Moduł:Wikidane/format/monolingualText

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja modułu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Dedykowana uniwersalna wtyczka formatująca wartość cechy z wartością zapisaną w określonym języku.

Opcje

ignoruj
Ignoruje wartość o zadanej treści.
kursywa
Steruje stylem kursywy:
  • tak – włącza kursywę
  • nie – wyłącza kursywę (nawet w akapicie zapisywanym kursywą)
  • auto – określa włączanie lub wyłączanie kursywy na podstawie kodu języka
  • brak – (wartość domyślna) nie ustala żadnego stylu

Zobacz też

local moduleData = mw.loadData("Module:Wikidane/data")
 
return {
 
scope = "snak",

options = {
	"ignoruj",
	"kursywa",
	default = {
		ignoruj = false,
		kursywa = false,
	},
},
 
format = function(snak, options)
	local text = snak.datavalue.value.text
	if options.ignoruj and text and (options.ignoruj == text) then
		return
	end
	
	local style = nil
	if options.kursywa then
		local italic = options.kursywa
		if italic == "auto" then
			italic = require("Moduł:Lang").kursywa({ args={ snak.datavalue.value.language or "" } }) == "''" and "tak" or "nie"
		end
		
		if italic == "tak" then
			style = "font-style: italic;"
		elseif italic == "nie" then
			style = "font-style: normal;"
		end
	end
	
	local result = mw.html.create("span")
		:attr("lang", snak.datavalue.value.language)
		:attr("style", style)
		:wikitext(text)
	return tostring(result)
end,
 
}