Niemiecki/Ortografia/Pisownia przymiotników w nazwach własnych dużą lub małą literą

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Pisownia przymiotników w nazwach własnych dużą lub małą literą (Groß-/Kleinschreibung von Adjektiven in Eigennamen)[edytuj]

  • Przymiotnik towarzyszący rzeczownikowi, z którym tworzy nazwę własną, pisany jest w języku niemieckim dużą literą:[1]
  • np. der Schiefe Turm von Pisa, ...
  • Reguła pisania przymiotników dużą literą dotyczy również stałych związków wyrazów, które nie są nazwami własnymi, ale tworzą jednoznaczne wyrażenia:[1]
  • tytuły honorowe, np. Königliche Hochheit ...
  • szczególne dni, np. Heiliger Abend ...
  • nazwy gatunków botanicznych i zoologicznych, np. Schwarzer Holunder, Weißer Hai ...
  • w terminologii specjalistycznej reguła ta nie jest jednak obowiązkowa:
  • w piśmiennictwie specjalistycznym przymiotniki będące częścią stałych związków wyrazów pisane są zwykle dużą literą, np. Organische Chemie, Mutiple Sklerose ...
  • pisownia małą literą jest również poprawna[1], np. mutiple Sklerose ...

Źródła[edytuj]

  1. 1,0 1,1 1,2 Duden online, Die Großschreibung von Adjektiven (Regel 88, 89), 08.12.2018