Moduł:StronicowyParser

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p = {}
function NazwaStronyGlownej()
  local dane2=mw.loadData("Module:StronicowyParser/data2");
  local uchwyt_strony=mw.title.getCurrentTitle();
  local tabela_listy=mw.loadData("Moduł:StronicowyParser/data").start;
  local nazwa_modolu=tabela_listy.nazwa_modolu;
  if((uchwyt_strony.nsText==dane2.main)or(uchwyt_strony.nsText==dane2.wikijunior)or(uchwyt_strony.nsText==dane2.user))then
  	  return require("Module:Parametry").PelnaNazwaKsiazki(nazwa_modolu);
  else
  	  return nil;
  end;
end;
p["NastępnyArtykuł"]=function(frame)
 local nazwa_strony_glownej=NazwaStronyGlownej();
 if(not nazwa_strony_glownej)then return "(błąd)";end;
 local tabela_listy=mw.loadData("Moduł:StronicowyParser/data").start;
 local lista_artykulow_ksiazki=tabela_listy.lista_artykulow[nazwa_strony_glownej];
 if(not lista_artykulow_ksiazki)then
 	return "(błąd)";
 end;
 local liczba_artykulow_w_ksiazce=require("Module:Parametry").LiczbaElementowNumerowanychWTablicy(lista_artykulow_ksiazki);
 if(liczba_artykulow_w_ksiazce==0)then
 	return "(błąd)";
 end;
 local tabela_listy=mw.loadData("Moduł:StronicowyParser/data").start;
 local nazwa_modolu=tabela_listy.nazwa_modolu;
 for i=1,liczba_artykulow_w_ksiazce,1 do
 	if(nazwa_strony_glownej.."/"..lista_artykulow_ksiazki[i]==nazwa_modolu)then
 		if(i<liczba_artykulow_w_ksiazce)then 
 		  return lista_artykulow_ksiazki[i+1];
 		elseif(i==liczba_artykulow_w_ksiazce)then
 			return "";
 		end;
 	end;
 end;
 return "(błąd)";
end;
p["PoprzedniArtykuł"]=function(frame)
 local nazwa_strony_glownej=NazwaStronyGlownej();
 if(not nazwa_strony_glownej)then return "(błąd)";end;
 local tabela_listy=mw.loadData("Moduł:StronicowyParser/data").start;
 local lista_artykulow_ksiazki=tabela_listy.lista_artykulow[nazwa_strony_glownej];
 if(not lista_artykulow_ksiazki)then
 	 return "(błąd)";
 end;
 local liczba_artykulow_w_ksiazce=require("Module:Parametry").LiczbaElementowNumerowanychWTablicy(lista_artykulow_ksiazki);
 if(liczba_artykulow_w_ksiazce==0)then
 	return "(błąd)";
 end;
 local tabela_listy=mw.loadData("Moduł:StronicowyParser/data").start;
 local nazwa_modolu=tabela_listy.nazwa_modolu;
 for licznik=1,liczba_artykulow_w_ksiazce,1 do
 	if(nazwa_strony_glownej.."/"..lista_artykulow_ksiazki[licznik]==nazwa_modolu)then
 		if(licznik>1)then 
 			return lista_artykulow_ksiazki[licznik-1];
 		elseif(licznik==1)then
 			return "";
 		end;
 	end;
 end;
 return "(błąd)";
end;
p["AktualnaKsiążka"]=function(frame)
 local nazwa_strony_glownej=NazwaStronyGlownej();
 if(not nazwa_strony_glownej)then
 	 return "(błąd)";
 end;
 return nazwa_strony_glownej;
end;
function p.HLiczba(frame)
	local licznik=1;
	while true do
  	local naglowek=mw.ustring.match(frame.args[1],"^\n"..mw.ustring.rep("=",licznik).."%s*([^\n]+)%s*"..mw.ustring.rep("=",licznik).."%s*\n$");
  	if(mw.ustring.match(naglowek,"^=([^\n]+)=$")~=nil)then
  		licznik=licznik+1;
  	else
  		if(licznik>6)then 
    			return 6;
  		elseif(licznik<1)then
    			return nil;
  		else
    			return licznik;
  		end;
  	end;
	end;
end;
function p.NazwaRozdzialu(frame)
	local licznik=1;
	while true do
  	local rozdzial=mw.ustring.match(frame.args[1],"^\n"..mw.ustring.rep("=",licznik).."%s*([^\n]+)%s*"..mw.ustring.rep("=",licznik).."%s*\n$");
  	if(mw.ustring.match(rozdzial,"^=([^\n]+)=$")~=nil)then
  		licznik=licznik+1;
  	else
  		return rozdzial;
  	end;
	end;
end;
function p.TOC()
  local dane=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data');
  local nazwa_modolu=dane.start.nazwa_modolu;
  if(nazwa_modolu~=nil)then
    local spis_tresci_artykulu=TOC(dane.start.TOC[nazwa_modolu]);
    return spis_tresci_artykulu;
  else 
  	return nil;
  end;
end;
function p.WykazModolow()
  local dane=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data');
	local nazwa_modolu=dane.start.nazwa_modolu;
	if(nazwa_modolu==nil)then return nil;end;
	local uchwyt_strony=mw.title.makeTitle('',nazwa_modolu);
	local nazwa_ksiazka;
  local dane2=mw.loadData("Module:StronicowyParser/data2");
  if(uchwyt_strony.nsText==dane2.main)then
  	nazwa_ksiazka=uchwyt_strony.rootText;
  elseif(uchwyt_strony.nsText==dane2.wikijunior)then
  	nazwa_ksiazka=((uchwyt_strony.nsText~="")and mw.ustring.gsub(uchwyt_strony.nsText,"_+"," ")..":" or "")..uchwyt_strony.rootText;
  	elseif(uchwyt_strony.nsText==dane2.user)then 
  	nazwa_ksiazka=mw.ustring.match(nazwa_modolu,"^([^/:]+:[^/]+/[^/]*).-$");
  else return nil;
  end;
	nazwa_ksiazka=mw.ustring.gsub(nazwa_ksiazka,"_"," ");
	local lista_artykulow_w_ksiazce=dane.start.lista_artykulow[nazwa_ksiazka];
	if(lista_artykulow_w_ksiazce==nil)then return nil;end;
	local wykaz_modolow_w_liscie='<ol>';
	for numer_artykulu, nazwa_artykulu in pairs(lista_artykulow_w_ksiazce) do
		sformatowana_nazwa_artykulu=mw.ustring.gsub(nazwa_artykulu,"_"," ");
		wykaz_modolow_w_liscie=wykaz_modolow_w_liscie..'<li>[['..nazwa_ksiazka.."/"..nazwa_artykulu..'|'..sformatowana_nazwa_artykulu..']]</li>';
	end;
	wykaz_modolow_w_liscie=wykaz_modolow_w_liscie.."</ol>";
	wykaz_modolow_w_liscie='<div style="width:100%;max-height:400px;overflow:auto;">'..wykaz_modolow_w_liscie.."</div>";
	wykaz_modolow_w_liscie='{{Menu|StylMenu=width:100%|Tytuł=<div style="text-align:left;font-size:1.1em;">Wykaz modułów w książce</div>|Pozycje='..wykaz_modolow_w_liscie..'|Funkcja=UkrytaRamkowaListaMenu|Klasy=toc}}';
	local frame=mw.getCurrentFrame();
  local rozwiniety_wikikod=frame:preprocess(wykaz_modolow_w_liscie);
	return rozwiniety_wikikod;
end;
function p.NazwaModolu()
	local dane=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data');
	local dane2=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data2');
	local nazwa_modolu=dane.start.nazwa_modolu;
	if(nazwa_modolu==nil)then 
		 return "[["..dane2.category..": Nie można wygenerować nazwy strony]]";
   else
	  local nazwa_artykulu=mw.ustring.gsub(mw.ustring.match(nazwa_modolu,"[^/]*$"),"_"," ");
	  return nazwa_artykulu;
	end;
end;
function p.Wstep_do_licencji(frame)
	 local element_licencji_1='<strong>Autor:</strong> '..frame.args[1]..'<BR>';
	 local element_licencji_2;
	  if((frame.args[2]~='')and(frame.args[2]~=nil))then 
	  	element_licencji_2=frame.args[2]..'<BR>';
	 end;
	 local element_licencji_3; 
	 if((frame.args[3]~='')and(frame.args[3]~=nil))then 
	 	 element_licencji_3='<strong>Email:</strong> '..frame.args[3]..'<BR>';
	 end;
	 local element_licencji_4;
	 if((frame.args[4]~='')and(frame.args[4]~=nil))then 
	 	 element_licencji_4='<strong>Dotyczy:</strong> '..frame.args[4].."<BR>";
	 else
	 	 element_licencji_4='<strong>Dotyczy:</strong> książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.<BR>';
	 end;
	  if((frame.args[5]~='')and(frame.args[5]~=nil))then 
	 	 element_licencji_5=frame.args[5].."<BR>";
	 else
	 	 element_licencji_5='Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.<BR>';
	 end;
	 local element_licencji_6;
	 if((frame.args[6]~='')and(frame.args[6]~=nil))then 
	 	  element_licencji_6='<strong>Umowa prawna:</strong> '..frame.args[6]..'<BR>'; 
	 else 
	 	  element_licencji_6='<strong>Umowa prawna:</strong> [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl Creative Commons: uznanie autorstwa oraz miejsca pochodzenia książki i jej jakikolwiek części, a także treści, teksty, tabele, wykresy, rysunki, wzory i inne elementy oraz ich części zawarte w książce, i tą książkę, nawet w postaci przerobionej nie można umieszczać w jakikolwiek formie na czasopismach naukowych, archiwach prac, itp.]<BR>';
	 end;	 
	 if((frame.args[7]~='')and(frame.args[7]~=nil))then 
	 	 element_licencji_7=frame.args[7].."<BR>";
	 else
	 	 element_licencji_7='Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji niezależnie, czy autor (a nawet [https://pl.wikibooks.org Wikibooks]) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.<BR>';
	 end;
	 local licencja=element_licencji_1..((element_licencji_2)and element_licencji_2 or "")..((element_licencji_3)and element_licencji_3 or "")
	           ..element_licencji_4..element_licencji_5..element_licencji_6..element_licencji_7;
	 return licencja; 
end;
function p.Licencja()
 local dane=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data');
 local menu_z_licencja;
 if(dane.start.licencja)then
	if(dane.start.licencja[1])then
		local frame={};
		frame.args={dane.start.licencja[1],dane.start.licencja[2],dane.start.licencja[3],dane.start.licencja[4],dane.start.licencja[5],dane.start.licencja[6],dane.start.licencja[7]};
		local ramka_z_licencja='<div style="margin-left:0px;padding:3px;">'..p.Wstep_do_licencji(frame)..'</div>';
	  menu_z_licencja='{{Menu|StylMenu=width:100%;|Tytuł=<div style="font-size:1.1em;text-align:left;">Licencja</div>|Pozycje='..ramka_z_licencja..'|Funkcja=StatycznaRamkowaListaMenu}}';
	else
		return nil;
	end; 
	local frame=mw.getCurrentFrame();
  local rozwiniety_wikikod=frame:preprocess(menu_z_licencja);
  return rozwiniety_wikikod;
 else
  return nil;
 end;
end;
function p.PierwszaStrona(frame)
	local prawe_menu="";
	if(frame.args[1]=="NAZWA MODUŁU")then 
		prawe_menu='<div style="margin-top:5px;font-size:1.9em;line-height:25px;text-align:left;">'..p.NazwaModolu()..'</div><hr/>';
  end;
	if(frame.args[2]=="LICENCJA")then 
		 local licencja=p.Licencja();
		 if(licencja~=nil)then
		 	prawe_menu=prawe_menu..licencja;
		 else
  		local dane2=mw.loadData("Module:StronicowyParser/data2");
 	  	local uchwyt_strony=mw.title.getCurrentTitle();
 	  	local element_zdania_kategorii=(uchwyt_strony.nsText==dane2.main)and "w artykułach głównych, książek" 
 	  	      or ((uchwyt_strony.nsText==dane2.wikijunior)and "w artykułach głównych, książek dla dzieci" 
 	  	      	 or ((uchwyt_strony.nsText==dane2.user)and "na stronach głównych, książek użytkowników" or "na stronach głównych, książek"));
  		local kategoria_braku_licencji= "[["..dane2.category..": Brak licencji, "..element_zdania_kategorii.."]]";
  		prawe_menu=prawe_menu..kategoria_braku_licencji;
	  end;
	end;
	if(frame.args[3]=="WYKAZ")then 
		 local wykaz_artykulow=p.WykazModolow();
		 if(wykaz_artykulow~=nil)then
		 	prawe_menu=prawe_menu.."<hr/>"..wykaz_artykulow;
	  end;
	end;
	if(frame.args[4]=="TOC")then 
		 local spis_tresci=p.TOC();
		 if(spis_tresci~=nil)then
		 	prawe_menu=prawe_menu.."<hr/>"..spis_tresci;
	  end;
	end;
	return prawe_menu;
end;
function TOC(lista_elementow_spisu_tresci)
    if(lista_elementow_spisu_tresci==nil)then return nil;end;
    local twor_listy="";
    local liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci=lista_elementow_spisu_tresci[1][2];
    for licznik, element_w_tablicy in ipairs(lista_elementow_spisu_tresci) do
    	if(licznik==1)then
          twor_listy='<ol><li>'.."[["..element_w_tablicy[1][1].."|"..element_w_tablicy[1][2].."]]";
        else
         if(element_w_tablicy[2]==liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci)then
            twor_listy=twor_listy..'</li><li>'.."[["..element_w_tablicy[1][1].."|"..element_w_tablicy[1][2].."]]";
         elseif(element_w_tablicy[2]>liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci)then
           twor_listy=twor_listy..'<ol><li>'.."[["..element_w_tablicy[1][1].."|"..element_w_tablicy[1][2].."]]";
           liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci=element_w_tablicy[2];
         elseif(element_w_tablicy[2]<liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci)then
            twor_listy=twor_listy..mw.ustring.rep('</li></ol>',liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci-element_w_tablicy[2])..'</li><li>'
                       .."[["..element_w_tablicy[1][1].."|"..element_w_tablicy[1][2].."]]";
            liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci=element_w_tablicy[2];
         end;
        end;	
    end;
    twor_listy=twor_listy..mw.ustring.rep('</li></ol>',liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci);
    twor_listy='<div style="width:100%;max-height:700px;overflow:auto;padding-right:5px;">'..twor_listy.."</div>";
    local wikikod_menu='{{Menu|StylMenu=width:100%|Tytuł=<div style="text-align:left;font-size:1.1em;">Spis Treści</div>|Pozycje='..twor_listy..'|Funkcja=UkrytaRamkowaListaMenu|Klasy=toc}}';
	  local frame=mw.getCurrentFrame();
    local rozwiniety_wikikod=frame:preprocess(wikikod_menu);
	  return rozwiniety_wikikod;
end;
function p.SpisTresci(frame)
  local args = frame.args;
  local brak=mw.ustring.match(args[1],"[|<>{}%[%]]");
  local uchwyt_strony=mw.title.getCurrentTitle();
  if(brak~=nil)then
  	local dane2=mw.loadData("Module:StronicowyParser/data2");
 	  local element_zdania_kategorii=(uchwyt_strony.nsText==dane2.main)and "artykułów," or ((uchwyt_strony.nsText==dane2.wikijunior)and "artykułów dla dzieci," 
 	  	    or ((uchwyt_strony.nsText==dane2.user)and "stron użytkowników," or "stron,"));
  	return "[["..dane2.category..":Nazwy "..element_zdania_kategorii.." w spisach treści, zawierają niedozwolone znaki]]";
  end;
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local nazwa_ksiazki=parametry_modul.PelnaNazwaKsiazki(uchwyt_strony.fullText,"tak");
  nazwa_ksiazki=parametry_modul.Transformacja(nazwa_ksiazki);
  local nazwa_artykulu=parametry_modul.Transformacja(args[1]);
  local uchwyt_strony2 = mw.title.makeTitle('', nazwa_ksiazki.."/"..nazwa_artykulu);
  local nazwa_strony_artykulu=mw.ustring.gsub(mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"[^/]*$"),"_"," ");
  if((uchwyt_strony2==nil)or(not uchwyt_strony2.exists))then
  	if(nazwa_artykulu~="")then
	  	return mw.ustring.rep("=",6).."<span style=\"color:red\">[["..nazwa_ksiazki.."/"..nazwa_artykulu.."|"..nazwa_strony_artykulu.."]]</span>"..mw.ustring.rep("=",6);
	  else
	     return frame:getParent():preprocess("{{Błąd|Wywołano szablon z argumentem pierwszym pustym.}}");
	  end;
  else
    local tekst_artykulu = uchwyt_strony2:getContent();
    local ulozenia_w_menu_spisu_tresci=SpisTresciWstep(tekst_artykulu, nazwa_artykulu);	
    local twor_spisu_tresci="";
	  twor_spisu_tresci=mw.ustring.rep("=",6).."[["..nazwa_ksiazki.."/"..nazwa_artykulu.."|"..nazwa_strony_artykulu.."]]"..mw.ustring.rep("=",6);
	  if(ulozenia_w_menu_spisu_tresci~=nil)then
     for licznik=1, #ulozenia_w_menu_spisu_tresci do
 	    twor_spisu_tresci=twor_spisu_tresci.."\n"..mw.ustring.rep("#",ulozenia_w_menu_spisu_tresci[licznik][2])
 	       .."[["..nazwa_ksiazki.."/"..ulozenia_w_menu_spisu_tresci[licznik][1][1].."|"..ulozenia_w_menu_spisu_tresci[licznik][1][2].."]]";
     end;
    end;
    return twor_spisu_tresci;
  end;
end;
function SpisTresciWstep(tekst_artykulu,nazwa_strony)
  nazwa_strony=mw.ustring.gsub(nazwa_strony,"(|)",function (s) return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(s))..";";end);
  local tablica_spisu_tresci=nil;
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<[mM][aA][tT][hH]>.-</[mM][aA][tT][hH]>","");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<[nN][oO][wW][iI][kK][iI]>.-</[nN][oO][wW][iI][kK][iI]>",""); 	
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"(\n=+[^\n]+=+%s-\n)","\n%1\n");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"^(=+[^\n]+=+%s-\n)","\n%1\n");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"(\n=+[^\n]+=+%s-)$","\n%1\n");
  local ulozenie=nil;
  local ostatnie=nil;
  local uzyskany_w_wyniku_parsowania;  
  local tablica_powtarzajacych_sie_elementow={};
  local iterator=mw.ustring.gmatch(tekst_artykulu, "\n=+%s*[^\n]+%s*=+%s-\n");
  local elementy_linku=nil;
  for uzyskany_w_wyniku_parsowania in iterator do
      local liczba_rowna_sie=1;
      local naglowek="";
      while true do
          local przetwarzany_naglowek=mw.ustring.match(uzyskany_w_wyniku_parsowania,"^\n"..mw.ustring.rep("=",liczba_rowna_sie).."%s*([^\n]+)%s*"..mw.ustring.rep("=",liczba_rowna_sie).."%s*\n$");
          if(mw.ustring.match(przetwarzany_naglowek,"^=([^\n]+)=$")~=nil)then
           liczba_rowna_sie=liczba_rowna_sie+1;
          else
          	 naglowek=przetwarzany_naglowek;
          	 break;
          end;
     end;
       local nazwa_linku_naglowka=mw.ustring.match(naglowek,"%[%[[^{}|]+|([^{}|]+)%]%]");
       local wewnetrzny_tekst_wewnatrz_nawiasow_linku=mw.ustring.match(naglowek,"%[%[([^{}|]+|[^{}|]+)%]%]");
       if((nazwa_linku_naglowka~=nil)and(wewnetrzny_tekst_wewnatrz_nawiasow_linku~=nil))then 
       	  nazwa_linku_naglowka=mw.ustring.gsub(nazwa_linku_naglowka,"^:","");
       	  naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"%[%["..na21.."%]%]",nazwa_linku_naglowka);
       end;
       local nazwa_linku_naglowka=mw.ustring.match(naglowek,"%[%[([^{}|]+)%]%]");
       if(nazwa_linku_naglowka~=nil)then 
       	 local nazwa_linku_naglowka2=mw.ustring.gsub(nazwa_linku_naglowka,"^:","");
       	 naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"%[%["..nazwa_linku_naglowka.."%]%]",nazwa_linku_naglowka2);
       end;
       local nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(naglowek,"<.->","");
       nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"\'\'\'","");
       nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"\'\'","");
       nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"^[%s_]*","");
       nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"[%s_]*$","");
       nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"_"," ");
       nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"|","&#"..tostring(mw.ustring.byte('|'))..";");
       local numer_tego_samego_naglowka=1;
       local nazwa_rozdzialu_w_artykule_p=mw.ustring.lower(nazwa_rozdzialu_w_artykule);
       for licznik=1,#tablica_powtarzajacych_sie_elementow do
       	 if(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][2]==1)then
       	 	if(numer_tego_samego_naglowka==1)then
            if(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][1]==nazwa_rozdzialu_w_artykule_p)then numer_tego_samego_naglowka=numer_tego_samego_naglowka+1;end;
          else
            if(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][1]==nazwa_rozdzialu_w_artykule_p.." "..tostring(numer_tego_samego_naglowka))then 
            	  numer_tego_samego_naglowka=numer_tego_samego_naglowka+1;
            	end;
          end;
         else
          if(numer_tego_samego_naglowka==1)then
         	 if(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][1].." "..tostring(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][2])==nazwa_rozdzialu_w_artykule_p)then 
         	 	  numer_tego_samego_naglowka=numer_tego_samego_naglowka+1;
         	 end;
          else
         	 if(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][1].." "..tostring(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][2])
         	 	  ==nazwa_rozdzialu_w_artykule_p.." "..tostring(numer_tego_samego_naglowka))then 
         	 	 numer_tego_samego_naglowka=numer_tego_samego_naglowka+1;
         	  end;
          end;
         end;
       end;
       for licznik=1, #tablica_powtarzajacych_sie_elementow do
         if(numer_tego_samego_naglowka>1)then
         	if(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][2]==1)then
         	  if(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][1]==nazwa_rozdzialu_w_artykule_p.." "..tostring(numer_tego_samego_naglowka))then 
         	  	numer_tego_samego_naglowka=numer_tego_samego_naglowka+1;
         	  end;
         	else
         		if(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][1].." "..tostring(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][2])
         			   ==nazwa_rozdzialu_w_artykule_p.." "..tostring(numer_tego_samego_naglowka))then 
         			numer_tego_samego_naglowka=numer_tego_samego_naglowka+1;
         		end;
         	end;
         end;
       end;
       if(numer_tego_samego_naglowka==1)then
         elementy_linku={nazwa_strony.."#"..nazwa_rozdzialu_w_artykule,naglowek};
       else
         elementy_linku={nazwa_strony.."#"..nazwa_rozdzialu_w_artykule.."_"..numer_tego_samego_naglowka,naglowek};
       end;
       if((ulozenie==nil)or(ulozenie>=liczba_rowna_sie))then 
         ulozenie=liczba_rowna_sie-1;
       elseif(ostatnie+1<liczba_rowna_sie-ulozenie)then
         ulozenie=liczba_rowna_sie-ostatnie-1;
       end;
       ostatnie=liczba_rowna_sie-ulozenie;
       tablica_powtarzajacych_sie_elementow[#tablica_powtarzajacych_sie_elementow+1]={mw.ustring.lower(nazwa_rozdzialu_w_artykule),numer_tego_samego_naglowka}; 
       if(tablica_spisu_tresci==nil)then tablica_spisu_tresci={};end;
       tablica_spisu_tresci[#tablica_spisu_tresci+1]={elementy_linku,liczba_rowna_sie-ulozenie};
   end;
   return tablica_spisu_tresci;
end;
function p.Zaczynaj()
  local uchwyt_strony=mw.title.getCurrentTitle();
  local nazwa_modulu_ze_spacjami=mw.ustring.gsub(uchwyt_strony.fullText,"_"," ");
  local tabela_listy={};
  tabela_listy.start={};
  local data2=mw.loadData("Module:StronicowyParser/data2");
  tabela_listy.ZbienneBledowKorzystane={};
  tabela_listy.ZbienneBledowDoloczone={};
  tabela_listy.brak_uchwytu={};
  tabela_listy.puste_parametry={};
  for _,elementy_w_tablicy_obiekty in pairs(data2.tablica_obiektow)do
  	wartosc,_=mw.ustring.gsub(elementy_w_tablicy_obiekty[1],"%d+$","");
  	tabela_listy.ZbienneBledowKorzystane[wartosc]=nil;
  	tabela_listy.ZbienneBledowKorzystane["Link"..wartosc]=nil;
  	tabela_listy.ZbienneBledowDoloczone[wartosc]=nil;
  	tabela_listy.ZbienneBledowDoloczone["Link"..wartosc]=nil;
  	
  	tabela_listy.puste_parametry[wartosc]={};
  	tabela_listy.puste_parametry[wartosc][1]=nil;
  	tabela_listy.puste_parametry[wartosc][2]=nil;
  	tabela_listy.brak_uchwytu[wartosc]=nil;
  end;
  tabela_listy.TOC={};
  tabela_listy.formatowanie=nil
  tabela_listy.lista_artykulow={};
  tabela_listy.strona_nie_istnieje=nil;
  tabela_listy.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_modolow=nil;
  tabela_listy.brak_spisu_tresci_do_doloczanych_modolow=nil;
  tabela_listy.nieprawidlowe_nazwy_korzystanej_strony=nil;
  tabela_listy.nieprawidlowe_nazwy_strony_doloczanej_do_strony=nil;
  tabela_listy.blad_wewnetrzny=nil;
  tabela_listy.niedozwolone_znaki_spisie_tresci=nil;
  tabela_listy.doloczone_brak_spis=nil;
  tabela_listy.korzystane_brak_spis=nil;
  tabela_listy.kodkategorie=nil;
  tabela_listy.licencja={};
  local tabela_listy0=ZbieranieInformacji(tabela_listy,nazwa_modulu_ze_spacjami, true);
  if(tabela_listy0)then
    PrzetworzZebraneInformacje(tabela_listy);
  end;
  return tabela_listy;
end;
function ZbierajJakieSaArtykulyIInformacjeOLicencji(tabela_listy,nazwa_strony,czy_artykul_korzystany)
  local uchwyt_strony = mw.title.makeTitle('', nazwa_strony);
  if((uchwyt_strony==nil)or(not uchwyt_strony.exists))then 
   return nil;
  end;
  local tekst_strony = uchwyt_strony:getContent();
  local iterator=mw.ustring.gmatch(tekst_strony,"{{[^{}]-}}");
  local wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci="";
  local tabelalisty2=nil;
  local licencja_z_autorem=true;
  local tabela_artykulow=nil;
  local tabela_spisu_tresci=nil;
  for wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci in iterator do
  	  local pozycja_artykylu=mw.ustring.match(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,"^{{[Ss]pisTreści|%s*([^{}]-)%s*}}$");
  	  if(pozycja_artykylu~=nil)then
  	  	 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  	  	 pozycja_artykylu=parametry_modul["OdstępyFun"](pozycja_artykylu,"tak")
  	  	 pozycja_artykylu=mw.getContentLanguage():ucfirst(pozycja_artykylu);
  	  	 pozycja_artykylu=require("Module:Parametry").TransformacjaKoduZnakuDoZnakuWLancuchu(pozycja_artykylu);
  	  	 local znaki_niedozwolone=mw.ustring.match(pozycja_artykylu,"[|<>{}%[%]]");
  	  	 if(not znaki_niedozwolone)then
    	if(not tabela_artykulow)then tabela_artykulow={};end;
    	tabela_artykulow[#tabela_artykulow+1]=pozycja_artykylu;
    else
    	if(not tabela_listy.niedozwolone_znaki_spisie_tresci)then
    		tabela_listy.niedozwolone_znaki_spisie_tresci=0;
    	end;
    end;
    elseif((czy_artykul_korzystany)and(licencja_z_autorem))then
    	 local wywolanie_spisu_tresci=mw.ustring.match(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,"^{{[Ll]icencja|([^{}]-)}}$");
    	 if(wywolanie_spisu_tresci)then
    	  wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci=mw.ustring.gsub(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,"(%[%[[^|%[%]]-)(|)([^|%[%]]-%]%])","%1&#"..tostring(mw.ustring.byte('|'))..";%3");
    	  local tabela_parametrow=require("Module:Parametry").ParsujWywolanieSzablonu(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci);
    	  if(tabela_parametrow)then
    	  local autor=tabela_parametrow["Autor"];
    	  local szkoly=tabela_parametrow["Ukończone szkoły"];
    	  local email=tabela_parametrow["Email"];
    	  local dotyczy=tabela_parametrow["Dotyczy"];
    	  local licencjonowanie=tabela_parametrow["Licencjonowanie"];
    	  local umowa_prawna=tabela_parametrow["Umowa prawna"];
    	  local konsekwencje=tabela_parametrow["Konsekwencje"];
    	  local wyrazenie_regularne="%[%[([^%[%]|]-)&#"..tostring(mw.ustring.byte("|"))..";([^%[%]|]-)%]%]";
    	  if(autor~=nil)then
    	  	 autor=mw.ustring.gsub(autor,wyrazenie_regularne,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(szkoly~=nil)then
    	  	 szkoly=mw.ustring.gsub(szkoly,wyrazenie_regularne,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end; 
    	  if(email~=nil)then
    	  	 email=mw.ustring.gsub(email,wyrazenie_regularne,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(dotyczy~=nil)then
    	  	 dotyczy=mw.ustring.gsub(dotyczy,wyrazenie_regularne,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(licencjonowanie~=nil)then
    	  	 licencjonowanie=mw.ustring.gsub(licencjonowanie,wyrazenie_regularne,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(umowa_prawna~=nil)then
    	  	 umowa_prawna=mw.ustring.gsub(umowa_prawna,wyrazenie_regularne,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(konsekwencje~=nil)then
    	  	 konsekwencje=mw.ustring.gsub(konsekwencje,wyrazenie_regularne,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(autor~=nil)then 
    	 	  tabela_spisu_tresci={autor, szkoly, email, dotyczy, licencjonowanie, umowa_prawna, konsekwencje};
    	 	  licencja_z_autorem=false; 
    	  end;
    	  elseif(tabela_listy.blad_wewnetrzny==nil)then
    	  	tabela_listy.blad_wewnetrzny=0;
    	  end
    	 end;
    end;
  end;
  if(czy_artykul_korzystany)then tabelalisty2={tabela_artykulow, tabela_spisu_tresci};else tabelalisty2=tabela_artykulow;end;
  return tabelalisty2;
end;
function ObslugaSzczegolnaElementu(kod_uchwytu,tabela_listy2, tabela_listy, nazwa_modolu, nazwa_obiektu, czy_artykul_korzystany)
  local odstepy=mw.ustring.match(kod_uchwytu,"^%s*$");
  if(not odstepy)then
    local lista_dwuelementowa={};
    lista_dwuelementowa[1]=kod_uchwytu;
    if(#tabela_listy2[nazwa_obiektu]==0)then SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(tabela_listy, nazwa_modolu, kod_uchwytu);end;
    tabela_listy2[ nazwa_obiektu][#tabela_listy2[ nazwa_obiektu]+1]=lista_dwuelementowa;
    if(nazwa_modolu==tabela_listy.nazwa_modolu)then
     if(not tabela_listy.kodkategorie)then tabela_listy.kodkategorie= nazwa_obiektu..":"..kod_uchwytu;end;
    end;
 end;
end;
function ObsluzSzablonWzor(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy2, tabela_listy, nazwa_modolu,nazwa_obiektu, czy_artykul_korzystany,numer_numeracji)
	local kod_uchwytu=nil;
	if(tabela_parametrow_szablonu["numeracja"]~=nil)then 
		kod_uchwytu=tabela_parametrow_szablonu["numeracja"];
  elseif(tabela_parametrow_szablonu[numer_numeracji]~=nil)then
		kod_uchwytu=tabela_parametrow_szablonu[numer_numeracji];
end;
	if(kod_uchwytu)then ObslugaSzczegolnaElementu(kod_uchwytu,tabela_listy2, tabela_listy, nazwa_modolu, nazwa_obiektu, czy_artykul_korzystany);end;
end;
function SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(tabela_listy, nazwa_modolu, kodr)
	local uchwyt_strony=mw.title.makeTitle('',nazwa_modolu);
	local nazwa_strony;
	if(uchwyt_strony)then
  	local dane2=mw.loadData("Module:StronicowyParser/data2");
  	if((uchwyt_strony.nsText==dane2.main)or(uchwyt_strony.nsText==dane2.wikijunior)or(uchwyt_strony.nsText==dane2.user))then
		   nazwa_strony_glownej_ksiazki=require("Module:Parametry").PelnaNazwaKsiazki(nazwa_modolu);
		   if(nazwa_strony_glownej_ksiazki==nazwa_modolu)then return;end;
  	else
  		return;
  	end;
  	if(not uchwyt_strony.exists)then 
  		return;
  	end;
  else
  	return;
  end;	
	if(nazwa_strony_glownej_ksiazki)then
 		local czy_element_wystepuje_w_tablicy=false;
 		local czy_lista_niepusta=false;
		if(tabela_listy.lista_artykulow)then
  		if(tabela_listy.lista_artykulow[nazwa_strony_glownej_ksiazki])then
 				czy_lista_niepusta=true;
 				for i, nazwa_artykulu in ipairs(tabela_listy.lista_artykulow[nazwa_strony_glownej_ksiazki]) do
 					if(nazwa_strony_glownej_ksiazki.."/"..nazwa_artykulu==nazwa_modolu)then
 	        	czy_element_wystepuje_w_tablicy=true;
 	        	break;
 	      	end;
 	  		end;
 	  	end;
		end;
	 	local lista;
 		if(czy_lista_niepusta)then lista=#tabela_listy.lista_artykulow[nazwa_strony_glownej_ksiazki];else lista=0;end;
  	if((lista==0)or((lista~=0)and(czy_element_wystepuje_w_tablicy==false)))then 
    	if((tabela_listy.nazwa_modolu~=nazwa_modolu))then
    		 local uchwyt_strony2=mw.title.makeTitle('',nazwa_strony_glownej_ksiazki);
      	 if(not tabela_listy.brak_spisu_tresci_do_doloczanych_modolow)then tabela_listy.brak_spisu_tresci_do_doloczanych_modolow={};end;
				 local czy_dodac_nazwe_przestrzeni_nazw_do_zbioru=true;
	       for _,nazwa_przestrzeni_nazw in pairs(tabela_listy.brak_spisu_tresci_do_doloczanych_modolow)do
  			  if(nazwa_przestrzeni_nazw==title.nsText)then czy_dodac_nazwe_przestrzeni_nazw_do_zbioru=false;end;
			   end;
				 if(czy_dodac_nazwe_przestrzeni_nazw_do_zbioru)then table.insert(tabela_listy.brak_spisu_tresci_do_doloczanych_modolow,uchwyt_strony2.nsText);end;
    	elseif((tabela_listy.nazwa_modolu==nazwa_modolu)and(tabela_listy.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_modolow==nil))then
      	tabela_listy.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_modolow=0;
    	end;
  	end;
  end;
end;
function PusteParametryLinkow(tabela_listy,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu)
 local czy_plik_z_tylko_odstepami_lub_pusty=mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"^%s*$");
 local czy_uchwyt_obiektu_z_tylko_odstepami_lub_pusty=mw.ustring.match(uchwyt_obiektu,"^%s*$");
 if((czy_plik_z_tylko_odstepami_lub_pusty)or( czy_uchwyt_obiektu_z_tylko_odstepami_lub_pusty))then
	if(tabela_listy.puste_parametry[nazwa_obiektu][1]==nil)then
	 	if(czy_plik_z_tylko_odstepami_lub_pusty)then tabela_listy.puste_parametry[nazwa_obiektu][1]=0;end;
	end;
	if(tabela_listy.puste_parametry[nazwa_obiektu][2]==nil)then
	 	if(czy_uchwyt_obiektu_z_tylko_odstepami_lub_pusty)then tabela_listy.puste_parametry[nazwa_obiektu][2]=0;end;
	end;
	if(not tabela_listy.kodkategorie)then 
		tabela_listy.kodkategorie=nazwa_obiektu..":"..((czy_uchwyt_obiektu_z_tylko_odstepami_lub_pusty)and czy_uchwyt_obiektu_z_tylko_odstepami_lub_pusty or "");
  end;
	return;
 end;
end;
function LinkowanieNastepne(tabela_listy, nazwa_obiektu, nazwa_strony, uchwyt_obiektu)
	PusteParametryLinkow(tabela_listy,nazwa_strony, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
	local brak_niedozwolonych_znakow=mw.ustring.match(nazwa_strony,"[|<>{}%[%]]");
	if(not brak_niedozwolonych_znakow)then
		if((not tabela_listy.puste_parametry[nazwa_obiektu][1])and(not tabela_listy.puste_parametry[nazwa_obiektu][2]))then
  		local tabela_listy0=ZbieranieInformacji(tabela_listy,nazwa_strony, false);
  		if(tabela_listy0)then 
    		SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(tabela_listy,nazwa_strony, uchwyt_obiektu);
    			  if(tabela_listy0==0)then return;end;
    				local czy_link_da_sie_ponumerowac=false;
    				if(tabela_listy.start[nazwa_strony]~=nil)then              
      				if(tabela_listy.start[nazwa_strony][nazwa_obiektu]~=nil)then                 
      					for _, parametry_obiektu in pairs(tabela_listy.start[nazwa_strony][nazwa_obiektu]) do
        					if(parametry_obiektu[1]==uchwyt_obiektu)then
          					czy_link_da_sie_ponumerowac=true;
        					end;                   
      					 end;
    					 end
    				 end;
    				 if(czy_link_da_sie_ponumerowac==false)then
      				if(tabela_listy.ZbienneBledowKorzystane["Link"..nazwa_obiektu]==nil)then
      					tabela_listy.ZbienneBledowKorzystane["Link"..nazwa_obiektu]=0;
    					end;
    				 end;
  		else
  			if(not tabela_listy.blad_wewnetrzny)then
  				tabela_listy.blad_wewnetrzny=0;
  			end;
  		end;	
  	end;
  else
    if((tabela_listy.nieprawidlowe_nazwy_korzystanej_strony==nil)and(tabela_listy.nazwa_modolu==nazwa_modolu))then 
 		   tabela_listy.nieprawidlowe_nazwy_korzystanej_strony=0;
 	  elseif((tabela_listy.nieprawidlowe_nazwy_strony_doloczanej_do_strony==nil)and(tabela_listy.nazwa_modolu~=nazwa_modolu))then
 		      tabela_listy.nieprawidlowe_nazwy_strony_doloczanej_do_strony=0;
    end;
  end;
end;
function LinkowanieOgolnie(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy, nazwa_obiektu, linkobiekt)
  local nazwa_strony=tabela_parametrow_szablonu["artykuł"] and tabela_parametrow_szablonu["artykuł"] or tabela_parametrow_szablonu[2];
  local uchwyt_obiektu=tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] and tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] or tabela_parametrow_szablonu[1];
  local nazwa_ksiazki=tabela_parametrow_szablonu["nazwa książki"] and tabela_parametrow_szablonu["nazwa książki"] or tabela_parametrow_szablonu[3];
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  if(nazwa_strony)then nazwa_strony=parametry_modul.TransformacjaKoduZnakuDoZnakuWLancuchu(nazwa_strony);end;
  if(nazwa_ksiazki)then nazwa_ksiazki=parametry_modul.TransformacjaKoduZnakuDoZnakuWLancuchu(nazwa_ksiazki);end;
  if(uchwyt_obiektu)then
  if(nazwa_strony)then
  	if(nazwa_strony~="")then
    	if((nazwa_ksiazki)and(nazwa_ksiazki~=""))then
    		nazwa_strony=nazwa_ksiazki.."/"..nazwa_strony;
    	else
    		local nazwa_ksiazki2=require("Module:Parametry").PelnaNazwaKsiazki();
    		nazwa_strony=nazwa_ksiazki2.."/"..nazwa_strony;
    	end;
    elseif((nazwa_ksiazki)and(nazwa_ksiazki~=""))then
    	nazwa_strony=nazwa_ksiazki;
    else
    	PusteParametryLinkow(tabela_listy,nazwa_strony, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
    	return;
    end;
    nazwa_strony=mw.ustring.gsub(nazwa_strony,"_"," ");
    if(nazwa_strony~=tabela_listy.nazwa_modolu)then
      LinkowanieNastepne(tabela_listy, nazwa_obiektu, nazwa_strony, uchwyt_obiektu);
      if(not tabela_listy.kodkategorie)then tabela_listy.kodkategorie=nazwa_obiektu..":"..uchwyt_obiektu;end;
    else
      LinkowanieDalszePrace(uchwyt_obiektu, tabela_listy, tabela_listy.nazwa_modolu, nazwa_obiektu, linkobiekt);
      if(not tabela_listy.kodkategorie)then tabela_listy.kodkategorie=nazwa_obiektu..":"..uchwyt_obiektu;end;
    end;
  else
  	LinkowanieDalszePrace(uchwyt_obiektu, tabela_listy, tabela_listy.nazwa_modolu, nazwa_obiektu, linkobiekt) 
  	if(not tabela_listy.kodkategorie)then tabela_listy.kodkategorie=nazwa_obiektu..":"..uchwyt_obiektu;end;
  end;
  elseif(not tabela_listy.brak_uchwytu[nazwa_obiektu])then
  	 tabela_listy.brak_uchwytu[nazwa_obiektu]=0;
  	 if(not tabela_listy.kodkategorie)then tabela_listy.kodkategorie=nazwa_obiektu..":";end;
  end;
end;
function LinkowanieDalszePrace(uchwyt_obiektu,tabela_listy, nazwa_strony, nazwa_obiektu, linkobiekt)
	if(#linkobiekt==0)then SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(tabela_listy,nazwa_strony, uchwyt_obiektu);end;
  linkobiekt[#linkobiekt+1]=uchwyt_obiektu;
  PusteParametryLinkow(tabela_listy,nazwa_strony, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu); 
end;
function LadujZawartoscStrony(nazwa_strony,tabela_listy)
  local czy_nazwa_strony_z_tylko_odstepami_lub_pusta=mw.ustring.match(nazwa_strony,"^%s*$");
  local page;
  if(not czy_nazwa_strony_z_tylko_odstepami_lub_pusta)then
  	 local nazwa_strony2=require("Module:Parametry").Transformacja(nazwa_strony);
   uchwyt_strony = mw.title.makeTitle('', nazwa_strony2);
   if((uchwyt_strony==nil)or(not uchwyt_strony.exists))then 
     if(tabela_listy.strona_nie_istnieje==nil)then
     	tabela_listy.strona_nie_istnieje=0
     end;
     return nil;
   end;
  else
   return nil;
  end;
  local tekst_artykulu = uchwyt_strony:getContent();
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->(.-)<%s-/%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->","%1");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->.-<%s-/%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->","");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Nn][Oo][Ww][Ii][Kk][Ii]%s->.-<%s-/%s-[Nn][Oo][Ww][Ii][Kk][Ii]%s->","");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Pp][Rr][Ee]%s->.-<%s-/%s-[Pp][Rr][Ee]%s->","");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"(<%s-[mM][aA][tT][hH]%s->.-<%s-/%s-[mM][aA][tT][hH]%s->)",""); 	
  while mw.ustring.match(tekst_artykulu,"{{[^|{}]-|[^{}]-{{[^{}]-}}.-}}") do
    tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"({{[^{}|]-|[^{}]-)({{[^{}]-}})(.-}})","%2%1%3");
  end;
  return tekst_artykulu;
end;
function WDoloczonychKsiazkachBrakSpisuTresci(tabela_listy,nazwa_strony_glownej)
 if(not tabela_listy.doloczone_brak_spis)then tabela_listy.doloczone_brak_spis={};end;
 local uchwyt_strony=mw.title.makeTitle('',nazwa_strony_glownej);
 local czy_przestrzeni_nazw_nie_ma_doloczonych_do_zbioru=true;
 for _,nazwa_przestrzeni_nazw in pairs(tabela_listy.doloczone_brak_spis)do
   if(nazwa_przestrzeni_nazw==uchwyt_strony.nsText)then czy_przestrzeni_nazw_nie_ma_doloczonych_do_zbioru=false;end;
 end;
 if(czy_przestrzeni_nazw_nie_ma_doloczonych_do_zbioru)then table.insert(tabela_listy.doloczone_brak_spis,uchwyt_strony.nsText);end;
end;
function ZbieranieInformacji(tabela_listy, nazwa_modolu, czy_artukul_korzystany)
  nazwa_modolu=mw.ustring.gsub(nazwa_modolu,"_"," ");
  local dane2=mw.loadData("Module:StronicowyParser/data2");
  local uchwyt_strony = mw.title.makeTitle('', nazwa_modolu);
  if((uchwyt_strony.nsText~=dane2.main)and(uchwyt_strony.nsText~=dane2.wikijunior)and(uchwyt_strony.nsText~=dane2.user))then
 		return;
  end;
  local nazwa_strony_glownej=require("Module:Parametry").PelnaNazwaKsiazki(nazwa_modolu);
  if(not czy_artukul_korzystany)then
  	 if(tabela_listy.nazwa_modolu)then
  	  if(tabela_listy.nazwa_modolu==nazwa_modolu)then
  	    return tabela_listy; 
  	 end;
  	else
  		return nil;
  	end;
  end;
  if(tabela_listy~=nil)then
   if(tabela_listy.start~=nil)then
     for nazwa_artykulu, _ in pairs(tabela_listy.start) do
       if(nazwa_artykulu==nazwa_modolu)then return tabela_listy;end;
     end;
   else 
    return nil; 
    end;
  else 
    return nil; 
  end;
  if(czy_artukul_korzystany)then 
  	 if(not tabela_listy.nazwa_modolu)then
  	  tabela_listy.nazwa_modolu=nazwa_modolu;
  	 end;
  end;
  local tekst_artykulu=LadujZawartoscStrony(nazwa_modolu,tabela_listy);
  if(not tekst_artykulu)then return 0;end;
  if(czy_artukul_korzystany)then tabela_listy.TOC[tabela_listy.nazwa_modolu]=SpisTresciWstep(tekst_artykulu,"");end;
  local iterator=mw.ustring.gmatch(tekst_artykulu,"{{[^{}]-}}");
  local tabela_listy2={};
  local linkobiekt={};
  for _,element_w_tablicy_obiekt in pairs(dane2.tablica_obiektow)do
  	local wartosc=mw.ustring.gsub(element_w_tablicy_obiekt[1],"%d+$","");
  	tabela_listy2[wartosc]={};
  	linkobiekt[wartosc]={};
  end;
  nazwa_strony_glownej=mw.ustring.gsub(nazwa_strony_glownej,"_"," ");
  if(nazwa_strony_glownej)then
  local czy_ksiazka_istnieje_w_tablicy=false;
  if(#tabela_listy.lista_artykulow==0)then 
   	local tabela_wstepnych_informacji=ZbierajJakieSaArtykulyIInformacjeOLicencji(tabela_listy,nazwa_strony_glownej, czy_artukul_korzystany);
   	if(tabela_wstepnych_informacji)then 
   		if(czy_artukul_korzystany)then
   	 		tabela_listy.lista_artykulow[nazwa_strony_glownej]=tabela_wstepnych_informacji[1];
   	 		tabela_listy.licencja=tabela_wstepnych_informacji[2];
   	 		if(not tabela_wstepnych_informacji[1])then
   	 		  if(not tabela_listy.korzystane_brak_spis)then 
   	 		  	 tabela_listy.korzystane_brak_spis=0;
   	 		  end;
   	 		end;
   		else 
   	 		if(tabela_listy.lista_artykulow[nazwa_strony_glownej]==nil)then
  	 	  	tabela_listy.lista_artykulow[nazwa_strony_glownej]=tabela_wstepnych_informacji;
  	 	  	if(not tabela_wstepnych_informacji)then
             WDoloczonychKsiazkachBrakSpisuTresci(tabela_listy,nazwa_strony_glownej);
  	 	  	end;
  	 		end;
  		end;
  	else
  		if(czy_artukul_korzystany)then
  			if(not tabela_listy.korzystane_brak_spis)then 
   	 		  	 tabela_listy.korzystane_brak_spis=0;
  			end;
  		 else
        WDoloczonychKsiazkachBrakSpisuTresci(tabela_listy,nazwa_strony_glownej);
  		 end;
  	end;
    else
     czy_ksiazka_istnieje_w_tablicy=false;
     for nazwa_strony_glownej_i,value in pairs(tabela_listy.lista_artykulow) do
        if(nazwa_strony_glownej_i==nazwa_strony_glownej)then
          czy_ksiazka_istnieje_w_tablicy=true;
          break;
        end;
     end;
     if(not czy_ksiazka_istnieje_w_tablicy)then
  	  local tab=ZbierajJakieSaArtykulyIInformacjeOLicencji(tabela_listy,nazwa_strony_glownej, czy_artukul_korzystany);
  	  if(tabela_wstepnych_informacji)then
  	   if(czy_artukul_korzystany)then 
  	 	   tabela_listy.lista_artykulow[nazwa_strony_glownej]=tabela_wstepnych_informacji[1];
  	 	   tabela_listy.licencja=tabela_wstepnych_informacji[2];
  	 	   if(not tabela_wstepnych_informacji[1])then
  	 	  	if(not tabela_listy.korzystane_brak_spis)then 
   	 		  	 tabela_listy.korzystane_brak_spis=0;
  	 	    end;
  	 	   end;
  	   else 
  	 	   tabela_listy.lista_artykulow[nazwa_strony_glownej]=tabela_wstepnych_informacji;
  	 	   if(not tabela_wstepnych_informacji)then
           WDoloczonychKsiazkachBrakSpisuTresci(tabela_listy,nazwa_strony_glownej);
  	 	   end;
  	   end;
  	  else
  	  	if(czy_artukul_korzystany)then
  				if(not tabela_listy.korzystane_brak_spis)then 
   	 		  	  tabela_listy.korzystane_brak_spis=0;
  			  end;
  			else
          WDoloczonychKsiazkachBrakSpisuTresci(tabela_listy,nazwa_strony_glownej);
  			end;
  	  end;
     end;
    end;
  end;
  local uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu;
  for uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu in iterator do
  uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu=mw.ustring.gsub(uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu,"\n+","");	
  local tabela_parametrow_szablonu=require("Module:Parametry").ParsujWywolanieSzablonu(uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu);
  if((tabela_listy.formatowanie==nil)and(czy_artukul_korzystany))then
   if(tabela_parametrow_szablonu)then
  	if(mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Ss]tronaStart$")~=nil)then
      tabela_listy.formatowanie=tabela_parametrow_szablonu["formatowanie"];
  	elseif((mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Ss]komplikowanaStronaStart$")~=nil)
  		or(mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Ss]tronaStart2$")~=nil)
  		or(mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Ss]tandardowaStronaStart$")~=nil)
  		or(mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Pp]odstawowaStronaStart$")~=nil)  		
  		or(mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Pp]rostaStronaStart$")~=nil)  		
  		)
  	  then
  	  tabela_listy.formatowanie="tak";
  	end;
   end;
  end;
  local znak;
  local kod;
   local plik=mw.ustring.match(uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu,"^{{:([^:|{}]-)}}$");
    if(plik==nil)then
     if(tabela_parametrow_szablonu)then
      if((tabela_parametrow_szablonu["automat"]==nil)or(tabela_parametrow_szablonu["automat"]=="TRUE"))then
       local czy_wypowiedzenie=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[[wW]ypowiedzenie$");
       for _,elementy_w_tablicy_obiekty in pairs(dane2.tablica_obiektow)do
       	local link=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^%s*[Ll]ink");
       	local wartosc_elementu,_=mw.ustring.gsub(elementy_w_tablicy_obiekty[1],"%d+$","");
       	if(not link)then
        	  local wzor_nazwy_szablonu1="["..mw.ustring.upper(mw.ustring.match(elementy_w_tablicy_obiekty[1],"^(%a)"))..mw.ustring.lower(mw.ustring.match(elementy_w_tablicy_obiekty[1],"^(%a)")).."]"..mw.ustring.match(elementy_w_tablicy_obiekty[1],"^%w(%w*%a+%d*)$");
        	  local czy_aliasy=false;
        	  if((elementy_w_tablicy_obiekty[2])and(type(elementy_w_tablicy_obiekty[2])=="table"))then
        	  	for _,alias in pairs(elementy_w_tablicy_obiekty[2])do
        	  	  local wzor_nazwy_szablonu2="["..mw.ustring.upper(mw.ustring.match(alias,"^(%a)"))..mw.ustring.lower(mw.ustring.match(alias,"^(%a)")).."]"..mw.ustring.match(alias,"^%w(%w*%a+%d*)$");
        	  	  czy_aliasy=czy_aliasy or mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_nazwy_szablonu2.."$");
        	  	end;
        	  elseif(elementy_w_tablicy_obiekty[2])then
        	  	  local wzor_nazwy_szablonu2="["..mw.ustring.upper(mw.ustring.match(elementy_w_tablicy_obiekty[2],"^(%a)"))..mw.ustring.lower(mw.ustring.match(elementy_w_tablicy_obiekty[2],"^(%a)")).."]"..mw.ustring.match(elementy_w_tablicy_obiekty[2],"^%w(%w*%a+%d*)$");
        	  	  czy_aliasy=czy_aliasy or mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_nazwy_szablonu2.."$");
      	    end;
      	   	czy_aliasy=czy_aliasy or mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_nazwy_szablonu1.."$");
       		if(czy_aliasy)then
       			  if((not czy_wypowiedzenie)or((czy_wypowiedzenie)and(tabela_parametrow_szablonu["Rodzaj"]==wartosc_elementu)))then
       					ObsluzSzablonWzor(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy2, tabela_listy, nazwa_modolu,wartosc_elementu, czy_artukul_korzystany,elementy_w_tablicy_obiekty[3]);
       					 czy_wypowiedzenie=false;
       					 break;
       			  end;
       		end;
       	else
       		 local link2="[Ll]ink"..wartosc_elementu;
       		 local typ=mw.getContentLanguage():lcfirst(wartosc_elementu);
       		 if((czy_artukul_korzystany)and((mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..link2.."$"))or((mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Ll]inkObiekt$"))and(tabela_parametrow_szablonu["typ"]==typ))))then
       			LinkowanieOgolnie(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy, wartosc_elementu, linkobiekt[wartosc_elementu]);
       			czy_wypowiedzenie=false;
       			break;
       		 end;
       	end;
       end;
        if(czy_wypowiedzenie)then
        		if(mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[[wW]ypowiedzenie$"))then
        			ObsluzSzablonWzor(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy2, tabela_listy, nazwa_modolu,"Obiekt", czy_artukul_korzystany,dane2.obiekty[3]);
      		elseif((czy_artukul_korzystany)and(mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[[Ll]inkObiekt$")))then
        			LinkowanieOgolnie(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy, "Obiekt", linkobiekt);
    	    	end;
        end;
       end;
      end;
     end; 
    end;
  if(czy_artukul_korzystany)then
  	for _,obiekt in pairs(dane2.tablica_obiektow)do
   		local obiekt2,_=mw.ustring.gsub(obiekt[1],"%d+$","");
    	SprawdzLinki(tabela_listy,tabela_listy2,linkobiekt[obiekt2],obiekt2,"Link"..obiekt2, nazwa_modolu);
  	end;
  end;
  tabela_listy.start[nazwa_modolu]={};
  tabela_listy.start[nazwa_modolu]=tabela_listy2;
  return tabela_listy;
end;
function SprawdzLinki(tabela_listy,tabela_listy2,link_obiekt_lub_wypowiedzenie, nazwa_obiektu1, nazwa_obiektu2, nazwa_modolu)
if(tabela_listy.ZbienneBledowKorzystane[nazwa_obiektu2]==nil)then
   for _, elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie in ipairs(link_obiekt_lub_wypowiedzenie) do
    local czy_uchwyty_sa_ponumerowane=true;
    for _, elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie2 in ipairs(tabela_listy2[nazwa_obiektu1]) do
        if(elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie==elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie2[1])then
        	  czy_uchwyty_sa_ponumerowane=false;
          break;
        end;
      end;
    if(czy_uchwyty_sa_ponumerowane==true)then
    	local czy_tylko_ze_znakami_odstepu_lub_puste=mw.ustring.match(elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie,"^%s*$");
    	if(czy_tylko_ze_znakami_odstepu_lub_puste)then
    	  if(tabela_listy.puste_parametry[nazwa_obiektu1]==nil) then
         tabela_listy.puste_parametry[nazwa_obiektu1][1]=0;
        end;
        return;
       elseif(tabela_listy.ZbienneBledowKorzystane[nazwa_obiektu2]==nil)then
      		tabela_listy.ZbienneBledowKorzystane[nazwa_obiektu2]=0;
          return;
       end;
    end;
   end;
  end;
end;
function PrzetworzMozliweWszystkieRodzajeTworow(tabela_listy,nazwa_modolu,numer_artykulu_w_ksiazce,dane2)
  for _,element_w_tablicy_obiekty in pairs(dane2.tablica_obiektow)do
  	  local element_obiekty,_=mw.ustring.gsub(element_w_tablicy_obiekty[1],"%d*$","");
		tabela_listy=Sprawdzanie_i_numerowanie(tabela_listy,nazwa_modolu,element_obiekty,numer_artykulu_w_ksiazce);
  end;
end;
function PrzetworzZebraneInformacje(tabela_listy)
	 local dane2=mw.loadData("Module:StronicowyParser/data2");
   for nazwa_modolu, val in pairs(tabela_listy.start) do
  	local numer_obiektu_w_ksiazce=1;local czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci =false;
  	local uchwyt_strony=mw.title.makeTitle('',nazwa_modolu);
  	local nazwa_strony_glownej;
  	if((uchwyt_strony.nsText==dane2.main)or(uchwyt_strony.nsText==dane2.wikijunior)or(uchwyt_strony.nsText==dane2.user))then
  		 nazwa_strony_glownej=require("Module:Parametry").PelnaNazwaKsiazki(nazwa_modolu);
  	else
  		return tabela_listy;
  	end;
  	if(nazwa_strony_glownej)then
  		if(nazwa_strony_glownej==nazwa_modolu)then 
  			 czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci=false;
  		else
    		if(tabela_listy.lista_artykulow)then 
   				if(tabela_listy.lista_artykulow[nazwa_strony_glownej])then
   	  				for _, nazwa_artykulu in ipairs(tabela_listy.lista_artykulow[nazwa_strony_glownej]) do
   						if(nazwa_strony_glownej.."/"..nazwa_artykulu~=nazwa_modolu)then 
   							numer_obiektu_w_ksiazce=numer_obiektu_w_ksiazce+1;
   						else 
   							czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci=true;break;
   						end;
   					end;
 	  			end;
 	  		end;
 	  	end;
   		if(czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci)then
   		  PrzetworzMozliweWszystkieRodzajeTworow(tabela_listy,nazwa_modolu,numer_obiektu_w_ksiazce,dane2);
    	elseif(not czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci)then
        PrzetworzMozliweWszystkieRodzajeTworow(tabela_listy,nazwa_modolu,0,dane2);
   	  end;
  	else
        PrzetworzMozliweWszystkieRodzajeTworow(tabela_listy,nazwa_modolu,0,dane2);
  	end;
 end;
  return tabela_listy;
end;
function Sprawdzanie_i_numerowanie(tabela_listy, nazwa_modolu, nazwa_obiektu, numer_artykulu_w_ksiazce)
  for licznik, element_obiektu in ipairs(tabela_listy.start[nazwa_modolu][nazwa_obiektu]) do
    local czy_numerowac=false;
		for licznik2=1, licznik-1,1 do
  	   if(element_obiektu[1]==tabela_listy.start[nazwa_modolu][nazwa_obiektu][licznik2][1])then
        if((tabela_listy.nazwa_modolu==nazwa_modolu)and(not tabela_listy.ZbienneBledowKorzystane[nazwa_obiektu]))then
        	tabela_listy.ZbienneBledowKorzystane[nazwa_obiektu]=0;
        	element_obiektu[2]=nil;
        elseif(tabela_listy.nazwa_modolu~=nazwa_modolu)then
        	  if(not tabela_listy.ZbienneBledowDoloczone[nazwa_obiektu])then tabela_listy.ZbienneBledowDoloczone[nazwa_obiektu]={};end;
       		local uchwyt_strony=mw.title.makeTitle('',nazwa_modolu);
					local czy_sa_bledy_w_zmiennych_doloczonych=true;
					for _,element_obiektu2 in pairs(tabela_listy.ZbienneBledowDoloczone[nazwa_obiektu])do
  					if(element_obiektu2==uchwyt_strony.nsText)then czy_sa_bledy_w_zmiennych_doloczonych=false;end;
					end;
					if(czy_sa_bledy_w_zmiennych_doloczonych)then table.insert(tabela_listy.ZbienneBledowDoloczone[nazwa_obiektu],uchwyt_strony.nsText);end;
    		end;
       if(tabela_listy.start[nazwa_modolu][nazwa_obiektu][licznik2][1])then tabela_listy.start[nazwa_modolu][nazwa_obiektu][licznik2][2]=nil;end;
       czy_numerowac=true;
      end;
    end;
   if(not czy_numerowac)then
   	if(numer_artykulu_w_ksiazce>0)then
   	  element_obiektu[2]=numer_artykulu_w_ksiazce.."."..licznik;
   	elseif(numer_artykulu_w_ksiazce==0)then
   		element_obiektu[2]=licznik
    elseif(tablist.blad_wewnetrzny==nil)then
      tabela_listy.blad_wewnetrzny=0
   	end;	
   end;
  end;
  return tabela_listy;
end;
function NumerObiektu(frame, nazwa_obiektu)
 local nazwa_strony=require("Module:Parametry").TransformacjaKoduZnakuDoZnakuWLancuchu(frame.args[1]);
 nazwa_strony=mw.ustring.gsub(nazwa_strony,"_"," ");
 local dane=mw.loadData("Moduł:StronicowyParser/data").start;
 local dane_danej_ksiazki=dane.start[nazwa_strony];
 if(dane_danej_ksiazki)then
   for _, dany_artykul in ipairs(dane_danej_ksiazki[nazwa_obiektu])do
   	if(dany_artykul[1]==frame.args[2])then
       return dany_artykul[2];
    end;
   end;  
   return nil;
  else
  	 return nil;
  end;
end;
function NumerObiektu2(frame,co)
 local uchwyt_strony=mw.title.getCurrentTitle();
  local dane2=mw.loadData("Module:StronicowyParser/data2");
 if((uchwyt_strony.nsText==dane2.main)or(uchwyt_strony.nsText==dane2.wikijunior)or(uchwyt_strony.nsText==dane2.user))then
		local ponumerowany_uchwyt_lub_nil=NumerObiektu(frame,co);
		if(not ponumerowany_uchwyt_lub_nil)then 
  		return "Niedopasowany uchwyt: "..frame.args[2];
		else
  		return ponumerowany_uchwyt_lub_nil;
		end;
	else
		return frame.args[2];
	end;
end;
function IteratorFunkcja()
	local dane2=mw.loadData("Module:StronicowyParser/data2");
	local tabela_wypowiedzi=dane2.tablica_obiektow;
	local licznik=1;
	return function()
		local tabela_obiektu=tabela_wypowiedzi[licznik];
		if(not tabela_obiektu)then return nil;end;
		local wartosc1=mw.ustring.gsub(tabela_obiektu[1],"%d+$","");
		local wartosc2=tabela_obiektu[7];
		licznik=licznik+1;
		return wartosc1,wartosc2;
	end;
end;
local iterator=IteratorFunkcja();
for nazwa_obiektu,czesc_nazwy_funkcji in iterator do
	p["Numer"..czesc_nazwy_funkcji] = function(frame)
		return NumerObiektu2(frame,nazwa_obiektu);
	end;
end;
function p.formatowanie()
	local dane=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data');
	return dane.start.formatowanie;
end;
function p.WstawKategorie(frame)
 local uchwyt_strony=mw.title.getCurrentTitle();
 local dane2=mw.loadData("Module:StronicowyParser/data2");
 if((uchwyt_strony.nsText~=dane2.main)and(uchwyt_strony.nsText~=dane2.wikijunior)and(uchwyt_strony.nsText~=dane2.user))then
 		return;
 end;
 local dane=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data');
 if(not dane.start.kodkategorie)then return "";end;
 local kodkategorie1=frame.args[2]..":"..frame.args[1];
 local lancuch_znakow="";
 local kodkategorie2=dane.start.kodkategorie;
 if(kodkategorie1==kodkategorie2)then
 	  local strony_z_wielkiej_litery,strony_z_malej_litery;
 	  if(uchwyt_strony.nsText==dane2.user)then
 	  	strony_z_wielkiej_litery="Strony użytkowników,";
 	  	strony_z_malej_litery="stron użytkowników";
 	  elseif(uchwyt_strony.nsText==dane2.wikijunior)then
 	  	strony_z_wielkiej_litery="Artykuły dla dzieci,";
 	  	strony_z_malej_litery="artykułów dla dzieci";
 	  else
 	  	strony_z_wielkiej_litery="Artykuły";
 	  	strony_z_malej_litery="artykułów";
 	  end;
 	  for _,element_w_tablicy_obiekty in pairs(dane2.tablica_obiektow)do
 	  	local wartosc_elementu_pierwszego=mw.ustring.gsub(element_w_tablicy_obiekty[1],"%d+$","");
 	  	if(dane.start.ZbienneBledowKorzystane[wartosc_elementu_pierwszego])then
       if(dane.start.ZbienneBledowKorzystane[wartosc_elementu_pierwszego]==0)then
          lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..dane2.category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." "..element_w_tablicy_obiekty[6].." "..element_w_tablicy_obiekty[4]..((mw.ustring.match(element_w_tablicy_obiekty[4],"[%s_]+"))and "," or "").." ze złymi uchwytami]]";
       end;
  		end;
  		if(dane.start.ZbienneBledowDoloczone[wartosc_elementu_pierwszego])then
       for _,element_w_tablicy_obiekty2 in pairs(dane.start.ZbienneBledowDoloczone[wartosc_elementu_pierwszego]) do
          lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..dane2.category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z dołączonymi "..((element_w_tablicy_obiekty2==dane2.main)and "artykułami" 
  		                      or((element_w_tablicy_obiekty2==dane2.wikijunior)and "artykułami dla dzieci," 
  		                        or ((element_w_tablicy_obiekty2==dane2.user) and "stronami użytkowników,"
  		                           or "stronami"))).." "..element_w_tablicy_obiekty[6].." "..element_w_tablicy_obiekty[4]..((mw.ustring.match(element_w_tablicy_obiekty[4],"[%s_]+"))and "," or "").." ze złymi uchwytami]]";
       end;
  		end;
 	  	if(dane.start.ZbienneBledowKorzystane["Link"..wartosc_elementu_pierwszego])then
       if(dane.start.ZbienneBledowKorzystane["Link"..wartosc_elementu_pierwszego]==0)then
          lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..dane2.category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." ze złymi uchwytami do "..element_w_tablicy_obiekty[5].."]]";
       end;
  		end;
 	  	if(dane.start.puste_parametry[wartosc_elementu_pierwszego][1])then
       if(dane.start.puste_parametry[wartosc_elementu_pierwszego][1]==0)then
          lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..dane2.category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z pustymi nazwami stron w odnośnikach do "..element_w_tablicy_obiekty[5].."]]";
       end;
  		end;
  		if(dane.start.puste_parametry[wartosc_elementu_pierwszego][2])then
       if(dane.start.puste_parametry[wartosc_elementu_pierwszego][2]==0)then
          lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..dane2.category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z pustymi uchwytami w odnośnikach do "..element_w_tablicy_obiekty[5].."]]";
       end;
  		end;
 	  	if(dane.start.brak_uchwytu[wartosc_elementu_pierwszego])then
       if(dane.start.brak_uchwytu[wartosc_elementu_pierwszego]==0)then
          lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..dane2.category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z odnośnikami, z brakiem uchwytu, do "..element_w_tablicy_obiekty[5].."]]";
       end;
  		end;
 	  end;
  	if((dane.start.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_modolow)and(not dane.start.korzystane_brak_spis))then 
      	lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..dane2.category..": Brakujące spisy treści, do korzystanych "..((uchwyt_strony.nsText==dane2.main)and " artykułów" 
  		                      or((uchwyt_strony.nsText==dane2.wikijunior)and " artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((uchwyt_strony.nsText==dane2.user) and " stron użytkowników"
  		                           or "stron")))..", w książkach]]";
  	end;
  	if((dane.start.brak_spisu_tresci_do_doloczanych_modolow)and (not dane.start.doloczone_brak_spis))then 
    		for name,element_w_tablicy_obiekty in pairs(dane.start.brak_spisu_tresci_do_doloczanych_modolow)do
      		lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..dane2.category..": Brakujące spisy treści, dołączonych do "..((uchwyt_strony.nsText==dane2.main)and " artykułów" 
  		                      or((uchwyt_strony.nsText==dane2.wikijunior)and " artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((uchwyt_strony.nsText==dane2.user) and " stron użytkowników"
  		                           or "stron")))..", w książkach"..((element_w_tablicy_obiekty==dane2.main)and "" 
  		                      or((element_w_tablicy_obiekty==dane2.wikijunior)and " dla dzieci" 
  		                        or ((element_w_tablicy_obiekty==dane2.user) and " użytkowników"
  		                           or " innych"))).."]]";
  		 end;
  	end;
  	if(dane.start.nieprawidlowe_nazwy_korzystanej_strony)then 
    	if(dane.start.nieprawidlowe_nazwy_korzystanej_strony==0)then
      	lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..dane2.category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z nieprawidłowymi nazwami korzystanych stron]]";
    	end;
  	end;
  	if(dane.start.nieprawidlowe_nazwy_strony_doloczanej_do_strony)then 
    	if(dane.start.nieprawidlowe_nazwy_strony_doloczanej_do_strony==0)then
      	lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..dane2.category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z nieprawidłowymi nazwami dołączonych stron]]";
    	end;
  	end;    
  	if(dane.start.strona_nie_istnieje)then 
    	if(dane.start.strona_nie_istnieje==0)then
      	lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..dane2.category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z dołączonymi nieistniejącymi stronami]]";
    	end;
  	end;
  	if(dane.start.blad_wewnetrzny)then 
    	if(dane.start.blad_wewnetrzny==0)then
      	lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..dane2.category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z błędami wewnętrznymi skryptów]]";
    	end;
  	end;
  	if(dane.start.niedozwolone_znaki_spisie_tresci)then
  		if(dane.start.niedozwolone_znaki_spisie_tresci==0)then
  			lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..dane2.category..":Nazwy "..strony_z_malej_litery..", w spisach treści zawierają niedozwolone znaki]]";
  		end;
  	end;
  	if(dane.start.korzystane_brak_spis)then
  		lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..dane2.category..": Brak spisu treści, korzystanych "..((uchwyt_strony.nsText==dane2.main)and "artykułów" 
  		                      or((uchwyt_strony.nsText==dane2.wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((uchwyt_strony.nsText==dane2.user) and "stron użytkowników"
  		                           or "stron")))..", do książek]]";
  	end;
  	if(dane.start.doloczone_brak_spis)then
  		for name,element_w_tablicy_obiekty in pairs(dane.start.doloczone_brak_spis)do
  			lancuch_znakow=lancuch_znakow.."[["..dane2.category..": Brak spisu treści, dołączonych do "..((uchwyt_strony.nsText==dane2.main)and "artykułów" 
  		                      or((uchwyt_strony.nsText==dane2.wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((uchwyt_strony.nsText==dane2.user) and "stron użytkowników"
  		                           or "stron")))..", do książek"..((element_w_tablicy_obiekty==dane2.main)and "" 
  		                      or((element_w_tablicy_obiekty==dane2.wikijunior)and " dla dzieci" 
  		                        or ((element_w_tablicy_obiekty==dane2.user) and " użytkowników"
  		                           or " innych"))).."]]";
  		end;
		end;
  end;
  return lancuch_znakow;
end;
return p;