Przejdź do zawartości

Nauka gry na gitarze/Interwały

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Interwały[edytuj]

Interwałami nazwane zostały odległości między dźwiękami. W teorii muzyki często wykorzystuje się to pojęcie do opisu różnych zależności w kompozycji. Do tej pory poruszaliśmy się w świecie interwałów, ale nie do końca świadomie. Wróćmy do tego jak uszeregowaliśmy dźwięki:

A,A#,B,C,C#,D,D#,E,F,F#,G,G#,A,A#,B,C,C#,D,D#,E,F,F#,G,G#...

Mówiliśmy już o oktawie. Na powyższym przykładzie będzie to odległość między dwoma kolejnymi dźwiękami o tej samej nazwie, dzieli je więc pełne 12 dzwięków.Z drugiej strony najmniejszym wyróżnionym interwałem jest pryma, a odległość między dźwiękami wynosi zero (co na przykład można uzyskać grając ten sam dźwięk na dwóch różnych strunach). Pomiędzy nimi jest jeszcze szereg innych interwałów, zapiszmy je kolejno licząc odległość w półtonach, czyli odległość progu na gitarze.

interwał:    półtony:
pryma      0
sekunda mała   1
sekunda wielka  2
tercja mała   3
tercja wielka  4
kwarta czysta  5
tryton      6
kwinta czysta  7
seksta mała   8
seksta wielka  9
septyma mała   10
septyma wielka  11
oktawa czysta  12
nona mała    13
nona wielka   14

Zobaczmy jeszcze jakie są interwały między dzwiękami pustych strun gitary:

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 E|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-.....
 kwarta (5)
 B|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-.....
 tercja wielka (4)
 G|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-.....
 kwarta (5)
 D|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-.....
 kwarta (5)
 A|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-.....
 kwarta (5)
 E|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-.....

Jest to strój kwartowy z wyjątkiem struny B, która jest nastrojona do tercji wielkiej względem struny G. Zastanówmy się jak możemy teraz pracować z interwałami na gitarze. Załóżmy że gramy melodię którą opisaliśmy sobie w interwałach... Zacznijmy np. od 5 progu na strunie E6 (dzwięk A). Żeby zagrać prymę dwa razy uderzamy po prostu A, sekundę małą - naciskamy strunę próg wyżej (na 6 prógu), sekundę wielką - naciskamy strunę 2 progi wyżej na prógu 7 itd. Zakres dłoni jeśli nie chcemy nią skakać po gryfie skończy nam się 4 progi od początkowego dźwięku A, czyli na tercji wielkiej, ale jak wiemy następna struna A5 jest nastrojona w odległości kwarty do E6 dlatego kwartę możemy zagrać dociskając obie struny na 5 progu. Kolejne interwały uzyskamy poruszając się po strunie A5 od 5 progu w górę. Możemy również poruszać się na strunie A5 w dół, czym będziemy zmniejszać interwały o półton uzyskując takie same jak na strunie E6. Możemy zapisać ogólną zasadę (półtonami, S dzwięk startowy):

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 E|----|----|----|----| +5 |----|----|----|----|----|----|----|----|-.....
 B|----|----|----|----| +4 |----|----|----|----|----|----|----|----|-.....
 G|----|----|----|----| +5 |----|----|----|----|----|----|----|----|-.....
 D|----|----|----|----| +5 |----|----|----|----|----|----|----|----|-.....
 A| -1 | -1 | -1 | -1 | S | +1 | +1 | +1 | +1 |----|----|----|----|-.....
 E|----|----|----|----| -5 |----|----|----|----|----|----|----|----|-.....