Moduł:StronicowyParser

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p = {}
function p.SpreparowanyWikikodStrony(nazwa_modolu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki)
  local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_modolu);
  if(nazwy_np_modul.Module==nazwa_przestrzeni)then
  	  local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  		nazwa_modolu=techniczne_modul["PełnaNazwaOpisuModułu"](nazwa_modolu);
  		local dalsze_funkcje_modul=require("Module:StronicowyParser/DalszeFunkcje");
  		return dalsze_funkcje_modul.LadujZawartoscStrony(nazwa_modolu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,true);
  elseif(nazwy_np_modul.Template~=nazwa_przestrzeni)then
  	  local dalsze_funkcje_modul=require("Module:StronicowyParser/DalszeFunkcje");
  	  return dalsze_funkcje_modul.LadujZawartoscStrony(nazwa_modolu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,true);
  elseif((nazwy_np_modul.Template==nazwa_przestrzeni)and(mw.ustring.match(nazwa_modolu,"^[^:]+:(.*/opis)%s*$")))then
  	  local szablony_magiczne={};
  	  local dalsze_funkcje_modul=require("Module:StronicowyParser/DalszeFunkcje");
  	  return dalsze_funkcje_modul.LadujZawartoscStrony(nazwa_modolu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,true,szablony_magiczne,false);
  else
  	  local szablony_magiczne={};
  	  local dalsze_funkcje_modul=require("Module:StronicowyParser/DalszeFunkcje")
		local tekst_artykulu_caly=dalsze_funkcje_modul.LadujZawartoscStrony(nazwa_modolu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,true,szablony_magiczne,false);
		if(not tekst_artykulu_caly)then return;end;
		local iterator=mw.ustring.gmatch(tekst_artykulu_caly,"{{[^{}]-}}");
	  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	  local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
		for wywolanie in iterator do
  			local nazwa_strony2;
		 	local dokumentacja=mw.ustring.match(wywolanie,"{{%s*[Dd]okumentacja%s*}}");
		 	if(dokumentacja)then
		 		local nazwa_strony2=nazwa_modolu.."/opis";
		 		local tekst_artykulu2=dalsze_funkcje_modul.LadujZawartoscStrony(nazwa_strony2,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,false,szablony_magiczne,true);
		 		tekst_artykulu2=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu2,"%%(%d)","%%%1");
			  tekst_artykulu_caly=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu_caly,"{{%s*[Dd]okumentacja%s*}}",tekst_artykulu2);
		 	else
		 	  local dopasowanie=mw.ustring.match(wywolanie,"{{%s*[Dd]okumentacja%s*|");
		 	  if(dopasowanie)then
		 	  	local tablica_parametrow_dokumentacja=techniczne_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](wywolanie)
		 	  	local nazwa_strony2=tablica_parametrow_dokumentacja[1];
		 	  	local zawartosc=tablica_parametrow_dokumentacja["zawartość"];
		 	  	if((nazwa_strony2)and(not zawartosc))then
		 	 			local tekst_artykulu2=dalsze_funkcje_modul.LadujZawartoscStrony(nazwa_strony2,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,false,szablony_magiczne,true);
		 	 			tekst_artykulu2=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu2,"%%(%d)","%%%1");
						wywolanie=mw.ustring.gsub(wywolanie,"([%^%$%(%)%%%.%[%]%*%+%-%?])","%%%1");
						tekst_artykulu_caly=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu_caly,wywolanie,tekst_artykulu2);		 	  	
					elseif(zawartosc)then
						wywolanie=mw.ustring.gsub(wywolanie,"([%^%$%(%)%%%.%[%]%*%+%-%?])","%%%1");
						tekst_artykulu_caly=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu_caly,wywolanie,"");
					end;
		 	 	end;
			end;
		end;
		return tekst_artykulu_caly;
	end;
end;
p["NastępnyArtykuł"]=function(frame)
 local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Module:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
 local nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
 local nazwa_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
 if(not nazwa_ksiazki)then return "(błąd)";end;
 local lista_artykulow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych[nazwa_przestrzeni];
 if(not lista_artykulow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni)then return "(błąd)";end;
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=lista_artykulow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni[nazwa_ksiazki];
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then
 	return "(błąd)";
 end;

 local nazwa_artykulu=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu;
 local i=0;
 if(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then
		for _,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
			if(tab_lista[2])then
 				for _,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
 	  				if(i==1)then return artykul_w_bazie[1];end;
 					if(artykul_w_bazie[1]==nazwa_artykulu)then
 		  			i=1;
 					end;
 				end;
 			else
 				return "(błąd)";
 			end;
 		end;
 else
 	return "(błąd)";
 end;
 return "";
end;
p["PoprzedniArtykuł"]=function(frame)
 local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Module:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;	
 local nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
 local nazwa_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
 if(not nazwa_ksiazki)then return "(błąd)";end;
 local lista_artykulow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych[nazwa_przestrzeni];
 if(not lista_artykulow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni)then return "(błąd)";end;
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=lista_artykulow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni[nazwa_ksiazki];
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then
 	 return "(błąd)";
 end;
 
 local nazwa_artykulu=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu;
 local artykul;
 if(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then
		for _,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
			if(tab_lista[2])then
 				for _,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
 					if(artykul_w_bazie[1]==nazwa_artykulu)then
 						if(not artykul)then return "";end;
 		  			return artykul
 					end;
 					artykul=artykul_w_bazie[1];
 				end;
 			else
 				return "(błąd)"
 			end;
		end;
 else
 	return "(błąd)"
 end;
 return "(błąd)";
end;
p["AktualnaKsiążka"]=function(frame)
 local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Module:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
 local nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
 local nazwa_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
 if((not nazwa_ksiazki)or(not nazwa_przestrzeni))then
 	 return "(błąd)";
 end;
  return (nazwa_przestrzeni=="")and nazwa_ksiazki or (nazwa_przestrzeni..":"..nazwa_ksiazki);
end;
p["KsiążkaSubst"] = function(frame)
  local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Module:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;	
  local str=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["KsiążkaSubst"];
  return str;
end;
p["StronaSubst"] = function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local args=frame and ((frame.getParent and ((parametry_modul.CzyTak(frame.args["wyspecjalizowana"]))and frame or frame:getParent()) or frame).args or frame) or {};
	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Module:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
	local tab_stronasubst=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"];
	if(not tab_stronasubst)then return;end;
	local pierwszy,_=mw.ustring.gsub(args[1],"[%s_]+"," ");
	local tab_strona=tab_stronasubst[pierwszy];
	if(not tab_strona)then return;end;
	local link=args["link"];
	local czy_link=parametry_modul.CzyTak(link);
	local stronasubst=tab_strona[(czy_link and "tak" or "")];
	return stronasubst;
end;
function p.HLiczba(frame)
	local p=frame.args["wyspecjalizowana"] and frame or frame:getParent();
	local licznik=1;
	while true do
  	local naglowek=mw.ustring.match(p.args[1],"^\n"..mw.ustring.rep("=",licznik).."[%s_]*([^\n]+[^%s_]+)[%s_]*"..mw.ustring.rep("=",licznik).."%s*\n$");
  	if(not naglowek)then 
  		local blad_module=require("Module:Błąd");
  		local frame2=p:newChild{args={[1]="Podano złe parametry w szablonie: [[Szablon:HLiczba]].",["tag"]="span",},}
  		blad_module.error(frame2);
  	end;
  	if(mw.ustring.match(naglowek,"^=([^\n]+)=$")~=nil)then
  		licznik=licznik+1;
  	else
  		if(licznik>6)then 
  			local id=p.args["id"];
  			local styl=p.args["styl"];
  			local klasa=p.args["klasa"];
  			local atrybuty=p.args["atrybuty"];
  			local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    			return "<h6"..(parametry_modul.CzyTak(id)and " id=\""..id.."\"" or "")
    			      ..(parametry_modul.CzyTak(styl)and " style=\""..styl.."\"" or "")
    			      ..(parametry_modul.CzyTak(klasa)and " class=\""..klasa.."\"" or "")
    			      ..(parametry_modul.CzyTak(atrybuty)and " "..atrybuty or "")
    			      ..">"..naglowek.."</h6>";
  		elseif(licznik<1)then
    		  local blad_module=require("Module:Błąd");
  			local frame2=pf:newChild{args={[1]="Nie podano nagłówka w szablonie: [[Szablon:HLiczba]].",["tag"]="span",},}
  			blad_module.error(frame2);
  		else
  			local id=p.args["id"];
  			local styl=p.args["styl"];
  			local klasa=p.args["klasa"];
  			local atrybuty=p.args["atrybuty"];
  			local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    			return "<h"..licznik..(parametry_modul.CzyTak(id)and " id=\""..id.."\"" or "")
    			      ..(parametry_modul.CzyTak(styl)and " style=\""..styl.."\"" or "")
    			      ..(parametry_modul.CzyTak(klasa)and " class=\""..klasa.."\"" or "")
    			      ..(parametry_modul.CzyTak(atrybuty)and " "..atrybuty or "")
    			      ..">"..naglowek.."</h"..licznik..">";	end;
  	end;
	end;
end;
function p.TOC(frame)
  local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local ksiazkowe_modul=require("Module:Książkowe");
  local args=(frame)and (parametry_modul.CzyTak(frame.args["wyspecjalizowana"])and frame.args or frame:getParent().args) or {};
	local nazwa_przestrzeni=args[2] and nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](args[2]) or tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
	local nazwa_ksiazki=args[2] and ksiazkowe_modul["NazwaKsiążki"](args[2]) or tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
	local nazwa_artykulu=args[1] and args[1] or tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu;
	local dalsze_funkcje_modul=require("Module:StronicowyParser/DalszeFunkcje");
	if tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu and tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni] and tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki] and tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki][nazwa_artykulu] and tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki][nazwa_artykulu].TOC then
  	local spis_tresci_artykulu=dalsze_funkcje_modul.TOC(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki][nazwa_artykulu].TOC);
  	return spis_tresci_artykulu;
  end;
end;
function p.WykazModolow()
  local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
	local nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
	local nazwa_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
	local lista_ksiazek_w_przestrzeni_nazw=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych[nazwa_przestrzeni];
	if(lista_ksiazek_w_przestrzeni_nazw==nil)then return nil;end;
	local tab_lista_artykulow_w_ksiazce_w_ksiazce=lista_ksiazek_w_przestrzeni_nazw[nazwa_ksiazki];
	if(tab_lista_artykulow_w_ksiazce_w_ksiazce==nil)then return nil;end;
	local wykaz_modolow_w_liscie='<ul>';
	local i=1;
	for _,tab_artykul in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce_w_ksiazce)do
		if(tab_artykul[2])then
			for _,nazwa_artykulu in ipairs(tab_artykul[2])do
				sformatowana_nazwa_artykulu,_=mw.ustring.gsub(nazwa_artykulu[1],"_"," ");
				wykaz_modolow_w_liscie=wykaz_modolow_w_liscie..'<li>[['..((nazwa_przestrzeni=="")and nazwa_ksiazki or nazwa_przestrzeni..":"..nazwa_ksiazki).."/"..nazwa_artykulu[1].."|<span class=\"tocnumber\">"..i.."</span><span class=\"toctext\">"..sformatowana_nazwa_artykulu..'</span>]]</li>';
				i=i+1;
			end;
		end;
	end;
	wykaz_modolow_w_liscie=wykaz_modolow_w_liscie.."</ul>";
	wykaz_modolow_w_liscie='<div class="toc_wykaz" style="width:100%;max-height:400px;overflow:auto;">'..wykaz_modolow_w_liscie.."</div>";
	wykaz_modolow_w_liscie='{{Tabela nawigacyjna|styl=width:100%|tytuł=<div style="text-align:left;font-size:1.1em;">Wykaz modułów w książce</div>|spis='..wykaz_modolow_w_liscie..'|funkcja=UkrytaWikitabelowaListaMenu}}';
	local frame=mw.getCurrentFrame();
  local rozwiniety_wikikod=frame:preprocess(wykaz_modolow_w_liscie);
	return rozwiniety_wikikod;
end;
function p.NazwaModolu()
	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
	local nazwy_np_modul=mw.loadData('Moduł:Nazwy/Np');
	local nazwa_artykulu=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu;
	if(nazwa_artykulu==nil)then 
		 return "[["..nazwy_np_modul.Category..": Nie można wygenerować nazwy strony]]";
   else
	  return nazwa_artykulu;
	end;
end;
function p.Wstep_do_licencji(frame)
	 local element_licencji_1='<strong>Autor:</strong> '..frame.args[1]..'<BR>';
	 local element_licencji_2;
	  if((frame.args[2]~='')and(frame.args[2]~=nil))then 
	  	element_licencji_2=frame.args[2]..'<BR>';
	 end;
	 local element_licencji_3; 
	 if((frame.args[3]~='')and(frame.args[3]~=nil))then 
	 	 element_licencji_3='<strong>Email:</strong> '..frame.args[3]..'<BR>';
	 end;
	 local element_licencji_4;
	 if((frame.args[4]~='')and(frame.args[4]~=nil))then 
	 	 element_licencji_4='<strong>Dotyczy:</strong> '..frame.args[4].."<BR>";
	 else
	 	 element_licencji_4='<strong>Dotyczy:</strong> książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.<BR>';
	 end;
	  if((frame.args[5]~='')and(frame.args[5]~=nil))then 
	 	 element_licencji_5=frame.args[5].."<BR>";
	 else
	 	 element_licencji_5='Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.<BR>';
	 end;
	 local element_licencji_6;
	 if((frame.args[6]~='')and(frame.args[6]~=nil))then 
	 	  element_licencji_6='<strong>Umowa prawna:</strong> '..frame.args[6]..'<BR>'; 
	 else 
	 	  element_licencji_6='<strong>Umowa prawna:</strong> [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl Creative Commons: uznanie autorstwa oraz miejsca pochodzenia książki i jej jakikolwiek części, a także treści, teksty, tabele, wykresy, rysunki, wzory i inne elementy oraz ich części zawarte w książce, i tą książkę, nawet w postaci przerobionej nie można umieszczać w jakikolwiek formie na czasopismach naukowych, archiwach prac, itp.]<BR>';
	 end;	 
	 if((frame.args[7]~='')and(frame.args[7]~=nil))then 
	 	 element_licencji_7=frame.args[7].."<BR>";
	 else
	 	 element_licencji_7='Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji niezależnie, czy autor (a nawet [https://pl.wikibooks.org Wikibooks]) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.<BR>';
	 end;
	 local licencja=element_licencji_1..((element_licencji_2)and element_licencji_2 or "")..((element_licencji_3)and element_licencji_3 or "")
	           ..element_licencji_4..element_licencji_5..element_licencji_6..element_licencji_7;
	 return licencja; 
end;
function p.Licencja()
 local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
 local menu_z_licencja;
 if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.licencja)then
	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.licencja[1])then
		local frame={};
		frame.args={tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.licencja[1],tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.licencja[2],tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.licencja[3],tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.licencja[4],tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.licencja[5],tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.licencja[6],tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.licencja[7]};
		local ramka_z_licencja='<div style="margin-left:0px;padding:3px;">'..p.Wstep_do_licencji(frame)..'</div>';
	  menu_z_licencja='{{Tabela nawigacyjna|styl=width:100%;|tytuł=<div style="font-size:1.1em;text-align:left;">Licencja</div>|spis='..ramka_z_licencja..'|funkcja=StatycznaWikitabelowaListaMenu}}';
	else
		return nil;
	end; 
	local frame=mw.getCurrentFrame();
  local rozwiniety_wikikod=frame:preprocess(menu_z_licencja);
  return rozwiniety_wikikod;
 else
  return nil;
 end;
end;
function p.PierwszaStrona(frame)
	local prawe_menu="";
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	if(parametry_modul.CzyTak(frame.args[1]))then 
		prawe_menu='<div style="margin-top:5px;font-size:1.9em;line-height:25px;text-align:left;">'..p.NazwaModolu()..'</div><hr/>';
  end;
	if(parametry_modul.CzyTak(frame.args[2]))then 
		 local licencja=p.Licencja();
		 if(licencja~=nil)then
		 	prawe_menu=prawe_menu..licencja;
		 else
  		local obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
 	  	local uchwyt_strony=mw.title.getCurrentTitle();
 	  	local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 	  	local nazwa_przestrzeni_nazw_strony=require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENI"]();
 	  	local element_zdania_kategorii=(nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "w artykułach głównych, książek" 
 	  	      or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "w artykułach głównych, książek dla dzieci" 
 	  	      	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User)and "na stronach głównych, książek użytkowników" 
 	  	      	 	or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks)and "na stronach głównych, książek brudnopisu projektu" 
 	  	      	 	  or "na stronach głównych, książek")));
 	  	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Module:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;      	 	  
  		local kategoria_braku_licencji=(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.korzystane_strona_glowna_nie_istnieje)and"[["..nazwy_np_modul.Category..": Brak licencji, "..element_zdania_kategorii.."]]" or "";
  		prawe_menu=prawe_menu..kategoria_braku_licencji;
	  end;
	end;
	if(parametry_modul.CzyTak(frame.args[3]))then 
		 local wykaz_artykulow=p.WykazModolow();
		 if(wykaz_artykulow~=nil)then
		 	prawe_menu=prawe_menu.."<hr/>"..wykaz_artykulow;
	  end;
	end;
	if(parametry_modul.CzyTak(frame.args[4]))then 
		 local spis_tresci=p.TOC();
		 if(spis_tresci~=nil)then
		 	prawe_menu=prawe_menu.."<hr/>"..spis_tresci;
	  end;
	end;
	return prawe_menu;
end;
function p.SpisTresci(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local args=frame and ((frame.getParent and(parametry_modul.CzyTak(frame.args["wyspecjalizowana"]) and frame or frame:getParent()) or frame).args or frame) or {};
  local brak=(args[1] and mw.ustring.match(args[1],"[|<>{}%[%]]") or nil) or (args[2] and mw.ustring.match(args[2],"[|<>{}%[%]]") or nil);
  if(brak~=nil)then
  	local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
  	local nazwa_przestrzeni_nazw_strony=require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENI"]();
 	  local element_zdania_kategorii=(nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów," 
 	      or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci," 
 	  	    or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User)and "stron użytkowników," 
 	  	    	or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks)and "stron brudnopisu projektu," 
 	  	    	  or "stron,")));
  	return "[["..nazwy_np_modul.Category..":Nazwy "..element_zdania_kategorii.." w spisach treści, zawierają niedozwolone znaki]]";
  end;
  local html_modul=require("Module:Html");
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local ksiazkowe_modul=require("Module:Książkowe");
  local nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](args[2]);
  local nazwa_ksiazki=ksiazkowe_modul["NazwaKsiążki"](args[2]);
  nazwa_ksiazki=html_modul.TransformacjaKlasyZnakowej(nazwa_ksiazki);
  local nazwa_artykulu=html_modul.TransformacjaKlasyZnakowej(args[1]);
  local nazwa_strony=(nazwa_artykulu=="")and nazwa_ksiazki or nazwa_ksiazki.."/"..nazwa_artykulu;
  local pelna_nazwa_strony=(nazwa_przestrzeni=="")and nazwa_strony or nazwa_przestrzeni..":"..nazwa_strony;
  local tekst_artykulu=p.SpreparowanyWikikodStrony(pelna_nazwa_strony);
  local nazwa_strony_artykulu=mw.ustring.gsub(mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"[^/]*$"),"_"," ");
  if(not tekst_artykulu)then
  	if(nazwa_artykulu~="")then
	  	return mw.ustring.rep("=",6).."<span style=\"color:red\">[["..pelna_nazwa_strony.."|"..nazwa_strony_artykulu.."]]</span>"..mw.ustring.rep("=",6);
	  else
	     return frame:getParent():preprocess("{{Błąd|Wywołano szablon z argumentem pierwszym pustym.}}");
	  end;
  else
    local dalsze_funkcje_modul=require("Module:StronicowyParser/DalszeFunkcje");
    local ulozenia_w_menu_spisu_tresci=dalsze_funkcje_modul.SpisTresciWstep(tekst_artykulu, pelna_nazwa_strony);	
    local twor_spisu_tresci="";
	  twor_spisu_tresci=mw.ustring.rep("=",6).."[["..pelna_nazwa_strony.."|"..nazwa_strony_artykulu.."]]"..mw.ustring.rep("=",6);
	  if(ulozenia_w_menu_spisu_tresci~=nil)then
	  	 local pelna_nazwa_ksiazki=((nazwa_przestrzeni=="")and nazwa_ksiazki or nazwa_przestrzeni..":"..nazwa_ksiazki);
     for licznik=1, #ulozenia_w_menu_spisu_tresci do
 	    twor_spisu_tresci=twor_spisu_tresci.."\n"..mw.ustring.rep("#",ulozenia_w_menu_spisu_tresci[licznik][2])
 	       .."[["..ulozenia_w_menu_spisu_tresci[licznik][1][1].."|"..ulozenia_w_menu_spisu_tresci[licznik][1][2].."]]";
     end;
    end;
    return twor_spisu_tresci;
  end;
end;
function IteratorFunkcja()
	local obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
	local tabela_wypowiedzi=obiekty_modul.tablica_obiektow;
	local licznik=1;
	return function()
		local tabela_obiektu=tabela_wypowiedzi[licznik];
		if(not tabela_obiektu)then return nil;end;
		local wartosc1=mw.ustring.gsub(tabela_obiektu[1],"%d+$","");
		local wartosc2=tabela_obiektu[4];
		licznik=licznik+1;
		return wartosc1,wartosc2;
	end;
end;
local iterator=IteratorFunkcja();
for nazwa_obiektu,czesc_nazwy_funkcji in iterator do
	p["Numer"..czesc_nazwy_funkcji] = function(frame)
		local dalsze_funkcje2_modul=require("Module:StronicowyParser/DalszeFunkcje2");
		return dalsze_funkcje2_modul.NumerObiektu(frame,nazwa_obiektu);
	end;
end;
p["AnalizujSzablonemStronicowymArtykuł"]=function(frame)
	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
  return "";
end;
function p.formatowanie()
	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
	return tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.formatowanie;
end;
function p.WstawKategorie(frame)
 local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
 if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then return "";end;
 local nazwa_przestrzeni_nazw_strony=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
 local nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
 local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 local obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
 local pf=frame:getParent();
 local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
 local nazwa_szablonu_rodzica=frame.args[2] or pf.args["nazwa szablonu rodzica"] or techniczne_modul.NazwaSzablonu(pf:getTitle());
 nazwa_szablonu_rodzica=mw.ustring.gsub(nazwa_szablonu_rodzica,"%d+$","");
 local ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie1=nazwa_szablonu_rodzica..":"..frame.args[1];
 local lancuch_znakow="";
 local ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie2=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie;
 if(ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie1==ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie2)then
 	  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	  local strony_z_wielkiej_litery,strony_z_malej_litery;
 	  if(nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)then
 	   	strony_z_wielkiej_litery="Artykuły";
 	  	strony_z_malej_litery="artykułów";
 	  elseif(nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)then
 	  	strony_z_wielkiej_litery="Artykuły dla dzieci,";
 	  	strony_z_malej_litery="artykułów dla dzieci";
 	  elseif((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User)and(mw.ustring.match(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki,"^[^/]+/(.*)$")))then
 	  	strony_z_wielkiej_litery="Strony użytkowników,";
 	  	strony_z_malej_litery="stron użytkowników";
 	  elseif((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks)and(mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"^%s*[Bb]rudnopis/[^/]+/(.*)$")))then
 	  	strony_z_wielkiej_litery="Strony brudnopisu projektu,";
 	  	strony_z_malej_litery="stron brudnopisu projektu";
 	  else
 	  	strony_z_wielkiej_litery="Strony niepodręcznikowe";
 	  	strony_z_malej_litery="stron niepodręcznikowych";
 	  end;
 	  local latki_modul=require("Module:Łatki");
 	  for _,element_w_podtablicy_kategorii_bledow in pairs(obiekty_modul.tablica_obiektow)do
 	  	local wartosc_elementu_pierwszego=mw.ustring.gsub(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[1],"%d+$","");
 	  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[wartosc_elementu_pierwszego])then
       if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[wartosc_elementu_pierwszego]==0)then
          lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." "..latki_modul.Z(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]).." "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]..((mw.ustring.match(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6],"[%s_]+"))and "," or "").." ze złymi uchwytami]]";
       end;
  		end;
  		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_doloczonych_stron[wartosc_elementu_pierwszego])then
       for nazwa_przestrzeni,element_w_podtablicy_kategorii_bledow2 in pairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_doloczonych_stron[wartosc_elementu_pierwszego]) do
       	for nazwa_ksiazki,_ in pairs(element_w_podtablicy_kategorii_bledow2)do
       		if((nazwa_przestrzeni==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)and(nazwa_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki))then
          	lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z dołączonymi innymi stronami, w książkach, "..latki_modul.Z(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]).." "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]..((mw.ustring.match(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6],"[%s_]+"))and ", " or " ").."ze złymi uchwytami]]";
          else
          	lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z dołączonymi ".. ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Main)and "artykułami, " 
  		                      or((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułami dla dzieci, " 
  		                        or (((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.User)and(mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"^[^/]+/(.*)$"))) and "stronami użytkowników, "
  		                        	 or (((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikibooks)and(mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"^%s*[Bb]rudnopis/[^/]+/(.*)$"))) and "stronami brudnopisu projektu, "
  		                           or "stronami niepodręcznikowymi, ")))).."w innych książkach, "..latki_modul.Z(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]).." "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]..((mw.ustring.match(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6],"[%s_]+"))and ", " or " ").."ze złymi uchwytami]]";
          end;
  		  end;
       end;
  		end;
 	  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron["Link"..wartosc_elementu_pierwszego])then
       if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron["Link"..wartosc_elementu_pierwszego]==0)then
          lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." ze złymi uchwytami do "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[7].."]]";
       end;
  		end;
  			if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[wartosc_elementu_pierwszego][1])then
       if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[wartosc_elementu_pierwszego][1]==0)then
          lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z pustymi uchwytami w odnośnikach do "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[7].."]]";
       end;
  		end;
 	  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[wartosc_elementu_pierwszego][2])then
       if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[wartosc_elementu_pierwszego][2]==0)then
          lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z pustymi nazwami artykułów w odnośnikach do "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[7].."]]";
       end;
  		end;
 	  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[wartosc_elementu_pierwszego][3])then
       if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[wartosc_elementu_pierwszego][3]==0)then
          lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z pustymi nazwami książek w odnośnikach do "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[7].."]]";
       end;
  		end;
 	  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.brak_uchwytu[wartosc_elementu_pierwszego])then
       if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.brak_uchwytu[wartosc_elementu_pierwszego]==0)then
          lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z odnośnikami, z brakiem uchwytu, do "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[7].."]]";
       end;
  		end;
 	  end;
  	if((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_stron)and((not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.do_korzystanych_stron_brak_spisow_tresci)and(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.korzystane_strona_glowna_nie_istnieje)))then 
      	lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": Brakujące spisy treści, do korzystanych "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and " artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and " artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and " stron użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and " stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron"))))..", w książkach]]";
  	end;
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.brakujace_spisy_tresci_do_doloczanych_stron)then
    	for nazwa_przestrzeni,element_w_podtablicy_kategorii_bledow in pairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.brakujace_spisy_tresci_do_doloczanych_stron)do
    		for nazwa_ksiazki,_ in pairs(element_w_podtablicy_kategorii_bledow)do
    			local czy_pomijaj=(parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.brak_spisow_tresci_do_doloczonych_ksiazek_na_ich_stronach_glownych,nazwa_przestrzeni)and parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.brak_spisow_tresci_do_doloczonych_ksiazek_na_ich_stronach_glownych[nazwa_przestrzeni],nazwa_ksiazki))or(parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.doloczone_strony_glowne_nie_istnieja,nazwa_przestrzeni)and parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.doloczone_strony_glowne_nie_istnieja[nazwa_przestrzeni],nazwa_ksiazki));

    			if(not czy_pomijaj)then
      				lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": Brakujące spisy treści, dołączonych do "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników"
  		                        	  or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron niepodręcznikowych"))))..", "..(((nazwa_przestrzeni==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)and(nazwa_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki)) and "stron w książkach" or (((element_w_podtablicy_kategorii_bledow==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci," 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników,"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu,"
  		                           or "stron")))).." w innych książkach")).."]]";
  		    end;
  		  end;
  		end;
  	end;
  	function Dodaj_kategorie_naglowkuj(zmienna_korzystane,zmienna_doloczone,czesc_nazwy_kategorii)
  		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[zmienna_korzystane])then 
  			if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[zmienna_korzystane]==0)then 
	  	  	  lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." "..czesc_nazwy_kategorii.."]]";
  		  end;	  		
  		end;
  	
  		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[zmienna_doloczone])then
    		for nazwa_przestrzeni,element_w_podtablicy_kategorii_bledow in pairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[zmienna_doloczone])do
    			for nazwa_ksiazki,_ in pairs(element_w_podtablicy_kategorii_bledow) do
      				lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..":"..strony_z_wielkiej_litery.." z dołączonymi "
      				..(
      					(nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Main)
      					   and "artykułami" 
      					   or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikijunior)
      					   	 and "artykułami dla dzieci,"
      					   	 or (((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.User)and(mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"^[^/]+/(.*)$")))
      					   	 	  and "stronami użytkowników,"
      					   	 	  or (((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikibooks)and(mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"^%s*[Bb]rudnopis/[^/]+/(.*)$")))
      					   	 	  	and "stronami brudnopisu projektu,"
      					   	 	  	or "stronami niepodręcznikowymi"
      					   	 	  	)
      					   	 	  )
      					   	 )
      					 )
      				.." "..czesc_nazwy_kategorii.."]]";
      		end;
  			end;
  		end;
  	end;
  	Dodaj_kategorie_naglowkuj("powtorka_naglowek_w_stronie_korzystanej","powtorka_naglowek_w_stronie_doloczonej","z wielokrotnymi użyciami szablonu nagłówka w jednym nagłówku")
  	Dodaj_kategorie_naglowkuj("naglowek_tekscie_rozdzialu_w_stronie_korzystanej","naglowek_tekscie_rozdzialu_w_stronie_doloczonej","z użyciami szablonu nagłówka w tekstach rozdziałów")
  	
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nieprawidlowe_nazwy_korzystanych_stron)then 
    	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nieprawidlowe_nazwy_korzystanych_stron==0)then
      	lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z nieprawidłowymi nazwami korzystanych stron]]";
    	end;
  	end;
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nieprawidlowe_nazwy_stron_doloczanych_do_stron)then 
    	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nieprawidlowe_nazwy_stron_doloczanych_do_stron==0)then
      	lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z nieprawidłowymi nazwami dołączonych stron]]";
    	end;
  	end;    
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.strona_nie_istnieje)then 
    	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.strona_nie_istnieje==0)then
      	lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z dołączonymi nieistniejącymi stronami]]";
    	end;
  	end;
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera)then 
    	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera==0)then
      	lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z błędami wewnętrznymi skryptów]]";
    	end;
  	end;
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.niedozwolone_znaki_w_spisach_tresci)then
  		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.niedozwolone_znaki_w_spisach_tresci==0)then
  			lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..":Nazwy "..strony_z_malej_litery..", w spisach treści zawierają niedozwolone znaki]]";
  		end;
  	end;
  	if((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.do_korzystanych_stron_brak_spisow_tresci)and(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.korzystane_strona_glowna_nie_istnieje))then
  		lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": Brak spisu treści, korzystanych "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron"))))..", do książek]]";
  	end;
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.korzystane_strona_glowna_nie_istnieje)then
  		lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": Nieistniejące strony główne, korzystanych "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron"))))..", książek]]";
  	end;
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.brak_spisow_tresci_do_doloczonych_ksiazek_na_ich_stronach_glownych)then
  		for nazwa_przestrzeni,element_w_podtablicy_kategorii_bledow in pairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.brak_spisow_tresci_do_doloczonych_ksiazek_na_ich_stronach_glownych)do
  			for nazwa_ksiazki,_ in pairs(element_w_podtablicy_kategorii_bledow)do
  				local czy_pomijaj=(parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.doloczone_strony_glowne_nie_istnieja,nazwa_przestrzeni_nazw)and parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.doloczone_strony_glowne_nie_istnieja[nazwa_przestrzeni_nazw],nazwa_ksiazki))or((nazwa_przestrzeni==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)and(nazwa_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki));
  		  		if(not czy_pomijaj)then
  						lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": Brak spisu treści, dołączonych do "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron niepodręcznikowych"))))..", do książek"..((element_w_podtablicy_kategorii_bledow==nazwy_np_modul.Main)and "" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikijunior)and " dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.User) and " użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikibooks) and " brudnopisu projektu"
  		                           or " innych")))).."]]";
  		    end;
  		  end;
  		end;
  	end;
	  if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.doloczone_strony_glowne_nie_istnieja)then
  		for nazwa_przestrzeni,element_w_podtablicy_kategorii_bledow in pairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.doloczone_strony_glowne_nie_istnieja)do
  			for nazwa_ksiazki,_ in pairs(element_w_podtablicy_kategorii_bledow)do
  				local czy_ta_sama_ksiazka=((nazwa_przestrzeni==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)and(nazwa_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki));
  		  	if(not czy_ta_sama_ksiazka)then
  						lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..nazwy_np_modul.Category..": Nieistniejące strony główne, dołączonych do "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron niepodręcznikowych"))))..", książek"..((element_w_podtablicy_kategorii_bledow==nazwy_np_modul.Main)and "" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikijunior)and " dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.User) and " użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikibooks) and " brudnopisu projektu"
  		                           or " innych")))).."]]";
  		    end;
  		  end;
  		end;
		end;
  end;
  return lancuch_znakow;
end;
function p.CzyStronaSubst(frame)
	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Module:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["CzyStronaSubst"])then
		return "tak";
	end;
	return "";
end;
return p;