Przejdź do zawartości

Niemiecki/Słowotwórstwo/Przedrostek über

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Przedrostek Über-/über- (Präffix Über-/über-)[edytuj]

  • Przedrostek über łączy się z rzeczownikami, czasownikami (imiesłowami), przymiotnikami i przysłówkami.

Über- + rzeczownik[edytuj]

  • W połączeniu z rzeczownikiem oznacza często:
  • część znajdująca się ponad tym, co oznacza pierwotny rzeczownik, np. Überdach, Überbau

über- + czasownik[edytuj]

  • W połączeniu z czasownikiem często oznacza:
  • zmianę położenia podmiotu w wyniku ruchu lub czynności, którą wyraża czasownik podstawowy, np. übersiedeln, überweisen
  • nadmiar czynności, którą wyraża pierwotny czasownik, np. überessen, überkochen
  • Przedrostek über- należy do prefiksów derywacyjnych tworzących czasowniki rozdzielnie lub nierozdzielnie złożone (np. übersetzen).

über- + przymiotnik[edytuj]

  • W połączeniu z przymiotnikiem często nadaje mu znaczenie:
  • nadmiaru cechy, właściwości itp., którą wyraża przymiotnik podstawowy, np. überglücklich

Bibliografia[edytuj]


Powrót do spisu treściSłowotwórstwo