Moduł:Sekcja referencyjna

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
function Indentyfikator_lub_podstrona_wikiadresu_strony(ustep,czy_ustep)
	if(not ustep)then return ustep;end;
	if(not czy_ustep)then return ustep;end;
	local czy=mw.ustring.match(ustep,"^[^#]*#(.*)$");
	if(czy)then
		return czy;
	else
		local czy=mw.ustring.match(ustep,"/([^/]*)$");
		if(czy)then
			return czy;
		end;
	end;
	return ustep;
end;
local function Nazwa_od_niewielkiej_lub_wielkiej_litery(nazwa,od_malej,od_duzej)
  if((od_malej)and(not od_duzej))then
		nazwa=mw.getContentLanguage():lcfirst(nazwa);
  elseif((not od_malej)and(od_duzej))then
  		nazwa=mw.getContentLanguage():ucfirst(nazwa);
  end;
  return nazwa;
end;
local function Strona_zbiorcza(strona,podstrona,nazwa,czy_ustep,czy_pod_ustep,od_malej,od_duzej,pelnanazwajednostki,bez_znacznikow,bez_przetwarzania)
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local naglowek=(parametry_modul.CzyTak(podstrona) and (podstrona.."/") or "")..(parametry_modul.CzyTak(strona) and strona or "");
  nazwa=parametry_modul.CzyTak(nazwa) and nazwa or Indentyfikator_lub_podstrona_wikiadresu_strony(strona,czy_ustep);
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local czy_naglowek=parametry_modul.CzyTak(naglowek);
  local strona=(not czy_naglowek) and nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"](pelnanazwajednostki) or nil;
  naglowek=(czy_naglowek and naglowek~="#") and naglowek or nil;
  naglowek=naglowek and mw.ustring.gsub(naglowek,"^[^#]*#","") or nil;
  naglowek=czy_pod_ustep and (czy_naglowek and mw.ustring.match(naglowek,"([^/]*)$") or nil) or naglowek;
  nazwa=Nazwa_od_niewielkiej_lub_wielkiej_litery(nazwa,od_malej,od_duzej);
  local linki_modul=require("Module:Linki");
  return linki_modul["Link wewnętrzny"]{["strona"]=strona,["nagłówek"]=naglowek,["nazwa"]=nazwa,["bez znaczników"]=bez_znacznikow,["bez przetwarzania"]=bez_przetwarzania,};
end;
local function Wolumin(strona,podstrona,nazwa,czy_ustep,od_malej,od_duzej,pelnanazwajednostki,bez_znacznikow,bez_przetwarzania)
  	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  	if(not parametry_modul.CzyTak(strona))then
  	  strona=nazwy_modul["PEŁNANAZWAKSIĄŻKI"](pelnanazwajednostki);
  	  nazwa=parametry_modul.CzyTak(nazwa) and nazwa or Indentyfikator_lub_podstrona_wikiadresu_strony(nazwy_modul["NAZWASTRONY"](strona),not czy_ustep);
  	else
  	  local czy_hash=mw.ustring.match(strona,"^#");
  	  if(not czy_hash)then
  	  	 	nazwa=parametry_modul.CzyTak(nazwa) and nazwa or Indentyfikator_lub_podstrona_wikiadresu_strony(strona,czy_ustep);
  	  		strona=nazwy_modul["PEŁNANAZWAKSIĄŻKI"](pelnanazwajednostki).."/"..((parametry_modul.CzyTak(podstrona)) and (podstrona.."/") or "")..strona;
  	  else
  	  	  	nazwa=parametry_modul.CzyTak(nazwa) and nazwa or mw.ustring.match(strona,"^#(.*)$");
  	  	  strona=nazwy_modul["PEŁNANAZWAKSIĄŻKI"](pelnanazwajednostki)..((parametry_modul.CzyTak(podstrona)) and ("/"..podstrona) or "")..strona;
  	  end;
  	end;
  	nazwa=Nazwa_od_niewielkiej_lub_wielkiej_litery(nazwa,od_malej,od_duzej);
  	local linki_modul=require("Module:Linki");
  	return linki_modul["Link wewnętrzny"]{["strona"]=strona,["nazwa"]=nazwa,["bez znaczników"]=bez_znacznikow,["bez przetwarzania"]=bez_przetwarzania,};
end;
p["Sekcja referencyjna"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame);
	local strona=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=args["strona"] or args[1],[2]="tak",};
	local nazwa=parametry_modul["Odstępy"](args["nazwa"] or args[2]);
	local podstrona=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=args["podstrona"] or args[3],[2]="tak",};
	local ustep=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["ustęp"] or args[4]);
	local od_malej=parametry_modul.CzyTak(args["od małej"]);
	local od_duzej=parametry_modul.CzyTak(args["od dużej"]);
	local pod_ustep=parametry_modul.CzyTak(args["pod-ustęp"]);
	local astandardowo=parametry_modul.CzyTak(args["astandardowo"]);
	local naglowkowo=parametry_modul.CzyTak(args["nagłówkowo"]);
	local czy_analiza=parametry_modul.CzyTak(args["analiza"]);
	local bez_znacznikow=args["bez znaczników"];
	local bez_przetwarzania=args["bez przetwarzania"];
	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
	local czy_pudelko=((parametry_modul.CzyTak(args["nazwa jednostki"]) or args["nazwa przestrzeni nazw"])and true or false);
	local pelnanazwajednostki=((czy_pudelko)and pudelko_modul["Pełna nazwa jednostki"](frame) or nil);
	if((not astandardowo)and(naglowkowo or parametry_modul.CzyTak(require("Module:StronicowyParser").CzyStronaSubst(frame,pelnanazwajednostki,czy_pudelko))))then
		local bez_przetwarzania=parametry_modul.CzyTak(args["bez przetwarzania"]) or ((not czy_analiza) and "tak" or nil);
		return Strona_zbiorcza(strona,podstrona,nazwa,ustep,pod_ustep,od_malej,od_duzej,pelnanazwajednostki,bez_znacznikow,bez_przetwarzania);
	else
		local bez_przetwarzania=parametry_modul.CzyTak(args["bez przetwarzania"]) or ((not czy_analiza) and "tak" or nil);
		return Wolumin(strona,podstrona,nazwa,ustep,od_malej,od_duzej,pelnanazwajednostki,bez_znacznikow,bez_przetwarzania);
	end;
end;
return p;