Muzyka/Kwarta i kwinta

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Kwinta[edytuj]

Kwinta może być czysta (7 półtonów), zwiększona (8) lub zmniejszona (6 półtonów). Kwinta czysta na pięciolinii to dwie nuty odległe o pięć stopni (linii i pól):


\relative c'{
c2 g' | f c' 
}

Kwinta czysta jest konsonansem.

Kwinta zwiększona to kwinta czysta plus 1 półton, razem 8 półtonów (tyle samo co seksta mała):


\relative c'{
c2 gis'  
}

Kwinta zmniejszona to kwinta czysta minus 1 półton, czyli 6 półtonów (3 całe tony, stąd nazwa tryton).


\relative c'{
c2 ges' | f b | fis c'   
}

W skali durowej tryton występuje pomiędzy czwartym a siódmym stopniem (np. dźwięki F i H w skali C-dur).

Dźwięk fis/ges dzieli skalę C-dur na dwie równe części, każda o rozmiarze trytonu.

Zarówno kwinta zwiększona, jak i zmniejszona są zaliczane do dysonansów.

Kwarta[edytuj]

Kwarta oznacza odstęp między nutami, odległymi na pięciolinii o cztery stopnie (linie wraz z polami). Kwarta może być czysta (5 półtonów), zwiększona (6) lub zmniejszona (4 półtony).


\relative c'{
c2 f | g c 
}

Kwarta czysta jest konsonansem. Dźwięk G dzieli gamę C-dur na kwintę i kwartę, a dźwięk F – na kwartę i kwintę.

Kwarta zwiększona to kwarta czysta plus 1 półton, razem 6 półtonów; to znowu tryton:


\relative c'{
c2 fis | ges c   
}

Kwarta zmniejszona to kwarta czysta minus 1 półton, czyli 4 półtony (tyle co tercja wielka):


\relative c'{
c2 fes | gis c   
}

Zarówno kwarta zwiększona, jak i zmniejszona są zaliczane do dysonansów.

Zobacz też[edytuj]