Moduł:Wikidane/data

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
return {
	qualifiedFilters = {
		"P518",
		"P548",
		"P625",
	},

	processor = {
		-- default processor module
		"Moduł:Wikidane/format/snak",
		
		-- dedicated processor per property
		P39  = "Moduł:Wikidane/format/P39",
		P569 = "Moduł:Wikidane/format/Pdata1",
		P570 = "Moduł:Wikidane/format/Pdata1",
		P1098 = "Moduł:Wikidane/format/P1098",
		P2119 = "Moduł:Wikidane/format/P2119",
		-- dedicated auxiliary processor for qualifiers (starting with lower case p)
		p580 = "Moduł:Wikidane/format/P580",
		p582 = "Moduł:Wikidane/format/P582",
		
		-- dedicated default processor per property type
		{
			["quantity"] = "Moduł:Wikidane/format/quantity",
			["string"] = "Moduł:Wikidane/format/string",
			["external-id"] = "Moduł:Wikidane/format/string",
			["wikibase-item"] = "Moduł:Wikidane/format/wikibaseEntityItem",
			["globe-coordinate"] = "Moduł:Wikidane/format/globeCoordinates",
			["monolingualtext"] = "Moduł:Wikidane/format/monolingualText",
			["commonsMedia"] = "Moduł:Wikidane/format/Pfile1",
			["math"] = "Moduł:Wikidane/format/math",
		},
	},

	noValueDescription = {
		"''bez wartości''[[Kategoria:Cecha bez wartości]]",
		["external-id"] = "''brak''",
		P282 = "''brak piśmiennictwa''",
		P1018 = "''Brak oficjalnych regulacji''",
		P1098 = "''[[język wymarły]]''",
	},
	
	someValueDescription = {
		-- nothing by default
	},

	argLink   = "linkuj",
	argSeparator = "separator",
	argTemplate = "szablon",
	argNoValue  = "bez wartości",
	argFormat  = "format",
	
	argBefore  = "przed",
	argAfter   = "po",
	argRef    = "ref",
	
	forwardedArg = "^parametr:(.*)$",
	qualifierArg = "^K(%d+):(.+)$",
	
	errorMissingPropertyId = '<span class="error">Brak identyfikatora właściwości</span>',
	
	wikidataItemLink    = "[[d:%s|↗]]",
	itemWithoutLabelCat  = '[[Kategoria:Wikidane bez opisu]]',
	itemWithoutLabelTitle = '<span title="wikidane bez opisu">?</span>',
	
	warnDump  = "[[Kategoria:Wywołanie funkcji diagnostycznej 'Dump' z modułu Wikidanych]]",
	warnPrefix = "WD ", --"[[Kategoria:WD ",
	warnSuffix = "", -- "]]",
	
	warnNoEntity         = "Strona bez jednostki w wikidanych",
	warnNoClaims         = "Jednostka bez stwierdzeń w wikidanych",
	warnPropertyByName      = "Właściwość ładowana przez nazwę '%s'",
	warnNoStatements       = "Jednostka nie zawiera poszukiwanej właściwości '%s'",
	warnUsingNormalRank     = "Brak zalecanych danych dla '%s'",
	warnNoAcceptableRank     = "Brak wiarygodnych danych dla '%s'",
	warnNotSupportedTimeArgs   = "Nie wspierane argumenty: before=%d, after=%d",
	warnNotSupportedPrecision  = "Brak formatu dla precyzji %d",
	warnUnrecognizedTime     = "Nierozpoznany czas %s",
	warnYearOutOfRange      = "Rok poza dopuszczalnym zakresem: %s",
	warnUnsupportedCalendarModel = "Niewspierany typ kalendarza: %s",
	warnMissingCalendarModel   = "Brak typu kalendarza",
	warnSkyIsNotSupported    = "Współrzędne astronomiczne nie są wspierane",
	warnInvalidLinkArg      = "Nieprawidłowa wartość parametru 'linkuj': %s",
	warnUnexpectedType      = "Nieoczekiwany typ: %s",
	
	boolYes         = "tak",
	boolNo          = "nie",
	separatorAnd       = "i",
	separatorOr       = "lub",
	separatorBullet     = "*",
	separatorOrdered     = "#",
	separatorOptionalBullet = "*?",
	separatorOptionalOrdered = "#?",
	
	refYes    = "tak",
	
	defaultLinkDate    = false,
	defaultLinkCoordinates = true,
	defaultLinkItem    = true,
	defaultTemplate    = false,
	defaultNoValue     = "''bez wartości''[[Kategoria:Cecha bez wartości]]",
	defaultSeparator = ", ",
	defaultLastAndSeparator = " i ",
	defaultLastOrSeparator = " lub ",
	
	decimalSeparator = ",",
	
	geohack_plain = "%s\194\160%s",
	geohack_link = "//tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pl&pagename=%s&params=%s",
	geohack_hint = "Mapy, zdjęcia satelitarne i inne informacje dotyczące miejsca o współrzędnych geograficznych %s %s",
	geohack_text = "<span class=\"latitude\">%s</span>\194\160<span class=\"longitude\">%s</span>",
	
	plainTimeFormats = {
		[8] = { '"ok.&nbsp;"Y', '"ok.&nbsp;"Y"&nbsp;p.n.e."' },
		[9] = { "Y", 'Y"&nbsp;p.n.e."' },
		[10] = { 'F"&nbsp;"Y', 'F"&nbsp;"Y"&nbsp;p.n.e."' },
		[11] = { 'j"&nbsp;"xg"&nbsp;"Y', 'j"&nbsp;"xg"&nbsp;"Y"&nbsp;p.n.e."' },
		[12] = { 'j"&nbsp;"xg"&nbsp;"Y', 'j"&nbsp;"xg"&nbsp;"Y"&nbsp;p.n.e."' },
		[13] = { 'j"&nbsp;"xg"&nbsp;"Y H:i', 'j"&nbsp;"xg"&nbsp;"Y"&nbsp;p.n.e." H:i' },
		[14] = { 'j"&nbsp;"xg"&nbsp;"Y H:i:s', 'j"&nbsp;"xg"&nbsp;"Y"&nbsp;p.n.e." H:i:s' },
	},
	
	linkTimeFormats = {
		[8] = { '"ok.&nbsp;"Y', '"ok.&nbsp;"Y"&nbsp;p.n.e."' },
		[9] = { "[[Y|Y]]", '[[Y" p.n.e."|Y"&nbsp;p.n.e."]]' },
		[10] = { 'F"&nbsp;"[[Y|Y]]', 'F"&nbsp;"[[Y" p.n.e."|Y"&nbsp;p.n.e."]]' },
		[11] = { '[[j xg|j"&nbsp;"xg]]"&nbsp;"[[Y|Y]]', '[[j xg|j"&nbsp;"xg]]"&nbsp;"[[Y" p.n.e."|Y"&nbsp;p.n.e."]]' },
		[12] = { '[[j xg|j"&nbsp;"xg]]"&nbsp;"[[Y|Y]]', '[[j xg|j"&nbsp;"xg]]"&nbsp;"[[Y" p.n.e."|Y"&nbsp;p.n.e."]]' },
		[13] = { '[[j xg|j"&nbsp;"xg]]"&nbsp;"[[Y|Y]] H:i', '[[j xg|j"&nbsp;"xg]]"&nbsp;"[[Y" p.n.e."|Y"&nbsp;p.n.e."]] H:i' },
		[14] = { '[[j xg|j"&nbsp;"xg]]"&nbsp;"[[Y|Y]] H:i:s', '[[j xg|j"&nbsp;"xg]]"&nbsp;"[[Y" p.n.e."|Y"&nbsp;p.n.e."]] H:i:s' },
	},
	
	latitudeLinkMarkers = { d="_", m="_", s="_", pp="", ps="N", np="", ns="S", no=0, sc=1 },
	longitudeLinkMarkers = { d="_", m="_", s="_", pp="", ps="E", np="", ns="W", no=0, sc=1 },
	latitudeGlobeMarkers = { d="°", m="'", s="”", pp="", ps="N", np="", ns="S", no=0, sc=1 },
	longitudeGlobeMarkers = { d="°", m="'", s="”", pp="", ps="E", np="", ns="W", no=0, sc=1 },
	--latitudeSkyMarkers = { d="<sup>h</sup>", m="<sup>m</sup>", s="<sup>s</sup>", pp="", ps="", ns="", np="", no=360, sc=0.06666666666666666667 },
	--longitudeSkyMarkers = { d="°", m="'", s="”", pp="+", ps="", np="-", ns="", no=0, sc=1 },
	
	globes = {
		unknownGlobe = { symbol="", link=false },
		["http://www.wikidata.org/entity/Q2"] = { symbol="[[Plik:Geographylogo.svg|20px|alt=Ziemia|link=Ziemia]]", link="", radius=6378137, },
		["http://www.wikidata.org/entity/Q405"] = { symbol="[[Plik:Nuvola apps kmoon left.png|15px|alt=Księżyc|link=Księżyc]] ", link="globe:Moon" },
		["http://www.wikidata.org/entity/Q111"] = { symbol="[[Plik:Blue Mars symbol.svg|15px|alt=Mars|link=Mars]] ", link="globe:Mars" },
		["http://www.wikidata.org/entity/Q308"] = { symbol="[[Plik:Blue Mercury symbol.svg|12px|alt=Merkury|link=Merkury]] ", link="globe:Mercury" },
		["http://www.wikidata.org/entity/Q313"] = { symbol="[[Plik:Symbol venus blue.svg|12px|alt=Wenus|link=Wenus]] ", link="globe:Venus" },
		--["http://www.wikidata.org/entity/Q12134"] = { sky=true, symbol="", link=false },
	},
	
	geoformats = {
		defaultFormatData = { precision = 0.00000001000000000000, arc = false, format = "%0.8f%s" },
		defaultPrecision = 0.000277777777777778,
		defaultGlobeEarth = "http://www.wikidata.org/entity/Q2",
		linkFormat = { precision = 0, arc = false, format = "%f%s", },
		
		-- the table below need to be sorted descending by precision
		-- tablica poniżej musi być posortowana malejąco względem precyzji
		{ precision = 10.00000000000000000000, arc = false, format = "%0.0f%s" },
		{ precision = 1.00000000000000000000, arc = false, format = "%0.0f%s" },
		{ precision = 0.10000000000000000000, arc = false, format = "%0.1f%s" },
		{ precision = 0.01666666666666670000, arc = true, format = "%0.0f%s%02.0f%s" },
		{ precision = 0.01000000000000000000, arc = false, format = "%0.2f%s" },
		{ precision = 0.00100000000000000000, arc = false, format = "%0.3f%s" },
		{ precision = 0.00027777777777777800, arc = true, format = "%0.0f%s%02.0f%s%02.0f%s" },
		{ precision = 0.00010000000000000000, arc = false, format = "%0.4f%s" },
		{ precision = 0.00002777777777777780, arc = true, format = "%0.0f%s%02.0f%s%04.1f%s" },
		{ precision = 0.00001000000000000000, arc = false, format = "%0.5f%s" },
		{ precision = 0.00000277777777777778, arc = true, format = "%0.0f%s%02.0f%s%05.2f%s" },
		{ precision = 0.00000100000000000000, arc = false, format = "%0.6f%s" },
		{ precision = 0.00000027777777777778, arc = true, format = "%0.0f%s%02.0f%s%06.3f%s" },
		{ precision = 0.00000010000000000000, arc = false, format = "%0.7f%s" },
		{ precision = 0.00000002777777777778, arc = true, format = "%0.0f%s%02.0f%s%07.4f%s" },
	},

	arcFormats = {
		["kątowo"] = true,
		["dziesiętnie"] = false,
	},

	quantityFormats = {
		around  = "około %s",
		variance = "%s±%s",
		between = "od\194\160%s do\194\160%s",
	
		maximumAmount = 2000000000000000000000000,
		maximumVarFactor = 0.1,
	
		-- descending order by amount
		{
			amount = 1000000000000000000000,
			factor = 1000000000000000000000,
			suffix = "\194\160tld",
			minvar = 100000000000000000000,
		},
		{
			amount = 1000000000000000000,
			factor = 1000000000000000000,
			suffix = "\194\160tln",
			minvar = 100000000000000000,
		},
		{
			amount = 1000000000000000,
			factor = 1000000000000000,
			suffix = "\194\160bld",
			minvar = 100000000000000,
		},
		{
			amount = 1000000000000,
			factor = 1000000000000,
			suffix = "\194\160bln",
			minvar = 100000000000,
		},
		{
			amount = 1000000000,
			factor = 1000000000,
			suffix = "\194\160mld",
			minvar = 100000000,
		},
		{
			amount = 1000000,
			factor = 1000000,
			suffix = "\194\160mln",
			minvar = 100000,
		},
		{
			amount = 2000,
			factor = 1000,
			suffix = "\194\160tys",
			minvar = 100,
		},
		{
			amount = 500,
			factor = 1,
			suffix = "",
			minvar = 20,
		},
		{
			amount = 200,
			factor = 1,
			suffix = "",
			minvar = 10,
		},
		{
			amount = 50,
			factor = 1,
			suffix = "",
			minvar = 5,
		},
		{
			amount = 1,
			factor = 1,
			suffix = "",
			minvar = 1,
		},
	},

	quantityUnits = {
		Q421744 = { "akt", "akty", "aktów", "aktu" },
		Q1185607 = { "scena", "sceny", "scen", "sceny" },
		Q11229 = { "%" },
		Q4917 = { "$" },
		Q550207 = { "dolar międzynarodowy", "dolary międzynarodowe", "dolarów międzynarodowych", "dolara międzynarodowego" },
		Q215571 = { "N·m" }, -- niuton razy metr
		Q24564698 = { "rok życia", "lata życia", "lat życia", "roku życia" },
		Q3710 = { "stopa", "stopy", "stóp", "stopy" },
	},

	snakFormatSelector = {
		use = "snaktype",
		choose = {
			["novalue"] = "Moduł:Wikidane/format/novalue",
			
			["somevalue"] = "Moduł:Wikidane/format/somevalue",
			
			["value"] = {
				use = "datatype",
				choose = {
					["string"] = {
						enter = "datavalue",
						use = "type",
						choose = {
							["string"] = "Moduł:Wikidane/format/string",
						},
					},
				
					["external-id"] = {
						enter = "datavalue",
						use = "type",
						choose = {
							["string"] = "Moduł:Wikidane/format/string",
						},
					},
				
					["url"] = {
						enter = "datavalue",
						use = "type",
						choose = {
							["string"] = "Moduł:Wikidane/format/string",
						},
					},
				
					["time"] = {
						enter = "datavalue",
						use = "type",
						choose = {
							["time"] = {
								enter = "value",
								use = "calendarmodel",
								choose = {
									["http://www.wikidata.org/entity/Q1985727"] = "Moduł:Wikidane/format/prolepticGregorianCalendar",
								},
							},
						},
					},
				
					["wikibase-item"] = {
						enter = "datavalue",
						use = "type",
						choose = {
							["wikibase-entityid"] = {
								enter = "value",
								use = "entity-type",
								choose = {
									["item"] = "Moduł:Wikidane/format/wikibaseEntityItem",
								},
							},
						},
					},
				
					["quantity"] = {
						enter = "datavalue",
						use = "type",
						choose = {
							["quantity"] = "Moduł:Wikidane/format/quantity",
						},
					},
				
					["globe-coordinate"] = {
						enter = "datavalue",
						use = "type",
						choose = {
							["globecoordinate"] = "Moduł:Wikidane/format/globeCoordinates",
							-- TODO difference by globe EW, W, E
						},
					},
				
					["monolingualtext"] = {
						enter = "datavalue",
						use = "type",
						choose = {
							["monolingualtext"] = "Moduł:Wikidane/format/monolingualText",
						},
					},
				
					["math"] = {
						enter = "datavalue",
						use = "type",
						choose = {
							["string"] = "Moduł:Wikidane/format/math",
						},
					},
					
					["commonsMedia"] = {
						enter = "datavalue",
						use = "type",
						choose = {
							["string"] = "Moduł:Wikidane/format/Pfile1",
						},
					},
					
					-- end of "snak.datatype"
				},
			},
			
			-- end of "snaktype"
		},
	},

}