Moduł:StronicowyParser

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p = {}
function p.SpreparowanyWikikodStrony(nazwa_modolu,bez_analizy_szablonowej)
  local stronicowyparser_dalszefunkcje=require("Module:StronicowyParser/DalszeFunkcje")
  return stronicowyparser_dalszefunkcje.SpreparowanyWikikodStrony(nil,nazwa_modolu,bez_analizy_szablonowej);
end;
p["TekstRozdziałuStrony"]=function(frame)
	local stronicowyparser_rozdzialy=require("Module:StronicowyParser/Rozdziały");
	return stronicowyparser_rozdzialy.TekstRozdzialuStrony(frame);
end;
p["KtóraSekcjaStrony"]=function(frame)
	local stronicowyparser_rozdzialy=require("Module:StronicowyParser/Rozdziały");
	return stronicowyparser_rozdzialy.KtoraSekcjaStrony(frame);
end;
p["ZwróćSekcjęNagłówkaStrony"]=function(frame)
	local stronicowyparser_rozdzialy=require("Module:StronicowyParser/Rozdziały");
	return stronicowyparser_rozdzialy.ZwrocSekcjeNaglowkaStrony(frame);
end;
p["NastępnyArtykuł"]=function(frame)
 local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
 stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
 stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryPudelkaKsiazki(frame);
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyArtykulowKsiazki(frame);
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return "(błąd)";end;

 local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args(frame);
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local nazwa=parametry_modul.CzyTak(args["nazwa"]);
 
 local nazwa_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul:NazwaArtykuluKsiazki(frame);
 
 local numer=tonumber(args[1]) or 0;
 local naglowek=parametry_modul.CzyTak(args["nagłówek"]);
 
 local nazwa_artykulu_z_naglowkiem_match=mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"^([^#]*)#.*$");
 local nazwa_artykulu_z_opcja_naglowek=(not naglowek) and nazwa_artykulu_z_naglowkiem_match or nazwa_artykulu;
 
 local nadstrona_artykulu=(numer>0) and stronicowyparser_potrzebne_modul.NazwaNadStrony(nazwa_artykulu,numer) or nil;
 
 local i=0;
 local tab_artykul={};
 for _,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
	if(tab_lista[2])then
 		for _,artykul_w_bazie_element in ipairs(tab_lista[2])do
 			local artykul_w_bazie;local artykul_bez_naglowka_w_bazie;local artykul_z_naglowkiem_w_bazie;
 			local czy_table=parametry_modul.TypeTable(artykul_w_bazie_element[1]);
 			if(czy_table)then
 				artykul_w_bazie=artykul_w_bazie_element[1][1];
 			else
 				artykul_w_bazie=artykul_w_bazie_element[1];
 			end;
 			local artykul_z_naglowkiem_w_bazie_match=mw.ustring.match(artykul_w_bazie,"^([^#]*)#.*$");
 			artykul_bez_naglowka_w_bazie=artykul_z_naglowkiem_w_bazie_match or artykul_w_bazie;
 			if(naglowek or not tab_artykul[artykul_bez_naglowka_w_bazie])then
 				if(not naglowek)then
 					tab_artykul[artykul_bez_naglowka_w_bazie]=true;
 				 end
 				if(not naglowek)then
 						artykul_z_naglowkiem_w_bazie=artykul_bez_naglowka_w_bazie;
 				else
 					artykul_z_naglowkiem_w_bazie=artykul_w_bazie;
 				end;
 				local numer_artykulu_w_bazie;
 				if(numer>0)then
					numer_artykulu_w_bazie=stronicowyparser_potrzebne_modul.PoziomAdresu(artykul_bez_naglowka_w_bazie);
				end;
		  	local function Nastepny()
		  		 if(not nazwa)then
        		return 	artykul_z_naglowkiem_w_bazie;
 	  				end;
 	  				if(czy_table)then
 	  					return artykul_w_bazie[1][2];
 	  				else
 	  					return 	artykul_z_naglowkiem_w_bazie;
 	  				end;
		  	end;
 	  			if(i==1)then 
 	  				if(numer>0)then
 	  					local nadstrona_artykulu_w_bazie=stronicowyparser_potrzebne_modul.NazwaNadStrony(artykul_bez_naglowka,numer);
 	  					if((numer==numer_artykulu_w_bazie)and(nadstrona_artykulu==nadstrona_artykulu_w_bazie))then
 	          	 return Nastepny();
 	  					end;
 	  				else
 	  					return Nastepny();
 	  				end;
 	  			else
 				  if((not naglowek)and(artykul_bez_naglowka_w_bazie==nazwa_artykulu_z_opcja_naglowek)
 				  	      or(((naglowek) and ((nazwa_artykulu_z_naglowkiem_match and artykul_z_naglowkiem_w_bazie_match)or(not nazwa_artykulu_z_naglowkiem_match and not artykul_z_naglowkiem_w_bazie_match)))
 				  	                      and (artykul_z_naglowkiem_w_bazie==nazwa_artykulu)
 				  	                      ))then
     	  		i=1;
     	  	end;
 				end;
 			end;
 		end;
 	end;
 end;
 if(i==1)then
 	  return "";
 end;
 return "(błąd)";
end;
p["PoprzedniArtykuł"]=function(frame)
 local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
 stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
 stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryPudelkaKsiazki(frame);
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyArtykulowKsiazki(frame);
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return "(błąd)";end;
 
 local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args(frame);
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local nazwa=parametry_modul.CzyTak(args["nazwa"]);
 
 local nazwa_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul:NazwaArtykuluKsiazki(frame);
 
 local numer=tonumber(args[1]) or 0;
 local naglowek=parametry_modul.CzyTak(args["nagłówek"]);
 
 local nazwa_artykulu_z_naglowkiem_match=mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"^([^#]*)#.*$")
 local nazwa_artykulu_z_opcja_naglowek=(not naglowek) and nazwa_artykulu_z_naglowkiem_match or nazwa_artykulu;
 
 local nadstrona_artykulu=(numer>0) and stronicowyparser_potrzebne_modul.NazwaNadStrony(nazwa_artykulu,numer) or nil;
 
 local artykul;
 local tab_artykul={};
 for _,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
	if(tab_lista[2])then
 		for _,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
 			local artykul_z_naglowkiem_w_bazie;local artykul_bez_naglowka_w_bazie;
 			local czy_table=parametry_modul.TypeTable(artykul_w_bazie[1]);
 			if(czy_table)then
 				artykul_z_naglowkiem_w_bazie=artykul_w_bazie[1][1];
 			else
 				artykul_z_naglowkiem_w_bazie=artykul_w_bazie[1];
 			end;
 			local artykul_z_naglowkiem_w_bazie_match=mw.ustring.match(artykul_z_naglowkiem_w_bazie,"^([^#]*)#.*$")
 			artykul_bez_naglowka_w_bazie=artykul_z_naglowkiem_w_bazie_match or artykul_z_naglowkiem_w_bazie;
 			if(naglowek or not tab_artykul[artykul_bez_naglowka_w_bazie])then
 				if(not naglowek)then
 					tab_artykul[artykul_bez_naglowka_w_bazie]=true;
 				end;
 				if((not naglowek)and(artykul_bez_naglowka_w_bazie==nazwa_artykulu_z_opcja_naglowek)
 						       or(((naglowek) and ((nazwa_artykulu_z_naglowkiem_match and artykul_z_naglowkiem_w_bazie_match)or(not nazwa_artykulu_z_naglowkiem_match and not artykul_z_naglowkiem_w_bazie_match)))and(artykul_z_naglowkiem_w_bazie==nazwa_artykulu)))then
 					if(not artykul)then return "";end;
 					local czy_table_artykul=parametry_modul.TypeTable(artykul);
 					if(czy_table_artykul)then
 						if(not nazwa)then 
 							if(naglowek)then
	 							return artykul[1];
 							end;
 							artykul,_=mw.ustring.gsub(artykul[1],"^([^#]+)#(.*)$","%1");
 							return artykul;
 						else
 							return artykul[2];
 						end;
 					else
 					  if(naglowek)then
	 						return artykul;
 						end;
 						artykul,_=mw.ustring.gsub(artykul,"^([^#]+)#(.*)$","%1");
 						return artykul;
 					end;
 				end
 				if(numer>0)then
					local numer_artykulu_poprzedni=stronicowyparser_potrzebne_modul.PoziomAdresu(artykul_bez_naglowka_w_bazie);
					local nadstrona_artykulu_w_bazie=stronicowyparser_potrzebne_modul.NazwaNadStrony(artykul_bez_naglowka_w_bazie,numer);
 					if((numer==numer_artykulu_poprzedni)and(nadstrona_artykulu==nadstrona_artykulu_w_bazie))then
 						artykul=artykul_w_bazie[1];
 					end;
		  	else
		  		artykul=artykul_w_bazie[1];
 				end;
 			end;
 		end;
 	end;
 end;
 return "(błąd)";
end; 
p["PoziomNazwyArtykułu"]=function(frame)
 local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
 stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
 stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryPudelkaKsiazki(frame);
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyArtykulowKsiazki(frame);
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return "(błąd)";end;
 
 local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args(frame);
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local nazwa=parametry_modul.CzyTak(args["nazwa"]);
 
 local nazwa_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul:NazwaArtykuluKsiazki(frame);
 return stronicowyparser_potrzebne_modul.PoziomAdresu(nazwa_artykulu);
end;
p["PierwszyArtykuł"]=function(frame)
 local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
 stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
 stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryPudelkaKsiazki(frame);
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyArtykulowKsiazki(frame);
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return "(błąd)";end;
 
 local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args(frame);
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local nazwa=parametry_modul.CzyTak(args["nazwa"]);
 local naglowek=parametry_modul.CzyTak(args["nagłówek"]);
 
 for _,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
	if(tab_lista[2])then
 		for _,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
 			if(not nazwa)then
 	  			local artykul=parametry_modul.TypeTable(artykul_w_bazie[1]) and artykul_w_bazie[1][1] or artykul_w_bazie[1];
 	  		  return (not naglowek) and mw.ustring.gsub(artykul,"^([^#]*)#(.*)$","%1") or artykul;
 	  		else
 	  			return parametry_modul.TypeTable(artykul_w_bazie[1]) 
 	  			      and artykul_w_bazie[1][2] 
 	  			       or ((not naglowek) and mw.ustring.gsub(artykul_w_bazie[1],"^([^#]*)#(.*)$","%1") or artykul_w_bazie[1]);
 	  		end;
 		end;
 	end;
 end;
end;
p["OstatniArtykuł"]=function(frame)
 local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
 stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
 stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryPudelkaKsiazki(frame);
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyArtykulowKsiazki(frame);
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return "(błąd)";end;
 
 local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args(frame);
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local nazwa=parametry_modul.CzyTak(args["nazwa"]);
 local naglowek=parametry_modul.CzyTak(args["nagłówek"]);
 
 local ostatni_artykul;
 for _,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
	if(tab_lista[2])then
 		for _,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
 			if(not nazwa)then
 	  			ostatni_artykul=parametry_modul.TypeTable(artykul_w_bazie[1]) and artykul_w_bazie[1][1] or artykul_w_bazie[1];
 	  		else
 	  			ostatni_artykul=parametry_modul.TypeTable(artykul_w_bazie[1]) and artykul_w_bazie[1][2] or artykul_w_bazie[1];
 	  		end;
 		end;
 	end;
 end;
 if(ostatni_artykul)then 
 	 return (not naglowek) and mw.ustring.gsub(ostatni_artykul,"^([^#]*)#(.*)$","%1") or ostatni_artykul;
 end;
 return "(błąd)";
end;
p["PomiędzyArtykuł"]=function(frame)
  local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
  local val=stronicowyparser_potrzebne_modul:ObliczeniaInformacje(frame);
  if(not val)then return "(błąd)";end;
  local element=stronicowyparser_potrzebne_modul:PomiedzyArtykul(frame) or nil;
  if(not element)then return "(błąd)";end;
   
  local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args(frame);
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local nazwa=parametry_modul.CzyTak(args["nazwa"]);
 
  local czy_table=parametry_modul.TypeTable(element);
  local element=czy_table and element[1] or element;
 
  if(not nazwa)then return (not naglowek) and mw.ustring.gsub(element,"^([^#]*)#(.*)$","%1") or element;end;
  return czy_table and element[2] or ((not naglowek) and mw.ustring.gsub(element,"^([^#]*)#(.*)$","%1") or element);
end;
p["LosowyArtykuł"]=function(frame)
  local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
  local val=stronicowyparser_potrzebne_modul:ObliczeniaInformacje(frame);
  if(not val)then return "(błąd)";end;
  local element=stronicowyparser_potrzebne_modul:LosowyArtykul(frame);
  if(not element)then return "(błąd)";end;
    
  local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args(frame);
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local nazwa=parametry_modul.CzyTak(args["nazwa"]);

  local czy_table=parametry_modul.TypeTable(element);
  local element=czy_table and element[1] or element;
  
  if(not nazwa)then return mw.ustring.gsub(element,"^([^#]*)#(.*)$","%1") or element;end;
  return czy_table and element[2] or mw.ustring.gsub(element,"^([^#]*)#(.*)$","%1") or element;
end;
local function PobiezNumerLubNazweNaglowka(frame,__FUNKCJA,typ)
 local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
 stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
 stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryPudelkaKsiazki(frame);
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyArtykulowKsiazki(frame);
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return "(błąd)";end;
 
 local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args(frame);
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local poziomowo=parametry_modul.CzyTak(args["poziomowo"]);
 
 local ktory=(tonumber(args["który"]) or 1);
 
 local parametr_pierwszy_szablonu=typ and ((not poziomowo) and (tonumber(args[1]) or 1) or args[1]) or args[1];
 
 if(not typ)then
		parametr_pierwszy_szablonu,_=mw.ustring.gsub(parametr_pierwszy_szablonu,"^[%s_]+","");
		parametr_pierwszy_szablonu,_=mw.ustring.gsub(parametr_pierwszy_szablonu,"[%s_]+$","");
		parametr_pierwszy_szablonu,_=mw.ustring.gsub(parametr_pierwszy_szablonu,"[%s_]+"," ");
 end;
 
 local HNumer=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 local HNumer_2=nil;
 local tab_numer_2=nil;
 local tab_numer={};
 local i=(not poziomowo) and 0 or nil;
 
 local i_2=nil;
 
 local juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci=nil;
 local juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci=nil;
 
 local stronicowyparser_obiekty=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
 local tab_rozdzialow_glownych_spisow_tresci_ksiazek=stronicowyparser_obiekty.tab_rozdzialow_glownych_spisow_tresci_ksiazek;
 local tab_rozdzialow_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_glownych_ksiazek=stronicowyparser_obiekty.tab_rozdzialow_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_glownych_ksiazek;
 
 local poziom_spisu_tresci=nil;
 
 local pierwszy_dodatni_spis_tresci=nil;
 
 for _,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
    local rozdzial=tab_lista[1][1];
    local poziom_rozdzialu=tab_lista[1][2];
    if(poziom_rozdzialu>0)then
    	  
    	  local czy_nie_ten_rozdzial=nil;
    	  
    	  local czy_jest_teraz_spis_tresci=tab_rozdzialow_glownych_spisow_tresci_ksiazek[rozdzial];local czy_nie_ten_rozdzial;
    	  if((not juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci)and(not juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci)and(czy_jest_teraz_spis_tresci))then
    			poziom_spisu_tresci=poziom_rozdzialu;
    			juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci=true;
    			czy_nie_ten_rozdzial=tab_rozdzialow_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_glownych_ksiazek[rozdzial];
    		elseif((not juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci)and(juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci))then
    			if((poziom_spisu_tresci<poziom_rozdzialu))then
    				czy_nie_ten_rozdzial=false;
    			else
    				juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci=true;
    				czy_nie_ten_rozdzial=tab_rozdzialow_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_glownych_ksiazek[rozdzial];
    			end;
    		else
    			local juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci=nil;
					local juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci=nil;
    			czy_nie_ten_rozdzial=tab_rozdzialow_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_glownych_ksiazek[rozdzial];
    		end;
    		
    		if(not czy_nie_ten_rozdzial)then
    			if(poziomowo)then
    				local hnumer=HNumer(poziom_rozdzialu);
    				if(#tab_numer<hnumer)then
    					for i=#tab_numer+1,hnumer,1 do
    						table.insert(tab_numer,1);
    					end;
    				elseif(#tab_numer>hnumer)then
    					for i=#tab_numer, hnumer+1,-1 do
    						table.remove(tab_numer,i);
    					end;
    					tab_numer[#tab_numer]=tab_numer[#tab_numer]+1;
    				else
    					tab_numer[#tab_numer]=tab_numer[#tab_numer]+1;
    				end;
    				----
    				local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,tab_numer,ktory,parametr_pierwszy_szablonu,rozdzial);
    					----
    				if(wartosc)then return wartosc;end;
    				----
    				if((czy_jest_teraz_spis_tresci)and(not pierwszy_dodatni_spis_tresci))then
    					HNumer_2=HNumer;
    					HNumer=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    					tab_numer_2=tab_numer;
    					tab_numer={};
    					pierwszy_dodatni_spis_tresci=true;
    				elseif((pierwszy_dodatni_spis_tresci)and(poziom_spisu_tresci>=poziom_rozdzialu))then
    					HNumer=HNumer_2;
    					HNumer_2=nil;
  	  				tab_numer=tab_numer_2;
	    				tab_numer_2=nil;
	    				pierwszy_dodatni_spis_tresci=false;
    				end;
    			else
    				i=i+1;
    				----
    				local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,tab_numer,ktory,parametr_pierwszy_szablonu,rozdzial);
    				---
    				if(wartosc)then return wartosc;end;
    				---
    				if((czy_jest_teraz_spis_tresci)and(not pierwszy_dodatni_spis_tresci))then
							i_2=i;
							i=0;
							pierwszy_dodatni_spis_tresci=true;
    				elseif((pierwszy_dodatni_spis_tresci)and(poziom_spisu_tresci>=poziom_rozdzialu))then
							i=i_2;
							i_2=nil;
							pierwszy_dodatni_spis_tresci=false;
    				end;
    			end;
    		end;
    	end;
	 end;
end;
p["PobierzNumerNagłówka"]=function(frame)
	local s=1;
	local function __FUNKCJA(poziomowo,i,tab_numer,ktory,naglowek,rozdzial)
		if(naglowek==rozdzial)then
			if(s==ktory)then
				if(poziomowo)then
					if(#tab_numer==0)then return;end;
					return table.concat(tab_numer,".");
				else
 					return i;
				end;
			end;
			s=s+1;
		end;
	end;
	return PobiezNumerLubNazweNaglowka(frame,__FUNKCJA,false);
end;
p["PobierzNazwęNagłówka"]=function(frame)
	local s=1;
	local function __FUNKCJA(poziomowo,i,tab_numer,ktory,numer,rozdzial)
		if(poziomowo)then
			if(#tab_numer==0)then return;end;
			if(numer==table.concat(tab_numer,"."))then
				if(s==ktory)then
					return rozdzial;
				else
					s=s+1;
				end;
			end;
		elseif(numer==i)then
			if(s==ktory)then
 				return rozdzial;
 			else
 				s=s+1;
 			end;
		end
	end;
	return PobiezNumerLubNazweNaglowka(frame,__FUNKCJA,true);
end;
local function PobierzNumerLubNazweArtykulu(frame,__FUNKCJA,typ)
 local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
 stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
 stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryPudelkaKsiazki(frame);
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyArtykulowKsiazki(frame);
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return "(błąd)";end;
 
 local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args(frame);
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local naglowek=parametry_modul.CzyTak(args["nagłówek"]);
 
 local tab_artykul=(not naglowek)and {} or nil;
  
 local poziomowo=parametry_modul.CzyTak(args["poziomowo"]);
 local tab_poziomowo={};
 local tab_poziomowo_1={};
 local tab_poziomowo_2={};
 
 local html_modul=require("Module:Html");
 
 local pierwszy_parametr_szablonu=args[1] and (typ and ((not poziomowo) and (tonumber(args[1]) or 1) or args[1]) 
                            or ((not naglowek) and mw.ustring.gsub(html_modul["PoprawAdresNagłówkaStronyAdresu"](html_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](args[1])),"^([^#]*)#(.*)$","%1") or html_modul["PoprawAdresNagłówkaStronyAdresu"](html_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](args[1])))
                        )
                       or (typ and 1 or "Przykładowy artykuł");
 
 local ktory=(tonumber(args["ktory"]) or 1);
 
 local i=(not poziomowo) and 1 or nil;
 
 local stronicowyparser_obiekty=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
 local tab_rozdzialow_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_glownych_ksiazek=stronicowyparser_obiekty.tab_rozdzialow_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_glownych_ksiazek;
 
 local tab_rozdzialow_glownych_spisow_tresci_ksiazek=stronicowyparser_obiekty.tab_rozdzialow_glownych_spisow_tresci_ksiazek;
 
 --local HNumer=poziomowo and stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer() or nil;
 local HNumerPoziomow_4=nil--poziomowo and stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer() or nil;
 local HNumerPoziomow_3=nil
 local HNumerPoziomow_2=nil;
 local HNumerPoziomow_1=nil;
 
 local HNumerPoziomow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 local HNumerPoziomowNaglowkow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 
 local HNumerPoziomowNaglowkow_1=nil;
 local HNumerPoziomowNaglowkow_2=nil;
 --local HNumerPoziomowInnychNaglowkow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 
 local tab_numer=poziomowo and {} or nil;
 tab_numer_1=nil;
 tab_numer_3=nil
 tab_numer_4=nil;--poziomowo and {} or nil;
 
 local spis=false;
 local czy_poziom_spisu_tresci=nil;
 
 local pierwszy_dodatni_naglowek=nil;
 local pierwszy_ujemny_naglowek=nil;
 
 
 local pierwszy_poziom=nil;
 
 local juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci=nil;
 local juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci=nil;
 local poprzedni_poziom_znakowy_rozdzialu=nil;
 local poprzedni_tab_poziomowo=nil;
 
 local poziom_pierwszego_dodatniego_naglowka=0;
 local poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka=0;
 
 local poziom_zerowego_naglowka=0;
 
 local poziom_spisu_tresci_naglowka=0;
 
 local numer_poziomu=nil;
 
 local ostatni_rozdzial_dodatni=nil;
 local pierwszy_rozdzial_dodatni=nil;
 
 local glowny_dodatni_rozdzial=nil;
 local glowny_ujemny_rozdzial=nil;
 
 local spis_tresci=nil;
 
 local poziom_pierwszego_ujemnego_spisu_tresci=nil;
 
 local ostatnie_m_rozdzialu_dodatniego=nil;
 
 for m,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
 	local tab_poprzedni_artykul_w_bazie=nil;
 	local rozdzial;
 	local poziom_rozdzialu;
 	local poziom_znakowy_rozdzialu=nil;
 	
	if(poziomowo)then
    poziom_rozdzialu=tab_lista[1][2];
    rozdzial=tab_lista[1][1];
    tab_poziomowo={};
    
    local czy_jest_teraz_spis_tresci=tab_rozdzialow_glownych_spisow_tresci_ksiazek[rozdzial];local czy_nie_ten_rozdzial;
    if((not juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci)and(not juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci)and(czy_jest_teraz_spis_tresci))then
    	poziom_spisu_tresci=poziom_rozdzialu;
    	juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci=true;
    	czy_nie_ten_rozdzial=tab_rozdzialow_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_glownych_ksiazek[rozdzial];
    elseif((not juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci)and(juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci))then
    	if((poziom_spisu_tresci<poziom_rozdzialu))then
    		czy_nie_ten_rozdzial=false;
    	else
    		juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci=true;
    		czy_nie_ten_rozdzial=tab_rozdzialow_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_glownych_ksiazek[rozdzial];
    	end;
    else
    	 czy_nie_ten_rozdzial=tab_rozdzialow_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_glownych_ksiazek[rozdzial];
    end;
    
    --if(not czy_nie_ten_rozdzial)then
    	poprzedni_poziom_znakowy_rozdzialu=poziom_znakowy_rozdzialu;
    	poziom_znakowy_rozdzialu=poziom_rozdzialu;
      poziom_rozdzialu=math.abs(poziom_rozdzialu);
      if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then
      	
      	poziom_pierwszego_ujemnego_spisu_tresci=nil;
      	poprzedni_tab_poziomowo=nil;
      	
      	poziom_zerowego_naglowka=0;
      	
      	if(glowny_ujemny_rozdzial)then
      		HNumerPoziomow=HNumerPoziomow_4;
      		HNumerPoziomow_4=nil;
      		tab_numer=tab_numer_4;
      		poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka=nil;
      		glowny_ujemny_rozdzial=nil;
      	end;
      	if(pierwszy_ujemny_spis_tresci)then
      		HNumerPoziomow=HNumerPoziomow_2;
      		HNumerPoziomow_2=nil;
      		tab_numer=tab_numer_2;
      		tab_numer_2=nil;
      		pierwszy_ujemny_spis_tresci=nil;
      		czy_poziom_ujemny_spisu_tresci=nil;
      	end;
      	
      	if(not glowny_dodatni_rozdzial)then
      		if((juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci)and(not juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci)and(not czy_jest_teraz_spis_tresci)and(not spis_tresci))then
      			 numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_rozdzialu,1);
      			 spis_tresci=true;
      		else
      			if(not pierwszy_rozdzial_dodatni)then
      				pierwszy_rozdzial_dodatni=1;
      				numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_rozdzialu,1);
      			else
      				numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_rozdzialu);
      			end;
      		end;
      	else
      		numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_rozdzialu,1);
      		glowny_dodatni_rozdzial=false;
      	end;
      	ostatni_rozdzial_dodatni=poziom_rozdzialu;
      elseif(poziom_znakowy_rozdzialu<0)then
      	if(not glowny_ujemny_rozdzial)then
      		 --if((juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci)and(not juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci)and(not spis_tresci))then
      		--	 numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_rozdzialu,1);
      		--	 spis_tresci=true;
      		--else
      			numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_rozdzialu+(ostatni_rozdzial_dodatni or 0)+poziom_zerowego_naglowka);
      		--end;
      	else
      		numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_rozdzialu+(ostatni_rozdzial_dodatni or 0)+poziom_zerowego_naglowka,1);
      		glowny_ujemny_rozdzial=false;
      	end;
      else
      	if((m>1)or((m==1)and(not czy_jest_teraz_spis_tresci)))then
      		poziom_zerowego_naglowka=1;
      		numer_rozdzialu=HNumerPoziomow( 1 + (ostatni_rozdzial_dodatni or 0) + 0);
      		
      		poziom_znakowy_rozdzialu=-1;
      		poziom_rozdzialu=1;
      	else
      		poziom_zerowego_naglowka=0;
      		numer_rozdzialu=0;
      	end;
      end;
      
      local numer;
      if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then 
      	local numer=HNumerPoziomowNaglowkow(poziom_znakowy_rozdzialu);
      	--HNumerPoziomowInnychNaglowkow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
      elseif(poziom_znakowy_rozdzialu<0)then
      	--local numer=HNumerPoziomowInnychNaglowkow(-poziom_znakowy_rozdzialu);
      end;
       
      if((m>1)
    	  	 and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1])
    	  		and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][2])
    	  		  and(#tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][2]>0)
    	    			and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][2][#tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][2]][2]==0)
  		)then
  		  local lens_tab_numer=#tab_numer;
  		  local roznica=math.min(#poprzedni_tab_poziomowo+#tab_numer,numer_rozdzialu)-#tab_numer;
  		  roznica=((roznica>0) and roznica or 0);
    		for i=1,roznica,1 do
      			tab_numer[i+lens_tab_numer]=poprzedni_tab_poziomowo[i];
    		end;   
    	end;
      
      if((czy_jest_teraz_spis_tresci)and(juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci))then 
      	if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then
      		poziom_spisu_tresci_naglowka=poziom_rozdzialu;
      	else
      		poziom_pierwszego_ujemnego_spisu_tresci=poziom_rozdzialu;
      	end;
      end;
    	
    	if(poziom_rozdzialu>0)then
    		if((((czy_poziom_dodatni_spisu_tresci)and(poziom_znakowy_rozdzialu>0))or((czy_poziom_ujemny_spisu_tresci)and(poziom_znakowy_rozdzialu<0)))
    				and(poziom_spisu_tresci)and(poziom_spisu_tresci>=poziom_rozdzialu)
    		)then
    			if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then
    				tab_numer=tab_numer_1;
    				tab_poziomowo={};
    				poziom_spisu_tresci=nil;
    				HNumerPoziomow=HNumerPoziomow_1;
    				HNumerPoziomowNaglowkow=HNumerPoziomowNaglowkow_1;
    				czy_poziom_dodatni_spisu_tresci=false;
    			elseif(poziom_znakowy_rozdzialu<0)then
    				tab_numer=tab_numer_2;
    				tab_poziomowo={};
    				poziom_spisu_tresci=nil;
    				HNumerPoziomow=HNumerPoziomow_2;
    				HNumerPoziomowNaglowkow=HNumerPoziomowNaglowkow_2;
    				czy_poziom_ujemny_spisu_tresci=false;
    				pierwszy_ujemny_spis_tresci=nil;
    			end;
    		end;
    		local hnumer=numer_rozdzialu;

    		if(poprzedni_tab_poziomowo)then
    			local lens=math.min(#poprzedni_tab_poziomowo,hnumer-#tab_numer);
    			local len_tab_numer=#tab_numer;
    			for i=1,lens,1 do
    			 	tab_numer[len_tab_numer+i]=poprzedni_tab_poziomowo[i];
    			end;
    		end;
    		if(#tab_numer<hnumer)then
    			for i=#tab_numer+1,hnumer,1 do
    				table.insert(tab_numer,1);
    			end;
    		elseif(#tab_numer>hnumer)then
    			for i=#tab_numer, hnumer+1,-1 do
    				table.remove(tab_numer,i);
    			end;
    			tab_numer[#tab_numer]=(tab_numer[#tab_numer] or 0) + 1;
    		else
    			tab_numer[#tab_numer]=(tab_numer[#tab_numer] or 0) + 1;
    		end;
    	else
    		--[[if(poziom_rozdzialu==0)then
    			if(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1])then
    		  	if(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2]>0)then
    		      tab_numer={0,};
    		  	elseif(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2]<0)then
  		    		tab_numer={};
    		    end;
    		   else  	 
    				tab_numer={};
    			end;
    		end;]]
    	end;
    --end;
    if((czy_jest_teraz_spis_tresci)and(((not pierwszy_dodatni_spis_tresci)and(poziom_znakowy_rozdzialu>0))or((not pierwszy_ujemny_spis_tresci)and(poziom_znakowy_rozdzialu<0))))then
    	if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then
    		tab_poziomowo_1=tab_poziomowo;
    		tab_poziomowo={};
    		czy_poziom_dodatni_spisu_tresci=true;
    	
    		HNumerPoziomow_1=HNumerPoziomow;
    		HNumerPoziomow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    	
    		HNumerPoziomowNaglowkow_1=HNumerPoziomowNaglowkow;
    		HNumerPoziomowNaglowkow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    
    		tab_numer_1=tab_numer;
    		tab_numer={};
    		pierwszy_dodatni_spis_tresci=true;
    	elseif(poziom_znakowy_rozdzialu<0)then
    		tab_poziomowo_2=tab_poziomowo;
    		tab_poziomowo={};
    		czy_poziom_ujemny_spisu_tresci=true;
    	
    		HNumerPoziomow_2=HNumerPoziomow;
    		HNumerPoziomow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    	
    		HNumerPoziomowNaglowkow_2=HNumerPoziomowNaglowkow;
    		HNumerPoziomowNaglowkow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    
    		tab_numer_2=tab_numer;
    		tab_numer={};
    		pierwszy_ujemny_spis_tresci=true;
    	end;
    end;
    local function OTakimSamymLubMniejszymPoziomie(m)
    	if(poziom_rozdzialu==0)then return true;end;
    	local lens=parametry_modul["LiczbaElementówNumerowanychTablicy"](tab_lista_artykulow_w_ksiazce);
    	if(m==lens)then return true;end;
      if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then
    		for k=m+1,lens,1 do
    			if(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[k])then
    				if(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[k][1][2]>0)then
								if(math.abs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[k][1][2])<=poziom_rozdzialu)then
    			  			return true;
								end;
    			  end;
    			end;
    		end;
    	elseif(((m==1)or((tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1])and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][1][2]>0)))and(poziom_znakowy_rozdzialu<0))then
    				for k=m+1,lens,1 do
    					if(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[k])then
    						if(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[k][1][2]<0)then
									if(math.abs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[k][1][2])<=poziom_rozdzialu)then
    			  				return true;
									end;
  			  			else
  			  				break;
    						end;
    					end;
    				end;
    	else
    		return true;
    	end;
    end;
 --   if(not czy_nie_ten_rozdzial)then
  		if((tab_lista[2])
    			and(tab_lista[2][1])
    	  		and(tab_lista[2][1][2]==0)
    	  			and(not tab_lista[2][1][4])
    	    			and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1])
    	    			  and(((poziom_znakowy_rozdzialu>0)
    							and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2]>0)
    		  					and(math.abs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2])>poziom_rozdzialu)
    		  				)or(
    		  					((poziom_znakowy_rozdzialu<0)
    									and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2]<0)
    		  							and(math.abs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2])>poziom_rozdzialu)
    		  				)
    		  				)or(
    		  					(poziom_znakowy_rozdzialu==0)and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2]~=0)
    		  				))
    	)then
    			if(m==1)then
    				 tab_numer={0,}
    			else
    		 		 table.insert(tab_numer,0);
    			end;
  		elseif((m==1)and(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1]))then
    		 tab_numer={};
  		elseif((poziomowo)and(m==1)and(poziom_znakowy_rozdzialu==0)and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1])and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2]<0))then
  	  	 tab_numer={};
  		elseif((poziomowo)and(m==1)and(poziom_znakowy_rozdzialu==0)and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1])and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2]>0))then
  			tab_numer={0,}
    	elseif((poziomowo)and(m==2)and(poziom_znakowy_rozdzialu<0)and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1])and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][1][2]==0))then
    		local min=math.min(math.abs(numer_rozdzialu),#poprzedni_tab_poziomowo);
    		for i=#poprzedni_tab_poziomowo,min+1,-1 do
    			table.remove(poprzedni_tab_poziomowo,i)
    		end;
    		tab_numer=poprzedni_tab_poziomowo;
    		tab_numer[#tab_numer]=(tab_numer[#tab_numer] or 0)+1;
    	elseif((not czy_jest_teraz_spis_tresci)and(((not pierwszy_dodatni_naglowek)and(poziom_znakowy_rozdzialu>0))or((not pierwszy_ujemny_naglowek)and(poziom_znakowy_rozdzialu<0))))then
      	if(poziom_rozdzialu>0)then
    			if(not OTakimSamymLubMniejszymPoziomie(m))then
    				HNumerPoziomowNaglowkow_2=HNumerPoziomowNaglowkow;
    				HNumerPoziomowNaglowkow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    				
    				if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then
    					tab_numer_3=tab_numer;
	    				tab_numer={0,};
    				
    				  HNumerPoziomow_3=HNumerPoziomow;
    					HNumerPoziomow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    					
    					pierwszy_dodatni_naglowek=true;
    					poziom_pierwszego_dodatniego_naglowka=poziom_rozdzialu;
    					glowny_dodatni_rozdzial=true;
    				else
    					tab_numer_4=tab_numer;
    					tab_numer=parametry_modul["KopiujTabelęElementów"](tab_numer);
	    				tab_numer[#tab_numer]=0;
    				
    				  HNumerPoziomow_4=HNumerPoziomow;
    					HNumerPoziomow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    				
    					pierwszy_ujemny_naglowek=true;
    					poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka=poziom_rozdzialu;
    					glowny_ujemny_rozdzial=true;
    				end;
    			else
    				if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then pierwszy_dodatni_naglowek=true;else pierwszy_ujemny_naglowek=true;end;
    			end;
      	end;
    	elseif((czy_jest_teraz_spis_tresci)and(not czy_nie_ten_rozdzial))then
    		if((not spis)and(poziom_rozdzialu>0)
    			  and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1])
    			    and((
    		  			(poziom_znakowy_rozdzialu>0)	
    		  				and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2]>0)
    		    				and(math.abs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2])>poziom_rozdzialu)
    		      )or(
    		      	(poziom_znakowy_rozdzialu<0)
    		      		and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2]<0)
    		    					and(math.abs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2])>poziom_rozdzialu)
    		      ))
      	)then
    			tab_numer={0,};
    			spis=true;
      	end
    	elseif((tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1])
    		  and((
    		  	   (poziom_znakowy_rozdzialu>0)
    		  	    and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2]>0)
    			    	and(math.abs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2])>poziom_rozdzialu)
    			 )or(
    			   (poziom_znakowy_rozdzialu<0) 
    			  	and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2]<0)
    			    	 and(math.abs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2])>poziom_rozdzialu)
    			 ))
    	)then
    		table.insert(tab_numer,0);
    	end;
  --  end;
	end;
 	if(tab_lista[2])then
 		local HNumerArtykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 		local HNumerPoziomu=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    
    local czy_ostatni_naglowek=nil;

 		local czy_tytul_rozdzial=nil;local poprzedni_b=nil;local ile_odjac=0;
 		
 		local HNumerB=nil;

 		local poprzedni_poziom_artykulu=nil;
 		local czy_ma_elementy=nil;
 		for p,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
 			local artykul=artykul_w_bazie[1][1] or artykul_w_bazie[1];
			artykul=(not naglowek)and mw.ustring.gsub(artykul,"^([^#]*)#(.*)$","%1") or artykul;
			if(naglowek or not tab_artykul[artykul])then
				czy_ma_elementy=true;
				if(not naglowek)then
					tab_artykul[artykul]=true;
				end;
				local tab_artykul_w_bazie;
				
				if(poziomowo)then
					 local poziom_artykulu=artykul_w_bazie[2];
					 local function ToNumberPoziomArtykulu(poziom_artykulu)
					 	 local numer=tonumber(poziom_artykulu) or 1;
					 	 if(numer<1)then numer=1;end;
					 	 return numer;
					 end;
 				   poziom_artykulu=ToNumberPoziomArtykulu(poziom_artykulu);
 				   
 				   local poziom_poprzedni_artykulu=poziom_artykulu;
 				   local numer_poziomu=HNumerPoziomow(poziom_artykulu+(ostatni_rozdzial_dodatni or 0)+poziom_zerowego_naglowka);
 					 
 					 local prefix_poprzedni_poziom_artykulu=poprzedni_poziom_artykulu;
 					 
 					 if(p>1)then
 							local numer_poprzedni=tonumber(tab_lista[2][p-1][2]) or 1;
 							local id_poprzednie=tab_lista[2][p-1][4];
 							local numer=tonumber(tab_lista[2][p][2]) or 1;
 							local id=tab_lista[2][p][4];
 							if((numer_poprzedni==0)and(not id_poprzednie)and(not id)and(numer>0))then
 								if(#tab_numer>(HNumerPoziomowNaglowkow(0) or 0))then
 					 				tab_numer[#tab_numer]=(tab_numer[#tab_numer] or 0)+1;
 					 				tab_poziomowo={};
 					 			end;
 							end;
 					 end;
 					 local prefix_poziom_artykulu=poziom_artykulu;
					 local b=0;
					 local tab_artykul_w_bazie=mw.text.split(artykul,"/");
					 
					 if(tab_poprzedni_artykul_w_bazie)then
 							for c=1,#tab_artykul_w_bazie,1 do
					 			local podstrona_artykul=tab_artykul_w_bazie[c];
					 			local podstrona_nazwy_artykulu=tab_poprzedni_artykul_w_bazie[c];
					 			if(podstrona_artykul==podstrona_nazwy_artykulu)then
					 	 			b=b+1;
					 			end;
 							end;
 							if(poziom_znakowy_rozdzialu<0)then
 								if(#tab_numer~=0)then
 									if(poziom_rozdzialu==poziom_artykulu)then
 											local tab_numer2={};
 											for i=1,(HNumerPoziomowNaglowkow(0) or 0),1 do
 												tab_numer2[i]=tab_numer[i];
 											end;
 											local tab_poziomowo2={};
 											for i=(HNumerPoziomowNaglowkow(0) or 0)+1,#tab_numer,1 do
 												tab_poziomowo2[i-(HNumerPoziomowNaglowkow(0) or 0)]=tab_numer[i];
 											end;
 											local indeks=(((HNumerPoziomowNaglowkow(0) or 0)+1>#tab_numer) and 0 or (#tab_numer-(HNumerPoziomowNaglowkow(0) or 0)));
 											for i=1,numer_poziomu,1 do
 												tab_poziomowo2[i+indeks]=tab_poziomowo[i];
 											end;
 											tab_numer=tab_numer2;
 											tab_poziomowo=tab_poziomowo2;
 											--[[tab_poziomowo=tab_numer;
 											tab_numer={};]]
 											HNumerArtykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 											--local numer_poziomu=HNumerPoziomow(poziom_artykulu+(ostatni_rozdzial_dodatni or 0),#tab_poziomowo+1);
 									elseif(poziom_artykulu<=(poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka or 0))then
 										tab_poziomowo=tab_numer_4;
 										tab_numer={};
 										HNumerArtykulu=HNumerPoziomow_4;
 									elseif((poziom_artykulu>(poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka or 0))and(poziom_poprzedni_artykulu>(poziom_pierwszego_ujemnego_spisu_tresci or 0))and(poziom_artykulu<=(poziom_pierwszego_ujemnego_spisu_tresci or 0)))then
 										HNumerArtykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 										for i=#tab_poziomowo,numer_poziomu+1,-1 do
 											table.remove(tab_numer,i);
 										end;
 										tab_numer[#tab_numer]=(tab_numer[#tab_numer] or 0 ) + 1;
 										tab_poziomowo=tab_numer;
 										tab_numer={};
 									end;
 								end;
 							end;
 					 elseif(#tab_numer>numer_poziomu)then
					 		tab_poziomowo={};
					 		tab_poziomowo[1]=tab_numer[numer_poziomu];
					 		for i=#tab_numer,numer_poziomu,-1 do
					 			 table.remove(tab_numer,i);
					 		end;
 					 elseif(#tab_numer<=numer_rozdzialu) then
 					 		local numer_rozdzialu_dodatniego=(HNumerPoziomowNaglowkow(0) or 0);
 					 		if(numer_rozdzialu_dodatniego>0)then
 					 			if(#tab_numer>=numer_rozdzialu_dodatniego)then
					 				local tab_numer2={};
					 				for i=1,numer_rozdzialu_dodatniego,1 do
					 					tab_numer2[i]=tab_numer[i];
					 				end;
					 				tab_poziomowo={};
					 				for i=numer_rozdzialu_dodatniego+1,#tab_numer,1 do
					 					tab_poziomowo[i-numer_rozdzialu_dodatniego]=tab_numer[i];
					 				end;
					 				tab_numer=tab_numer2;
					 			end;
					 		end;
 					 end;
					 if(poprzedni_poziom_artykulu)then
					 		if(poprzedni_poziom_artykulu~=poziom_artykulu)then 
					 			ile_odjac=0;
					 			HNumerB=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
					 		end;
					 else
					 		ile_odjac=0;
					 		HNumerB=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
					 end;
 					 poprzedni_poziom_artykulu=poziom_artykulu;
 					 local czy_z_rozdzialem=(tab_artykul_w_bazie[1]==rozdzial);
 				   if((p==1)and(czy_z_rozdzialem))then b=1;end;
 					 czy_tytul_rozdzial=((p==1)and true or czy_tytul_rozdzial) and (czy_z_rozdzialem);
 					 
 					 if(poprzednie_b)then
 					 	  local roznica_b=b-b_poprzednie;roznica_b=((roznica_b>0) and 1 or ((roznica_b<0) and -1 or 0));
 					 		local ile_odjac_dodatek=HNumerB(#tab_artykul_w_bazie-b,nil,true)-(#tab_poprzedni_artykul_w_bazie-b_poprzednie)-roznica_b;
 					 		ile_odjac=ile_odjac+b-b_poprzednie+ile_odjac_dodatek;
 					 		ile_odjac=((ile_odjac>0) and ile_odjac or 0);
 						end;
 					 
 					 local dodatek=((czy_tytul_rozdzial)and (b-1) or b)-ile_odjac;
 					 dodatek=((dodatek>0)and dodatek or 0);
 					 poprzedni_b=b;
 					 
 					 if(not czy_ostatni_naglowek)then
 							if((poziomowo)and(poziom_znakowy_rozdzialu<0)and((HNumerPoziomowNaglowkow(0) or 0)>0))then
 								if(poziom_rozdzialu>=poziom_artykulu)then
 									local numer_poziomu=HNumerPoziomu(poziom_rozdzialu,numer_rozdzialu-(HNumerPoziomowNaglowkow(0) or 0));
 								end;
 							end;
 							czy_ostatni_naglowek=true;
 					 end;
 					 
					 local stala=poziom_artykulu;
					 
					 local numer_poziomu=HNumerPoziomu(stala);
					 poziom_artykulu=stala+dodatek;
					 
					 local numer=HNumerArtykulu(poziom_artykulu);
					 local roznica=numer_poziomu-numer;
					 
					 if(roznica>0)then
					 		numer=HNumerArtykulu(poziom_artykulu,numer_poziomu);
					 end;
					 
           if(#tab_poziomowo<numer)then
           	  for i=#tab_poziomowo+1,numer,1 do
           			table.insert(tab_poziomowo,1);
           	  end;
           else
           	 if(#tab_poziomowo>numer)then
           	 	  for i=#tab_poziomowo,numer+1,-1 do
           	 	  	 table.remove(tab_poziomowo,i);
           	 	  end;
           	 end;
           	 tab_poziomowo[#tab_poziomowo]=(tab_poziomowo[#tab_poziomowo] or 0)+1;
           end;
           tab_poprzedni_artykul_w_bazie=tab_artykul_w_bazie;
				end;
				local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,artykul,tab_numer,tab_poziomowo);
				if(poziomowo)then
					if(tab_lista[2][p+1])then
 						local numer_nastepny=tonumber(tab_lista[2][p+1][2]) or 1;
 						local id_nastepny=tab_lista[2][p+1][4];
 						local numer=tonumber(tab_lista[2][p][2]) or 1;
 						local id=tab_lista[2][p][4];
 						if((numer_nastepny==0)and(not id_nastepny)and(not id)and(numer>0))then
 							tab_poziomowo={tab_numer[(HNumerPoziomowNaglowkow(0) or 0)+1],};
 					 		for i=#tab_numer,(HNumerPoziomowNaglowkow(0) or 0)+1,-1 do
 					 			table.remove(tab_numer,i);
 					 		end;
 						end;
					end;
 				  poprzedni_tab_poziomowo=tab_poziomowo;
				end;
				if(wartosc)then return wartosc;end;
				if(not poziomowo)then
					i=i+1;
				end;
			end;
 		end;
 		if(not czy_ma_elementy)then
 			poprzedni_tab_poziomowo=nil;
 		end;
 	end;
 end;
 return;
end;
p["PobierzNazwęArtykułu"]=function(frame)
	local s=1;
	local function __FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,numer,artykul,tab_numer,tab_poziomowo)
		if((not poziomowo)and(i==numer))then
			if(s==ktory)then
				return artykul;
			else
				s=s+1;
			end;
		elseif(poziomowo)then
			if((table.concat(tab_numer,".")
						..((#tab_numer>0) and "." or "")
						..table.concat(tab_poziomowo,"."))==numer)then
			  if(s==ktory)then
					return artykul;
				else
					s=s+1;
				end;
			end;
		end;
 end;
 return PobierzNumerLubNazweArtykulu(frame,__FUNKCJA,true);
end;
p["PobierzNumerArtykułu"]=function(frame)
 local s=1;
 local function __FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,nazwa_artykulu,artykul,tab_numer,tab_poziomowo)
 	  if(nazwa_artykulu==artykul)then
 	  	  if(s==ktory)then
				if(poziomowo)then
					return (table.concat(tab_numer,".")..((#tab_numer>0) and "." or "")..table.concat(tab_poziomowo,"."));
				else
					return i;
				end;
 	  	  end;
		  s=s+1;
		end;
 end;
 return PobierzNumerLubNazweArtykulu(frame,__FUNKCJA,false);
end;
p["SubNazwaNadArtykułu"]=function(frame)
 local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
 stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
 stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryPudelkaKsiazki(frame);
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyArtykulowKsiazki(frame);
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return "(błąd)";end;

 local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args(frame);
 local numer=tonumber(args[1]) or 0;
 local krok=tonumber(args[2])or 1;
 
 local nazwa_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul:NazwaArtykuluKsiazki(frame);
 return stronicowyparser_potrzebne_modul.SubNazwaNadStrony(nazwa_artykulu,numer,krok);
end;
p["NazwaNadArtykułu"]=function(frame)
 local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
 stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
 stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryPudelkaKsiazki(frame);
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyArtykulowKsiazki(frame);
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return "(błąd)";end;

 local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args(frame);
 local numer=tonumber(args[1]) or 1;
 
 local nazwa_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul:NazwaArtykuluKsiazki(frame);
 return stronicowyparser_potrzebne_modul.SubNazwaNadStrony(nazwa_artykulu,1,numer);
end;

p["NazwaLinkuArtykułu"]=function(frame)
 local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
 stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
 stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryPudelkaKsiazki(frame);
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyArtykulowKsiazki(frame);
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return "(błąd)";end;
 
 local nazwa_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul:NazwaArtykuluKsiazki(frame);
  
 local ostatni_artykul;
 for _,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
	if(tab_lista[2])then
 		for _,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
 			if(type(artykul_w_bazie[1])~="table")then
 				if(artykul_w_bazie[1]==nazwa_artykulu)then
 					return artykul_w_bazie[1];
 				end;
 			elseif(artykul_w_bazie[1][1]==nazwa_artykulu)then
 				return artykul_w_bazie[1][2];
 			end;
 		end;
	 end;
 end;
 return "(błąd)";
end;
p["LiczbaArtykułówKsiążki"]=function(frame)
 local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
 stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
 stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryPudelkaKsiazki(frame);
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyArtykulowKsiazki(frame);
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return "(błąd)";end;
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args();
 local naglowek=parametry_modul.CzyTak(args["nagłówek"]);
 local tab_artykul=(not naglowek) and {} or nil;
 local i=0;
 for _,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
	if(tab_lista[2])then
 		for _,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
 			local nazwa_artykulu=artykul_w_bazie[1][1] or artykul_w_bazie[1];
 			local artykul=(not naglowek) and mw.ustring.gsub(nazwa_artykulu,"^([^#]*)#(.*)$","%1") or nazwa_artykulu;
 			if(naglowek or not tab_artykul[artykul])then
 				if(not naglowek)then
 					tab_artykul[artykul]=true;
 				end;
 				i=i+1;
 			end;
 		end;
	 end;
 end;
 return i;
end;
p["LiniaArtykułuKsiążki"]=function(frame)
	local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
	stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
	stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryPudelkaKsiazki(frame);
	local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyArtykulowKsiazki(frame);
	if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return "(błąd)";end;
	local nazwa_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul:NazwaArtykuluKsiazki(frame);
	
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args();
	local czy_analiza=parametry_modul.CzyTak(args["analiza"]);
	
	for _,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
		if(tab_lista[2])then
 			for _,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
 				local artykul_ksiazki=artykul_w_bazie[1][1] or artykul_w_bazie[1];
 				if(artykul_ksiazki==nazwa_artykulu)then
 					if(not czy_analiza)then
 						return artykul_w_bazie[3];
 					else
 						local function AnalizaLiniiArtykolow()
 							local czy_spis_tresci=mw.ustring.match(artykul_w_bazie[3],"({{%s*[Ss]pisTreści%s*|[^{}]*}})");
 							if(czy_spis_tresci)then
 								local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
 								local parametry_szablony=techniczne_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](czy_spis_tresci);
 								local nazwa_artykulu=parametry_szablony[1];
 								------
 								local nazwa_ksiazki=stronicowyparser_potrzebne_modul:PelnaNazwaKsiazki(frame);
  							local pelna_nazwa_strony=(nazwa_artykulu=="")and nazwa_ksiazki or nazwa_ksiazki.."/"..nazwa_artykulu;
  							local link= "[["..pelna_nazwa_strony.."|"..nazwa_artykulu.."]]";	
  							local linia2,_=mw.ustring.gsub(artykul_w_bazie[3],"({{%s*[Ss]pisTreści%s*|[^{}]*}})",link);
  							return linia2;
  						else
  					 		local czy_spis_tresci=mw.ustring.match(artykul_w_bazie[3],"({{%s*[Ss]ekcja[%s_]+referencyjna%s*|[^{}]*}})");
  					 		if(czy_spis_tresci)then
  					 			local linia2,_=mw.ustring.gsub(artykul_w_bazie[3],"({{%s*[Ss]ekcja[%s_]+referencyjna%s*|)","%1astandardowo=tak|");
  					 			return linia2;
  					 		else
  					 			local nazwa_ksiazki=stronicowyparser_potrzebne_modul:PelnaNazwaKsiazki(frame);
  					 			local function adresuj_linki(a,b)
  					 				return "[["..nazwa_ksiazki.."/"..a..(b or "").."]]";
  					 			end;
  					 			local artykul=mw.ustring.gsub(artykul_w_bazie[3],"%[%[%s*/([^%[%]|]-)/*%s*(|.*)%]%]",adresuj_linki);
  					 			artykul=mw.ustring.gsub(artykul,"%[%[%s*/([^%[%]|]-)/*%s*%]%]",adresuj_linki);
  					 			return artykul;
  					 		end;
  					 	end;
 						end;
				    return AnalizaLiniiArtykolow();
 				  end
 				end;
 			end;
		end;
	end;
	local uzupelniaj_sekcje_artykulow=parametry_modul.CzyTak(args["uzupełniaj sekcje artykułów"]);
	if(uzupelniaj_sekcje_artykulow)then
		if(mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"^[^#]*#(.+)$"))then
			local naglowek=mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"^[^#]*#(.+)$");
			if(parametry_modul["CzyTakCiąg"](naglowek))then
				local pelna_nazwa_ksiazki=stronicowyparser_potrzebne_modul:PelnaNazwaKsiazki(frame)
				return "[["..pelna_nazwa_ksiazki..((nazwa_artykulu~="")and("/"..nazwa_artykulu) or "").."|"..naglowek.."]]";
			end;
		end;
	end;
end;
p["AktualnaKsiążka"]=function(frame)
  local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
  stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
  stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryPudelkaKsiazki(frame);
  return stronicowyparser_potrzebne_modul:PelnaNazwaKsiazki(frame) or "(błąd)"
end;
p["NazwaAktualnyArtykuł"]=function(frame)
  local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
  stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
  stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryPudelkaKsiazki(frame);
  return stronicowyparser_potrzebne_modul:NazwaArtykuluKsiazki(frame) or "(błąd)";
end;
p["ListaNagłówkówKsiążki"] = function(frame)
 local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
 stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
 stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryPudelkaKsiazki(frame);
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyArtykulowKsiazki(frame);
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return "(błąd)";end;
 
 local stronicowyparser_obiekty=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
 local tab_rozdzialow_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_glownych_ksiazek=stronicowyparser_obiekty.tab_rozdzialow_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_glownych_ksiazek;
 local tab_rozdzialow_glownych_spisow_tresci_ksiazek=stronicowyparser_obiekty.tab_rozdzialow_glownych_spisow_tresci_ksiazek;
 
 local czy_sa_rozdzialy=nil;
  
 local pelna_nazwa_ksiazki=stronicowyparser_potrzebne_modul:PelnaNazwaKsiazki(frame);
  
 local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args();
 
 local wikikod="";
 local linki_modul=require("Module:Linki");
  
 for _,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
    local rozdzial=tab_lista[1][1];
    local numer_rozdzialu=tab_lista[1][2];
    if(numer_rozdzialu>0)then
  		if(not tab_rozdzialow_glownych_spisow_tresci_ksiazek[rozdzial])then
    		wikikod=((wikikod~="")and (wikikod.." &nbsp;—&nbsp; ") or "")
        	  ..linki_modul["Link wewnętrzny"]{
            	              ["strona"]=pelna_nazwa_ksiazki,
            	              ["nagłówek"]=rozdzial,
            	              ["nazwa"]=rozdzial,
            	              ["bez znaczników"]=args["bez znaczników"],
            	              ["bez przetwarzania"]=args["bez przetwarzania"],
                          };
  		end;
  		czy_sa_rozdzialy=true;
  	end;
  end;
  if(not czy_sa_rozdzialy)then return "(błąd: brak rozdziałów)";end;
  return wikikod;
end;
p["ArtykułSubst"] = function(frame)
	 local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Module:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;	
	 local nazwa_przestrzeni;local nazwa_ksiazki;local nazwa_artykulu;
	 if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepczy)then
		nazwa_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
		nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
		nazwa_artykulu=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu;
	 else
	 	nazwa_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_przestrzeni;
		nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_ksiazki;
		nazwa_artykulu=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_artykulu;
 	 end;
   local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	 local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
   local pobierz_nazwa_artykulu=PobierzParametr("pobierz pełną nazwę artykułu");
   local pobierz_adres_ksiazki=PobierzParametr("pobierz pełną nazwę książki");
   local czy_pobierz_pelna_nazwa_artykulu=parametry_modul.CzyTak(pobierz_nazwa_artykulu);
   local czy_pobierz_pelna_nazwa_ksiazki=parametry_modul.CzyTak(pobierz_adres_ksiazki);
   if(czy_pobierz_pelna_nazwa_artykulu and not czy_pobierz_pelna_nazwa_ksiazki)then
   		return ((nazwa_przestrzeni~="")and(nazwa_przestrzeni..":") or "")..nazwa_ksiazki..((nazwa_artykulu~="") and "/" or "")..nazwa_artykulu;
   elseif(not czy_pobierz_pelna_nazwa_artykulu and czy_pobierz_pelna_nazwa_ksiazki)then
   	return ((nazwa_przestrzeni~="")and(nazwa_przestrzeni..":") or "")..nazwa_ksiazki;
   elseif(czy_pobierz_pelna_nazwa_artykulu and czy_pobierz_pelna_nazwa_ksiazki)then
   	return "(błąd)";
   end;
   local nazwa_strony=((nazwa_przestrzeni~="")and(nazwa_przestrzeni..":") or "")..nazwa_ksiazki..((nazwa_artykulu~="") and "/" or "")..nazwa_artykulu;
	 local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
	 local szablon=techniczne_modul.NazwaSzablonu(nazwa_strony);
   return frame:expandTemplate{title=szablon,args={},};
end;
p["KsiążkaSubst"] = function(frame)
  local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Module:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;	
  local str=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["KsiążkaSubst"];
  return str;
end;
p["StronaSubst"] = function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local args=frame and ((frame.getParent and ((parametry_modul.CzyTak(frame.args["wyspecjalizowana"]))and frame or frame:getParent()) or frame).args or frame) or {};
	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Module:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
	local tab_stronasubst=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"];
	if(not tab_stronasubst)then return;end;
	local pierwszy,_=mw.ustring.gsub(args[1],"[%s_]+"," ");
	local tab_strona=tab_stronasubst[pierwszy];
	if(not tab_strona)then return;end;
	local link=args["link"];
	local czy_link=parametry_modul.CzyTak(link);
	local stronasubst=tab_strona[(czy_link and "tak" or "")];
	return stronasubst;
end;
p["CzyStronęNumerować"] = function(frame)
	local strona=frame.args[1];
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	strona=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"](strona);
	
	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
	if(strona==pudelko_modul["Strona główna tego projektu"](frame))then
		return;
	end;
	if(strona==pudelko_modul["Strona główna dla dzieci tego projektu"](frame))then
		return;
	end;
	if(mw.ustring.match(strona,"^Szablon:SG/"))then
		return;
	end;
	
	local zbiory={
		["Szablon:Nowe podręczniki miesiąca/Zwycięzca"]=true,
		["Wikibooks:Polecane książki"]=true,
		["Szablon:Wyróżnienia książek miesiąca/Wyróżniony"]=true,
	}
	if(zbiory[strona])then
		return;
	end;
	if(mw.ustring.match(strona,"^Szablon:Polecane książki/")
		or(mw.ustring.match(strona,"^Szablon:Nowe podręczniki miesiąca/"))
		 or(mw.ustring.match(strona,"^Szablon:Wyróżnienia książek miesiąca/"))
	)then
	  return;
  end;
	return "tak";
end;
function p.HNumer(frame)
	local p=frame.args["wyspecjalizowana"] and frame or frame:getParent();
  if((not p) or (not p.args[1]))then 
  	local blad_module=require("Module:Błąd");
  	local frame2=p:newChild{args={[1]="Podano złe parametry w szablonie: [[Szablon:HLiczba]].",["tag"]="span",},}
  	blad_module.error(frame2);
  	return;
  end;
  local stronicowyparser_rozdzialy_modul=require("Module:StronicowyParser/Rozdziały");
  local naglowek,licznik=stronicowyparser_rozdzialy_modul.PodajRozdzial(p.args[1]);
  local id2,_=mw.ustring.gsub(naglowek,"^[%s_]","");
  id2,_=mw.ustring.gsub(id2,"[%s_]$","");
  id2,_=mw.ustring.gsub(id2,"[%s_]","_");
  local id3,_=mw.ustring.gsub(mw.uri.encode(mw.text.encode(id2),"WIKI"),"(%%)",".");
  if(licznik>6)then 
  	local id=p.args["id"];
  	local styl=p.args["styl"];
  	local klasa=p.args["klasa"];
  	local atrybuty=p.args["atrybuty"];
  	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    	return "<h6"..(parametry_modul.CzyTak(id)and " id=\""..id.."\"" or "")
    			      ..(parametry_modul.CzyTak(styl)and " style=\""..styl.."\"" or "")
    			      .." class=\"mw-hnumber mw-hnumber-"..licznik..((parametry_modul.CzyTak(klasa)) and (" "..klasa) or "").."\""
    			      ..(parametry_modul.CzyTak(atrybuty)and " "..atrybuty or "")
    			      ..">"..((id2~=id3) and ("<span id=\""..id3.."\"></span>") or "").."<span id=\""..id2.."\" class=\"mw-headline\">"..naglowek.."</span></h6>";
  elseif(licznik<1)then
    	local blad_module=require("Module:Błąd");
  	local frame2=pf:newChild{args={[1]="Nie podano nagłówka w szablonie: [[Szablon:HLiczba]].",["tag"]="span",},}
  	blad_module.error(frame2);
  else
  	local id=p.args["id"];
  	local styl=p.args["styl"];
  	local klasa=p.args["klasa"];
  	local atrybuty=p.args["atrybuty"];
  	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    	return "<h"..licznik..(parametry_modul.CzyTak(id)and " id=\""..id.."\"" or "")
    			      ..(parametry_modul.CzyTak(styl)and " style=\""..styl.."\"" or "")
    			      .." class=\""..((parametry_modul.CzyTak(klasa)) and klasa or "").."\""
    			      ..(parametry_modul.CzyTak(atrybuty)and " "..atrybuty or "")..">"..((id2~=id3) and ("<span id=\""..id3.."\"></span>") or "").."<span id=\""..id2.."\" class=\"mw-headline\">"..naglowek.."</span></h"..licznik..">";	
  end;
end;
function p.TOC(frame,czy_rozciagnij,gdy_pusty_spis_tresci)
  local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local ksiazkowe_modul=require("Module:Książkowe");
  local args=(frame)and (parametry_modul.CzyTak(frame.args["wyspecjalizowana"])and frame.args or frame:getParent().args) or {};
	local nazwa_przestrzeni=args[2] and nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](args[2]) or tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
	local nazwa_ksiazki=args[2] and ksiazkowe_modul["NazwaKsiążki"](args[2]) or tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
	local nazwa_artykulu=args[1] and args[1] or tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu;
	local toc_czy_tocramka=parametry_modul.CzyTak(args["toc"]);
	local spis_artykulu=parametry_modul.CzyTak(args["spis artykułu"]);
	local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
	if ((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.TOC_StronaZbiorcza)or(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu and tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni] and tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki] and tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki].lista_artykolow[nazwa_artykulu] and tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki].lista_artykolow[nazwa_artykulu].TOC)) then
		mw.log(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.TOC_StronaZbiorcza);
  	local spis_tresci_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.TOC(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.TOC_StronaZbiorcza or tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki].lista_artykolow[nazwa_artykulu].TOC,toc_czy_tocramka,spis_artykulu,czy_rozciagnij);
  	return spis_tresci_artykulu;
  elseif(not gdy_pusty_spis_tresci)then
  	local spis_tresci_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.TOC(nil,toc_czy_tocramka,spis_artykulu,czy_rozciagnij);
  	return spis_tresci_artykulu;
  end;
end;
function p.WykazModolow(frame,czy_rozciagnij)
  local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
	local nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
	local nazwa_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
	local lista_ksiazek_w_przestrzeni_nazw=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni];
	if(not lista_ksiazek_w_przestrzeni_nazw)then return nil;end;
	local tab_lista_artykulow_w_ksiazce_w_ksiazce=lista_ksiazek_w_przestrzeni_nazw[nazwa_ksiazki];
	if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce_w_ksiazce)then return nil;end;
	local spis=tab_lista_artykulow_w_ksiazce_w_ksiazce.spis;
	if(not spis)then return nil;end;
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local spis_ksiazkowy=parametry_modul.CzyTak(frame.args["spis książkowy"]);
	local spis_rzeczy=parametry_modul.CzyTak(frame.args["spis rzeczy"]);
	local tylko_naglowki=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nagłówki"]);
	local wykaz_modolow_w_liscie="";
	local i=1;
	for _,tab_artykul in ipairs(spis)do
		if(tab_artykul[2])then
			for _,tab_pozycja in ipairs(tab_artykul[2])do
				if(type(tab_pozycja[1])~="table")then
					sformatowana_nazwa_artykulu,_=mw.ustring.gsub(tab_pozycja[1],"_"," ");
				else
					sformatowana_nazwa_artykulu,_=mw.ustring.gsub(tab_pozycja[1][1],"_"," ");
				end;
				local id=tab_pozycja[4]
				if(not tylko_naglowki or id)then
					if(not spis_ksiazkowy)then
						wykaz_modolow_w_liscie=((wykaz_modolow_w_liscie~="") and (wykaz_modolow_w_liscie.."\n") or "")..'<li>[['..((not spis_rzeczy or not id)and (((nazwa_przestrzeni=="")and nazwa_ksiazki or nazwa_przestrzeni..":"..nazwa_ksiazki).."/") or "#")..sformatowana_nazwa_artykulu.."|<span class=\"tocnumber\">"..i.."</span><span class=\"toctext\">"..sformatowana_nazwa_artykulu..'</span>]]</li>';
					else
						wykaz_modolow_w_liscie=((wykaz_modolow_w_liscie~="") and (wykaz_modolow_w_liscie.."\n") or "")..'{{SpisZw||[['..((not spis_rzeczy or not id)and (((nazwa_przestrzeni=="")and nazwa_ksiazki or nazwa_przestrzeni..":"..nazwa_ksiazki).."/") or "#")..sformatowana_nazwa_artykulu.."|"..sformatowana_nazwa_artykulu.."]]|"..i.."|100%}}";
					end;
					i=i+1;
				end;
			end;
		end;
	end;
	if(wykaz_modolow_w_liscie=="")then return nil;end;
	if(not spis_ksiazkowy)then
		wykaz_modolow_w_liscie="<ul>"..wykaz_modolow_w_liscie.."</ul>";
		wykaz_modolow_w_liscie='<div class="toc_wykaz" style="width:100%;max-height:400px;overflow:auto;">'..wykaz_modolow_w_liscie.."</div>";
		wykaz_modolow_w_liscie='{{Tabela nawigacyjna|styl=width:'..(czy_rozciagnij and "100%" or "auto")..';font-size:14px;line-height:1.2em;background-color:white;|tytuł=<div style="font-size:14px;line-height:1.2em;background-color:white;text-align:left;white-space:nowrap;">Wykaz modułów w książce</div>|spis='..wykaz_modolow_w_liscie..'|funkcja=UkrytaWikitabelowaListaMenu}}';
	else
	   wykaz_modolow_w_liscie="<div style=\"border:solid #aaa 1px;padding:10px;width:auto;background-color:white;\">"..wykaz_modolow_w_liscie.."</div>";
	end;
  local rozwiniety_wikikod=frame:preprocess(wykaz_modolow_w_liscie);
	return rozwiniety_wikikod;
end;
function p.NazwaModolu()
	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
	local nazwy_np_modul=mw.loadData('Moduł:Nazwy/Np');
	local nazwa_artykulu=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu;
	if(nazwa_artykulu==nil)then 
		 return "[["..nazwy_np_modul.Category..": Nie można wygenerować nazwy strony]]";
   else
	  return nazwa_artykulu;
	end;
end;
function p.Wstep_do_licencji(frame)
	 local element_licencji_1='<strong>Autor:</strong> '..frame.args[1]..'<BR>';
	 local element_licencji_2;
	  if((frame.args[2]~='')and(frame.args[2]~=nil))then 
	  	element_licencji_2=frame.args[2]..'<BR>';
	 end;
	 local element_licencji_3; 
	 if((frame.args[3]~='')and(frame.args[3]~=nil))then 
	 	 element_licencji_3='<strong>Email:</strong> '..frame.args[3]..'<BR>';
	 end;
	 local element_licencji_4;
	 if((frame.args[4]~='')and(frame.args[4]~=nil))then 
	 	 element_licencji_4='<strong>Dotyczy:</strong> '..frame.args[4].."<BR>";
	 else
	 	 element_licencji_4='<strong>Dotyczy:</strong> książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.<BR>';
	 end;
	  if((frame.args[5]~='')and(frame.args[5]~=nil))then 
	 	 element_licencji_5=frame.args[5].."<BR>";
	 else
	 	 element_licencji_5='Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.<BR>';
	 end;
	 local element_licencji_6;
	 if((frame.args[6]~='')and(frame.args[6]~=nil))then 
	 	  element_licencji_6='<strong>Umowa prawna:</strong> '..frame.args[6]..'<BR>'; 
	 else 
	 	  element_licencji_6='<strong>Umowa prawna:</strong> [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl Creative Commons: uznanie autorstwa oraz miejsca pochodzenia książki i jej jakikolwiek części, a także treści, teksty, tabele, wykresy, rysunki, wzory i inne elementy oraz ich części zawarte w książce, i tą książkę, nawet w postaci przerobionej nie można umieszczać w jakikolwiek formie na czasopismach naukowych, archiwach prac, itp.]<BR>';
	 end;	 
	 if((frame.args[7]~='')and(frame.args[7]~=nil))then 
	 	 element_licencji_7=frame.args[7].."<BR>";
	 else
	 	 element_licencji_7='Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji niezależnie, czy autor (a nawet [https://pl.wikibooks.org Wikibooks]) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.<BR>';
	 end;
	 local licencja=element_licencji_1..((element_licencji_2)and element_licencji_2 or "")..((element_licencji_3)and element_licencji_3 or "")
	           ..element_licencji_4..element_licencji_5..element_licencji_6..element_licencji_7;
	 return licencja; 
end;
function p.Licencja(frame,czy_rozciagnij)
 local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
 local menu_z_licencja;
 local nazwa_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
 local nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
 local licencja=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki].licencja;
 if(licencja)then
	if(licencja[1])then
		local frame={};
		frame.args={licencja[1],licencja[2],licencja[3],licencja[4],licencja[5],licencja[6],licencja[7]};
		local ramka_z_licencja='<div style="margin-left:0px;padding:3px;width:100%;height:auto;box-sizing:border-box;">'..p.Wstep_do_licencji(frame)..'</div>';
	  menu_z_licencja='{{Tabela nawigacyjna|styl=width:'..(czy_rozciagnij and "100%" or "auto")..';font-size:14px;line-height:1.2em;background-color:white;|tytuł=<div style="font-size:14px;line-height:1.2em;background-color:white;text-align:left;white-space:nowrap;">Licencja</div>|spis='..ramka_z_licencja..'|funkcja=StatycznaWikitabelowaListaMenu}}';
	else
		return nil;
	end; 
	local frame=mw.getCurrentFrame();
  local rozwiniety_wikikod=frame:preprocess(menu_z_licencja);
  return rozwiniety_wikikod;
 else
  return nil;
 end;
end;
function p.Autor(frame)
 local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
 local nazwa_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
 local nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
 local licencja=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki].licencja;
 if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.licencja)then
		return licencja[1];
 end;
end;
function p.PierwszaStrona(frame)
	local prawe_menu="";
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local czy_rozciagnij=parametry_modul.CzyTak(frame.args["rozciągnij"])
	if(parametry_modul.CzyTak(frame.args[1]))then 
		prawe_menu='<div style="margin-top:5px;font-size:1.9em;line-height:25px;text-align:left;">'..p.NazwaModolu()..'</div><hr style=\"margin:5px 0\"/>';
  end;
	if(parametry_modul.CzyTak(frame.args[2]))then 
		 local licencja=p.Licencja(frame,czy_rozciagnij);
		 if(licencja~=nil)then
		 	prawe_menu=prawe_menu..licencja;
		 else
  		local obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
 	  	local uchwyt_strony=mw.title.getCurrentTitle();
 	  	local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 	  	local nazwa_przestrzeni_nazw_strony=require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENI"]();
 	  	local element_zdania_kategorii=(nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "na stronach głównych, książek" 
 	  	      or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "na stronach głównych, książek dla dzieci" 
 	  	      	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User)and "na stronach głównych, książek użytkowników" 
 	  	      	 	or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks)and "na stronach głównych, książek brudnopisu projektu" 
 	  	      	 	  or "na stronach głównych, publikacji")));
 	  	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Module:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;      	 	  
  		local kategoria_braku_licencji=(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.korzystane_strona_glowna_nie_istnieje)and"[["..nazwy_np_modul.Category..": Brak licencji, "..element_zdania_kategorii.."]]" or "";
  		prawe_menu=prawe_menu..kategoria_braku_licencji;
	  end;
	end;
	if(parametry_modul.CzyTak(frame.args[3]))then 
		 local wykaz_artykulow=p.WykazModolow(frame,czy_rozciagnij);
		 if(wykaz_artykulow~=nil)then
		 	prawe_menu=prawe_menu.."<hr style=\"margin:5px 0\"/>"..wykaz_artykulow;
	  end;
	end;
	if(parametry_modul.CzyTak(frame.args[4]))then 
		
		 local spis_tresci=p.TOC(frame,czy_rozciagnij,true);
		 if(spis_tresci~=nil)then
		 	prawe_menu=prawe_menu.."<hr style=\"margin:5px 0\"/>"..spis_tresci;
	  end;
	end;
	return "<div style=\"width:auto;height:auto;\">"..prawe_menu.."</div>";
end;
function p.SpisTresci(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame);
  local nazwa_artykulu=args["artykuł"] or args[1];
  local nazwa_ksiazki=args["książka"] or args[2];
  
  if(not parametry_modul.CzyTak(nazwa_ksiazki))then
  	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
		local uzyskana_nazwa_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
		local uzyskana_nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
		nazwa_ksiazki=((uzyskana_nazwa_przestrzeni~=nil) and (uzyskana_nazwa_przestrzeni..":") or "")..uzyskana_nazwa_ksiazki;
  end;
  local brak=(nazwa_artykulu and mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"[|<>{}%[%]]") or nil) or (nazwa_ksiazki and mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"[|<>{}%[%]]") or nil);
  if(brak~=nil)then
  	local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
  	local nazwa_przestrzeni_nazw_strony=require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENI"]();
 	  local element_zdania_kategorii=(nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów," 
 	      or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci," 
 	  	    or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User)and "stron użytkowników," 
 	  	    	or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks)and "stron brudnopisu projektu," 
 	  	    	  or "stron,")));
  	return "[["..nazwy_np_modul.Category..":Nazwy "..element_zdania_kategorii.." w spisach treści, zawierają niedozwolone znaki]]";
  end;
  local html_modul=require("Module:Html");
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local ksiazkowe_modul=require("Module:Książkowe");
  local nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_ksiazki);
  local nazwa_ksiazki=ksiazkowe_modul["NazwaKsiążki"](nazwa_ksiazki);
  nazwa_ksiazki=html_modul.TransformacjaKlasyZnakowej(nazwa_ksiazki);
  local nazwa_artykulu=html_modul.TransformacjaKlasyZnakowej(nazwa_artykulu);
  local nazwa_strony=(nazwa_artykulu=="")and nazwa_ksiazki or nazwa_ksiazki.."/"..nazwa_artykulu;
  local pelna_nazwa_strony=(nazwa_przestrzeni=="")and nazwa_strony or nazwa_przestrzeni..":"..nazwa_strony;
  local tekst_artykulu=p.SpreparowanyWikikodStrony(pelna_nazwa_strony);
  local nazwa=args["nazwa"] or args[3];
  local nazwa_strony_artykulu=parametry_modul.CzyTak(nazwa) and nazwa or mw.ustring.gsub(mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"[^/]*$"),"_"," ");
  local dodatek=args["dodatek"] or args[4];
  if(not tekst_artykulu)then
  	if(nazwa_artykulu~="")then
	  	return "\n"..mw.ustring.rep("=",6).."<span style=\"color:red\">[["..pelna_nazwa_strony.."|"..nazwa_strony_artykulu.."]]</span>"..mw.ustring.rep("=",6).."\n";
	  else
	     return frame:getParent():preprocess("{{Błąd|Wywołano szablon z argumentem pierwszym pustym.}}");
	  end;
  else
    local twor_spisu_tresci="[["..pelna_nazwa_strony.."|"..nazwa_strony_artykulu.."]]"..(((dodatek)and(dodatek~="")) and (" "..dodatek) or "");
    twor_spisu_tresci=mw.ustring.rep("=",6)..twor_spisu_tresci..mw.ustring.rep("=",6).."\n";
    local stronicowyparser_dalszefunkcje_modul=require("Module:StronicowyParser/DalszeFunkcje");
    local ulozenia_w_menu_spisu_tresci=stronicowyparser_dalszefunkcje_modul:SpisTresciWstep(tekst_artykulu, pelna_nazwa_strony);	
    local atrybuty="style=\"margin-left:20px\"";
    
    local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
    local toc=stronicowyparser_potrzebne_modul.TOCSilnik(ulozenia_w_menu_spisu_tresci, atrybuty);
    return twor_spisu_tresci..(toc and toc or "");
  end;
end;
function IteratorFunkcja()
	local obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
	local tabela_wypowiedzi=obiekty_modul.tablica_obiektow;
	local licznik=1;
	return function()
		local tabela_obiektu=tabela_wypowiedzi[licznik];
		if(not tabela_obiektu)then return nil;end;
		local wartosc1=mw.ustring.gsub(tabela_obiektu[1],"%d+$","");
		local wartosc2=tabela_obiektu[4];
		licznik=licznik+1;
		return wartosc1,wartosc2;
	end;
end;
local iterator=IteratorFunkcja();
for nazwa_obiektu,czesc_nazwy_funkcji in iterator do
	p["Numer"..czesc_nazwy_funkcji] = function(frame)
		local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
		return stronicowyparser_potrzebne_modul.NumerObiektu(frame,nazwa_obiektu);
	end;
end;
p["AnalizujSzablonemStronicowymArtykuł"]=function(frame)
	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
  return "";
end;
function p.formatowanie()
	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
	return tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.formatowanie;
end;
function p.WstawKategorie(frame)
 local stronicowyparser_kategorie_modul=require("Module:StronicowyParser/Kategorie");
 return stronicowyparser_kategorie_modul.WstawKategorie(frame);
end;
function p.CzyStronaSubst(frame,pelnanazwastrony,czy_wymusic)
	if(czy_wymusic)then
		local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
		local pelnanazwastronyaktualnej=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]();
		if(pelnanazwastrony~=pelnanazwastronyaktualnej)then
        local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
        local TakFun=function(frame) return "tak";end;local NieFun=function(frame) return "";end;
        return stronicowyparser_potrzebne_modul.AnalizaStronaSubst(nil,pelnanazwastrony,TakFun,NieFun,nil);
    end;
	end;
	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Module:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["CzyStronaSubst"])then
		return "tak";
	end;
	return "";
end;
return p;