.gsub(rozwazane,"^:","");
		local rozwazane2=mw.getContentLanguage():ucfirst(rozwazane);
		return Parametry(args,modyfikator,odstepy_przed.."[["..przedrostek.."MediaWiki:"..rozwazane2.."|"..rozwazane.."]]"..odstepy_po);
	end;	
end;
local function modyfikatory_zwykle(rozwazane,modyfikator)
  local modyfikator2=mw.ustring.match(rozwazane,"^%s*(#invoke)%s*:");
	if(modyfikator2=="#invoke")then 
	    modyfikator2=((modyfikator)and (modyfikator..":") or "").."#invoke";
	    rozwazane=mw.ustring.match(rozwazane,"^%s*#invoke%s*:%s*(.-)%s*$");
	    return modyfikator2,rozwazane;
	 end;
	 local modyfikator2=mw.ustring.match(rozwazane,"^%s*(msg)%s*:");
	 if(modyfikator2=="msg")then 
	    modyfikator2=((modyfikator)and (modyfikator..":") or "").."msg";
	    rozwazane=mw.ustring.match(rozwazane,"^%s*msg%s*:%s*(.-)%s*$");
	    return modyfikator2,rozwazane;
	 end;
	 local modyfikator2=mw.ustring.match(rozwazane,"^%s*(msgnw)%s*:");
	 if(modyfikator2=="msgnw")then 
	    modyfikator2=((modyfikator)and (modyfikator..":") or "").."msgnw";
	    rozwazane=mw.ustring.match(rozwazane,"^%s*msgnw%s*:%s*(.-)%s*$");
	    return modyfikator2,rozwazane;
	 end;
	 local modyfikator2=mw.ustring.match(rozwazane,"^%s*(raw)%s*:");
	 if(modyfikator2=="raw")then 
	  modyfikator2=((modyfikator)and (modyfikator..":") or "").."raw";
	  rozwazane=mw.ustring.match(rozwazane,"^%s*raw%s*:%s*(.-)%s*$");
	  return modyfikator2,rozwazane;
	 end; 
	 local modyfikator2=mw.ustring.match(rozwazane,"^%s*(int)%s*:");
	 if(modyfikator2=="int")then 
	  modyfikator2=((modyfikator)and (modyfikator..":") or "").."int";
	  rozwazane=mw.ustring.match(rozwazane,"^%s*int%s*:%s*(.-)%s*$");
	  return modyfikator2,rozwazane;
	 end; 
	 return modyfikator,rozwazane;
end;
local p={
	["S"] = function(frame)
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		local args=(parametry_modul.CzyTak(frame.args["wyspecjalizowana"])) and frame.args or frame:getParent().args;
		local argument_pierwszy=((args[1])and (args[1]~=""))and args[1] or "Nieznany szablon";
		local klucz_projektu=args["klucz projektu"] or args["k"];
		local przedrostek=Dwukropek(klucz_projektu);
	  local rozwazane;
	  local modyfikator=mw.ustring.match(argument_pierwszy,"^%s*(subst)%s*:");
    if(modyfikator)then 
    	rozwazane=mw.ustring.match(argument_pierwszy,"^%s*subst%s*:%s*(.-)%s*$");
    else
      modyfikator=mw.ustring.match(argument_pierwszy,"^%s*(safesubst)%s*:");
      if(modyfikator)then
      	 rozwazane=mw.ustring.match(argument_pierwszy,"^%s*safesubst%s*:%s*(.-)%s*$");
      end;
    end;
    local tab;
    if(modyfikator)then
      modyfikator,rozwazane=modyfikatory_zwykle(rozwazane,modyfikator);
    else
      modyfikator,rozwazane=modyfikatory_zwykle(argument_pierwszy,nil);
    end;
		if((modyfikator=="#invoke")or(modyfikator=="subst:#invoke")or(modyfikator=="safesubst:#invoke"))then
       return Modul(args,przedrostek, modyfikator, rozwazane);
		elseif((modyfikator=="msg")or(modyfikator=="msgnw")or(modyfikator=="raw")or(modyfikator=="subst:msg")or(modyfikator=="subst:msgnw")or(modyfikator=="subst:raw")
			   or(modyfikator=="safesubst:msg")or(modyfikator=="safesubst:msgnw")or(modyfikator=="safesubst:raw")
			     or(modyfikator=="subst")or(modyfikator=="safesubst"))then
			return Szablon(args,przedrostek,modyfikator, rozwazane);
		elseif((modyfikator=="int")or (modyfikator=="safesubst:int")or(modyfikator=="subst:int")) then
       return int(args,przedrostek,rozwazane,modyfikator);
		else
			return Szablon(args,przedrostek,nil,rozwazane);
		end;
	end,
	["M"] = function(frame)
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		local args=(parametry_modul.CzyTak(frame.args["wyspecjalizowana"])) and frame.args or frame:getParent().args;
		local rozwazane=((args[1])and(args[1]~=""))and args[1] or "Nieznany moduł";
		local klucz_projektu=args["klucz projektu"] or args["k"];
		local przedrostek=Dwukropek(klucz_projektu);
    return Modul(args,przedrostek, "#invoke", rozwazane)
	end,
}
return p;